Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie projektem

Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski
ISBN: 978-83-208-2080-5
eISBN: 978-83-208-2399-8
Pages: 376
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 12.75
13.00
number copies:

The manual presents the knowledge about how to implement projects effectively, in a manner that enables translation of their positive outcomes into a future success of an organization. In the modern world the area of project management has become critically important, especially facing an intense socio-economic growth. At present this is an extensive and comprehensive area of knowledge, featuring, among other things, a number of methods verified by practice and an effective system of education. Also quite important is the role played by project managers. Such persons have to have some specific talents and traits of personality, to be skilled high enough to be able to efficiently manage such fundamental project parameters as an outcome intended, scope, costs, resources, time, quality, and risk. These are some of the key issues covered in the book.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Podstawy zarządzania projektem
1.1. Projekt, jego istota i cechy charakterystyczne
1.2. Historia wiedzy o zarządzaniu projektem
1.3. Podstawowe parametry projektów
1.4. Rodzaje projektów i ich cykl życia
1.5. Inicjowanie projektu, rozpoznanie i opis potrzeby
1.6. Definiowanie projektu i jego struktura logiczna
1.7. Produkty projektu, wymagania funkcjonalne i techniczne
1.8. Zakres projektu, struktura podziału pracy
1.9. Procesy w cyklu życia projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Organizacyjne aspekty zarządzania projektem
2.1. Rozpoczynanie projektu, kierownik projektu — obowiązki i kwalifikacje
2.2. Dobór zespołu projektowego i podział pracy
2.3. Interesariusze projektu i ich rola w projekcie
2.4. Struktury organizacyjne przy realizacji projektów
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie
3.1. Metody zarządzania projektami (elementy teorii grafów)
3.2. Techniki sieciowe
3.2.1. Wyodrębnienie elementów składowych
3.2.2. Ustalenie relacji między elementami składowymi
3.2.3. Sieci CPM
3.2.4. Sieci PERT
3.3. Zarządzanie czasem
3.3.1. Określenie czasów trwania elementów składowych projektu
3.3.2. Wyznaczenie zapasów czasu i ścieżki krytycznej
3.4. Zarządzanie zasobami
3.4.1. Przydział zasobów materialnych, technicznych oraz ludzkich
3.4.2. Zagadnienie ograniczeń w zarządzaniu zasobami projektu
3.5. Harmonogram projektu, wykres Gantta
3.6. Optymalizacja planu projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Zarządzanie finansami w projekcie
4.1. Wprowadzenie do zarządzania finansami w projekcie
4.2. Planowanie kosztów projektu, metody
4.3. Budżet projektu, rodzaje budżetów
4.4. Przepływ środków finansowych w projekcie
4.5. Realizacja projektu w ujęciu finansowym
4.5.1. Zabezpieczanie źródeł finansowania
4.5.2. Ewidencja kosztów
4.5.3. Monitorowanie i kontrola ponoszonych kosztów
4.6. Ocena realizacji projektu
4.6.1. Analiza wartości uzyskanej
4.6.2. Szacunek kosztu zakończenia projektu
4.7. Ocena efektywności finansowej realizacji projektu
4.8. Podsumowanie
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Jakość projektu
5.1. Jakość procesu realizacji projektu
5.2. Jakość wyniku projektu
5.3. Metody pomiaru jakości projektu
5.4. Zarządzanie jakością w projekcie
5.4.1. Narzędzia i techniki
5.4.2. Normy ISO 10006
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Ryzyko w projekcie
6.1. Istota i przyczyny ryzyka
6.2. Identyfikacja i ocena ryzyka, macierz ryzyka
6.3. Procesy zarządzania ryzykiem
6.4. Reagowanie na ryzyko
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Wdrażanie prac projektowych
7.1. Realizacja projektu
7.1.1. Zatwierdzenie projektu
7.1.2. Zarządzanie postępem prac i uaktualnianie harmonogramu prac
7.1.3. Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty
7.2. Zarządzanie zmianą w projekcie
7.2.1. Klasyfikacja zmian
7.2.2. Zatwierdzanie zmian
7.2.3. Dokumentacja zmiany
7.3. Komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu
7.3.1. Znaczenie i rola komunikacji w projekcie
7.3.2. Planowanie przepływu informacji w projekcie
7.3.3. Rodzaje i metody komunikacji w projekcie
7.4. Metody sprawozdawczości podczas realizacji projektu
7.4.1. Rodzaje dokumentów sprawozdawczych
7.4.2. Raportowanie przebiegu projektu
7.4.3. Raport zamykający projekt
7.5. Ocena i zamknięcie projektu
7.5.1. Ocena postępu prac w projekcie
7.5.2. Weryfikacja projektu
7.5.3. Zamknięcie projektu
7.5.4. Przegląd powykonawczy projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Metodyki zarządzania projektami — przegląd
8.1. Metodyka według PMBOK Guide
8.2. Metodyka PRINCE2TM
8.3. Metodyka ZCP
8.4. Metodyka według IPMA
8.5. Metodyki adaptacyjne — zwinne
8.6. Podsumowanie
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Informatyczne systemy zarządzania projektami
9.1. Istota komputerowego wspomagania zarządzania projektami
9.1.1. Możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
9.1.2. Kryteria wyboru narzędzi do zarządzania projektami
9.2. Komputerowe wspomaganie realizacji projektu
9.2.1. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem systemów ERP i PDM
9.2.2. Aplikacje zarządzania projektami
9.2.3. Kierunki rozwoju oprogramowań do zarządzania projektami
9.3. Przykład wykorzystania oprogramowania Microsoft Project do zarządzania projektem
9.3.1. Definiowanie zadań projektu
9.3.2. Definiowanie zasobów w projekcie
9.3.3. Przydzielanie zasobów do zadań
9.3.4. Utworzenie harmonogramu projektu
9.3.5. Definiowanie kosztów projektu
9.3.6. Śledzenie postępów projektu
9.3.7. Raportowanie przebiegu projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Konkursy i przetargi
10.1. Wybór wniosku projektowego do dofinansowania — tryb konkursowy uruchamiania wdrażania projektu
10.2. Procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 11. Przykłady projektów
11.1. Projekty inwestycyjne twarde
11.2. Projekty organizacyjne miękkie

 

Podsumowanie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Marek Wirkus

Marek Wirkus, PhD Dsc BEng, is Professor in the Chair of Engineering of Operational Management in the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. Expert in the area of operational management and project management, also active as an independent consultant and coach in the field of execution of processes and projects in various industries. Head of many projects, including those co-financed by the EU. Initiator and executor of many training and post-graduate studies in the area of project management, carried out at the Gdansk University of Technology or on commission of businesses. Author or co-author of many publications about project management, i.a. management of many projects at the same time (his post-doctoral degree monograph). Member of IPMP Poland and Section of the Project and Manufacturing Knowledge Management of the Committee of Production Engineering, PAN (Polish Academy of Sciences).

Henryk Roszkowski

Henryk Roszkowski, PhD BEng, graduate of the Faculty of Industrial Machines and Vehicles of the Warsaw University of Technology and doctor of agricultural sciences in the SGGW (Warsaw University of Life Sciences) in which he has been employed since 1972 (at present on the job of lecturer). Former arbiter in the Public Procurement Office (in the years 1995-2004). Has long-standing experience in heading projects of: the European Union, World Bank, national organizations of territorial authorities, ministries and private businesses.

Ewa Dostatni

Ewa Dostatni, PhD BEng, is an associate professor in the Chair of Management and Production Engineering, in the Poznan University of Technology. Main areas of her scientific interests include: organization of the project process in integrated product development, project management, application of agenda systems to management of activities throughout the product life cycle and application of integrated management systems in enterprises. Author or co-author of over 40 publications published in the wake of the research work carried out.

Wacław Gierulski

Wacław Gierulski, PhD Dsc BEng, Professor in the University of Technology Kielce, the head of the Chair of Production Engineering in the Faculty of Management and Computer Modelling there. His scientific interests concern problems of modelling, with particular emphasis on issues of production engineering, including, i.a. project management, quality management, innovativeness and commercialization of knowledge, and the role of IT systems in business management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €