Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

Sylwester Pietrzyk
ISBN: 978-83-208-2425-4
eISBN: 978-83-208-2474-2
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
49.90
liczba egzemplarzy:

Problem starzenia się społeczeństw nabiera coraz większego znaczenia dla nich samych i gospodarki, dlatego rządy państw, a także inne organizacje podejmują działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska. Przyczyny są dość złożone i mają podłoże zarówno społeczne, ekonomiczne, jak i obyczajowe. Trend senioralizacji społeczeństwa, który już dawno został zauważony przez marketing, sprzedaż i reklamę, w zarządzaniu wiedzą jest wciąż zjawiskiem wymagającym szczegółowego badania. 
Celem książki jest sprawdzenie, czy i jak ważnym elementem jest wykorzystanie potencjału wiedzy u pracowników 50+; określenie czynników kształtujących potrzeby tworzenia systemów sukcesji wiedzy z uwzględnieniem specyfiki danej gałęzi gospodarki; zidentyfikowanie czynników ograniczających lub uniemożliwiających wprowadzanie efektywnych systemów; porównanie stanu deklarowanego przez respondentów ze stanem rzeczywistym w obszarze zarządzania wiedzą osób 50+. Celem praktycznym opracowania jest stworzenie optymalnego modelu zarządzania wiedzą w organizacji, który jest zgodny z prawodawstwem międzynarodowym, unijnym i polskim, opartym na najnowszych trendach w zarządzaniu oraz spójnym z wynikami otrzymanych badań.
Część teoretyczna pracy została poświęcona przeglądowi metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zarządzania wiedzą w organizacjach. Część badawcza została napisana na podstawie analizy badań ankietowych 560 respondentów przeprowadzonych w 16 organizacjach o charakterze produkcyjnym, usługowym oraz w administracji. 
Opracowanie zawiera cztery rozdziały łączące w sobie cechy opisowe i empiryczne. Pierwszy rozdział prezentuje przegląd doktryn kierowania ludźmi w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. W drugim rozdziale przedstawiono współzależny system prawny, zaczynając od dokumentów opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, OECD, Unię Europejską oraz Polskę. Rozdział trzeci opisuje grupę badawczą oraz badanie pilotażowe. W czwartym rozdziale opisano model pozwalający na efektywne przejmowanie wiedzy z uwzględnieniem specyfiki osób 50+, jego założenia oraz zastosowanie. Opracowanie zawiera też opis zarządzania zdalnego w czasach COVID.

 

Przedmowa 
Wstęp 
Podziękowania 

ROZDZIAŁ 1
Nowe trendy w warunkach zarządzania jako odpowiedź na zmiany demograficzne na rynku pracy 
1.1. Początki idei zarządzania wiedzą w organizacjach 
1.2. Współczesne zarządzanie wiedzą 
1.3. Techniki uczenia grupowego w procesach zarządzania wiedzą 
1.4. Zarządzanie 3.0 – rozwój kompetencji w organizacji 
1.5. Zarządzanie zdalne zespołami rozproszonymi – wirtualnymi 
1.6. Praca w warunkach wymuszonej izolacji COVID-19 
1.7. Charakterystyka zarządzania w zmianach demograficznych 

ROZDZIAŁ 2
Uwarunkowania prawne i instytucjonalne wobec osób 50+ 
2.1. Rozwiązania prawne międzynarodowe 
2.2. Rozwiązania prawne Unii Europejskiej dotyczące osób 50+ 
2.3. Prawo polskie w obszarze wspierania osób 50+ 
2.4. Zmiany prawne w czasie pandemii COVID-19 (marzec−wrzesień 2020) i ich wpływ na pracowników 50+ 

ROZDZIAŁ 3
Zarządzanie wiedzą w organizacjach z uwzględnieniem potencjału osób 50+. Analiza wyników badań 
3.1. Cele i założenia przeprowadzonego badania 
3.2. Charakterystyka organizacji biorących udział w badaniu 
3.3. Przekazywanie wiedzy w organizacji przez osoby 50+ 
3.4. Kierownicy i ich wsparcie w dzieleniu się wiedzą 
3.5. Opis próby badawczej 
3.6. Wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zarządzania wiedzą uwzględniającego specyfikę osób 50+

ROZDZIAŁ 4
Opis modelu 
4.1. Koncepcje uczenia się i nauczania − wprowadzenie do holistycznego modelu zarządzania wiedzą w organizacjach osób 50+ 
4.2. Podstawowe zasady modelu 
4.3. Założenia modelu 
4.4. Holistyczny model przejmowania wiedzy od osób 50+ w organizacji 
4.5. Podsumowanie 

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis tabel, rysunków i wykresów

Sylwester Pietrzyk
Sylwester Pietrzyk

Sylwester Pietrzyk – doktor nauk o zarządzaniu i jakości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Społecznej Akademii Nauk, wykładowcą MBA Clark University, członkiem Rady Naukowej przy Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, a od 2010 r. – wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Prowadził zajęcia dla Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez CTI w Londynie oraz In Dialogue w Kopenhadze. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i kilkuset artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu zarządzania. Był prelegentem na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zajmuje się badaniami wpływu procesów senioralizacji społeczeństwa na procesy zarządzania wiedzą w organizacjach. Od 20 lat działa w konsultingu w obszarze zarządzania, współpracując z ponad tysiącem organizacji.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

"Personel i Zarządzanie" o książce Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

O książce dr. Sylwestra Pietrzyka pt. Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa pisze "Personel i Zarządzanie".
Czytaj więcej