Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Demografia

Franciszek Stokowski
ISBN: 978-83-208-2198-7
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
Zapytaj

Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są prezentowane przy uwzględnieniu najnowszych danych liczbowych. Ich uzupełnienie danymi historycznymi pozwoliło wskazać i scharakteryzować występujące tendencje zmian w czasie. W książce dużo uwagi poświęcono zróżnicowaniu w przestrzennym kształtowaniu się zjawisk demograficznych zarówno w kraju, jak i w ujęciu międzynarodowym. Uwzględniono także ocenę prawidłowości w strukturach poszczególnych zjawisk ludnościowych.

 

Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, a także do studentów wydziałów socjologii i geografii.

Spis treści

 

WSTĘP

 

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot demografii
1.2. Źródła danych o ludności
1.2.1. Spisy powszechne
1.2.2. Ewidencja bieżąca
1.2.3. Inne źródła
1.3. Ogólna charakterystyka metod analizy

 

2. ROZWÓJ LICZBY LUDNOŚCI
2.1. Teoria transformacji (przejścia demograficznego)
2.2. Rozwój ludności świata
2.3. Rozwój ludności Polski. Procesy urbanizacyjne
2.4. Regionalne zróżnicowanie demograficzne Polski

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNO-ZAWODOWA
3.1. Struktura demograficzna
3.2. Struktura społeczno-zawodowa

 

4. RUCH NATURALNY. REPRODUKCJA LUDNOŚCI
4.1. Wprowadzenie
4.2. Małżeństwa, rozwody i separacje
4.3. Urodzenia. Rodność i płodność
4.4. Zgony. Tablice trwania życia
4.5. Syntetyczne miary reprodukcji ludności
4.6. Standaryzacja współczynników demograficznych

 

5. RUCH WĘDRÓWKOWY (MIGRACJE)

 

6. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
6.1. Ogólne zasady metodologiczne
6.2. Wyniki dotychczasowych prognoz

 

PRZYKŁADY ZADAŃ I PYTAŃ TESTOWYCH

 

BIBLIOGRAFIA

Franciszek Stokowski
Franciszek Stokowski

Dr Franciszek Stokowski pochodzi z Podlasia. Lata szkolne spędził w podwarszawskim Otwocku, gdzie zdał maturę w 1960 r. Studiował na kierunku statystycznym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), który ukończył w 1966 r. Już w czasie studiów zainteresował się demografią, zwłaszcza regionalną. Tej problematyki dotyczyła zarówno praca magisterska, jak i doktorat obroniony w 1972 r. Współpracował blisko z wybitnym demografem profesorem Jerzym Z. Holzerem, który był promotorem jego pracy doktorskiej. Zarówno pracę dydaktyczną, jak i naukową związał całkowicie z ukończoną uczelnią. Tu prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria ze statystyki i demografii, co bardzo lubił i poświęcał temu dużo czasu. Prowadził również zajęcia dydaktyczne na wielu innych uczelniach, w tym m.in. Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uczelniach prywatnych, np. w Żyrardowie, Legionowie i Warszawie. Pełnił przy tym różne funkcje akademickie, będąc dziekanem w SGH oraz dziekanem i prorektorem w Legionowie. Przez trzy kolejne 5-letnie kadencje był sekretarzem naukowym w ogólnopolskich badaniach demograficznych realizowanych w ramach tzw. problemów węzłowych koordynowanych przez Instytut Statystyki i Demografii SGH. Opublikował łącznie blisko 150 prac, w tym monografie i podręczniki z zakresu statystyki i demografii. Od wielu lat działa w Mazowieckim Towarzystwie Naukowym, będąc członkiem Zarządu i współtworząc kolejne tomy Rocznika Mazowieckiego. Jest pasjonatem sportu, a szczególnie piłki nożnej. Przez wiele lat był działaczem klubu sportowego w rodzinnym Otwocku, a obecnie działa w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł