Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny
ISBN: 978-83-208-2051-5
eISBN: 978-83-208-2106-2
Liczba stron: 344
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
54.90
liczba egzemplarzy:

Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorzy pokazali: istotę strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem; analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego); analizę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; formułowanie i wybór strategii; wdrażanie strategii przedsiębiorstwa i kontroling strategiczny; współczesne koncepcje zarządzania wobec zarządzania strategicznego. Zrozumienie prezentowanych zagadnień ułatwiają zestawy pytań kontrolnych i liczne przykłady.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów (technicznych, rolniczych, ekonomicznych).

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego funkcje na rynku
1.1. Podmiot gospodarczy i jego otoczenie
1.2. Relacja rynek producenta – rynek konsumenta
1.3. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie
1.3.1. Procesy globalizacji i regionalizacji
1.3.2. Postęp techniczny i technologiczny
1.3.3. Wymagania proekologicznego działania i społeczna odpowiedzialność organizacji
1.3.4. Czynniki wewnętrzne wpływające na zmiany w przedsiębiorstwie
1.4. Restrukturyzacja gospodarki i przedsiębiorstwa
1.5. Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo wirtualne — warunki sprawnego działania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.1. Wybrane koncepcje zarządzania strategicznego
2.2. Zintegrowany proces zarządzania strategicznego
2.2.1. Analiza strategiczna
2.2.2. Formułowanie strategii
2.2.3. Wdrażanie strategii — organizacja, kontrola i ocena
2.3. Podmiotowy aspekt formułowania strategii
2.4. Poziomy strategii
2.5. Wizja, misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa
2.6. Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Analiza strategiczna makrootoczenia przedsiębiorstwa
3.1. Analiza makrootoczenia
3.1.1. Jak należy definiować otoczenie przedsiębiorstwa?
3.1.2. Zdefiniowanie makrootoczenia organizacji
3.2. Składniki makrootoczenia
3.2.1. Otoczenie ekonomiczne
3.2.2. Otoczenie technologiczne
3.2.3. Otoczenie polityczno-prawne
3.2.4. Otoczenie społeczne
3.2.5. Otoczenie demograficzne
3.2.6. Otoczenie międzynarodowe
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu
4.1. Istota prognozowania zjawisk w otoczeniu
4.2. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu
4.3. Metody heurystyczne
4.4. Metody scenariuszowe
4.5. Badania foresightowe
4.6. Metody foresightowe
4.6.1. Skanowanie otoczenia
4.6.2. Wywiad technologiczny
4.6.3. Ankiety problemowe
4.6.4. Prognozowanie geniusza
4.6.5. Technologie krytyczne (kluczowe)
4.6.6. Mapa drogowa technologii
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Analiza otoczenia konkurencyjnego
5.1. Model konkurencji M.E. Portera
5.2. Bariery wejścia i wyjścia z sektora
5.3. Relacje sektor a jego klienci
5.4. Relacje sektor a jego dostawcy
5.5. Rywalizacja między konkurentami i mapa grup strategicznych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
6.1. Zasoby przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
6.2. Kluczowe czynniki sukcesu
6.3. Bilans strategiczny
6.4. Cykl życia produktu, technologii, organizacji i sektora
6.5. Łańcuch wartości
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
7.1. Metody portfelowe
7.2. Analiza SWOT
7.3. Benchmarking
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Formułowanie i wybór strategii
8.1. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa
8.1.1. Planowanie strategii
8.1.2. Podejście oparte na wizji (przedsiębiorcze)
8.1.3. Strategie wyłaniające się (emergentne)
8.2. Strategie konkurencji — model strategii M.E. Portera
8.3. Strategie dywersyfikacji
8.3.1. Istota i przesłanki dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa
8.3.2. Rodzaje strategii dywersyfikacji
8.3.3. Dywersyfikacja a specjalizacja
8.4. Strategia kooperencji
8.5. Alianse strategiczne
8.5.1. Formy aliansów strategicznych
8.6. Fuzje i przejęcia
8.6.1. Istota i rodzaje fuzji/przejęć
8.6.2. Motywy fuzji/przejęć
8.6.3. Taktyki obronne przed wrogim przejęciem
8.6.4. Najczęstsze przyczyny niepowodzeń i sukcesów fuzji/przejęć
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Wdrażanie strategii
9.1. Istota wdrażania strategii
9.2. Strategiczne programy funkcjonalne
9.3. Strategiczna (zrównoważona) karta wyników
9.4. Model strategicznego działania
9.5. General Management Navigator
9.6. Model syntezy strategii
9.7. Strategia „błękitnego oceanu”
9.8. Czynniki warunkujące efektywne wdrażanie strategii
9.9. Kontrola wdrażania strategii
9.10. Kontroling strategiczny
Pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne
10.1. Business Process Reengineering
10.2. Outsourcing, offshoring i lean management
10.3. Zarządzanie wiedzą
10.4. Organizacja ucząca się
10.5. Organizacja inteligentna
Pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Grażyna Gierszewska

Profesor doktor habilitowany, pracownik naukowy i wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej. Kierownik studiów MBA – Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych związanych z transformacją polskiej gospodarki i przekształceniami organizacji. Autorka i współautorka książek, artykułów, ekspertyz, projektów doradczych poświęconych prezentacji najlepszych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem.

Barbara Olszewska

Prof. dr hab. inż. Barbara Olszewska jest kierownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przez jedenaście lat pracowała również jako profesor
w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Członek PTE, TNOiK, CEDIMES, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Członek rady naukowej zeszytów serii „Nauki o zarządzaniu” UE we Wrocławiu i redaktor
„Prac Naukowych UE” we Wrocławiu, z serii „Zarządzanie”. Jest członkiem komitetu redakcyjnego
kwartalnika „Management and Production Engineering Review” przy Komitecie Inżynierii Produkcji PAN.
Autorka i współautorka monografii naukowych, podręczników, skryptów, artykułów i referatów. Zajmuje
się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, problemami uwarunkowań
rozwoju przedsiębiorstw w turbulentnym, międzynarodowym otoczeniu.

Jan Skonieczny

Dr inż. Jan Skonieczny jest adiunktem w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Wydział Mechaniczny oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu zarządzania, w tym podręcznika Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu pod red. nauk. M. Moszkowicza, specjalizujący się w zagadnieniach z zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości i marketingu B2B.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł