Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Redakcja naukowa Marta Juchnowicz
ISBN: 978-83-208-2247-2
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania pracowników, elastyczność indywidualną pracowników, zmiany w podejściu pracodawców i menedżerów do zatrudniania pracowników, wyzwania dla specjalistów w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, elastyczne formy zarządzania wynagrodzeniami. Książkę wzbogacają liczne przykłady i wyniki badań empirycznych.

 

Książka jest przeznaczona dla pracodawców, menedżerów, profesjonalistów w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, a także dla studentów uczelni i kierunków związanych z zarządzaniem oraz słuchaczy studiów podyplomowych z różnych dziedzin zarządzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim obiektywną cechą współczesnego zarządzania

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim

 

Rozdział 2. Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
2.1. Determinanty demograficzno-społeczne i ekonomiczne elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim
2.2. Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim konsekwencją nowych form organizacji pracy

 

Rozdział 3. Przesłanki elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
3.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w teorii interesariuszy
3.2. Koncepcja zarządzania zmianą
3.3. Elastyczność ZKL konsekwencją różnorodności

 

Podsumowanie

 

Część II
Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 4. Sylwetka pracownika współczesnej organizacji

 

Rozdział 5. Elastyczność indywidualna
5.1. Czym jest elastyczność indywidualna?
5.2. Komponenty, uwarunkowania i przejawy elastyczności indywidualnej
5.3. Związki elastyczności z efektywnością zawodową w kontekście ról organizacyjnych

 

Rozdział 6. Konotacje elastyczności indywidualnej

 

Rozdział 7. Wymiary elastyczności w wybranych modelach — przegląd badań
7.1. Elastyczność pracownika w rozwoju modeli dopasowania
7.2. Reaktywność–proaktywność jako podstawowy wymiar elastyczności indywidualnej
7.3. Tempo inicjowania interakcji, rytmiczność i terminowość
7.4. Odporność emocjonalna — stałość, przezorność i determinizm w działaniu
7.5. Zakres zmian mierzony w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym
7.6. Wymiar kosztu w elastyczności podmiotowej

 

Rozdział 8. Kompetencje sieciowe pracowników a elastyczność
8.1. Sieci relacji społecznych — pomiędzy sztywnością a elastycznością
8.2. Kompetencje sieciowe pracowników — ku definicji
8.3. Zakres elastyczności kompetencji sieciowych w koncepcjach teoretyczno-empirycznych
8.4. Zachowania sieciowe pracowników w świetle badań empirycznych

 

Podsumowanie

 

Część III
Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy pracodawcy i menedżera

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 9. Różnorodność interesów właścicielskich
9.1. Właściciele w gronie interesariuszy
9.2. Elastyczność kapitału ludzkiego w firmach rodzinnych
9.3. Elastyczność kapitału ludzkiego w organizacjach kontrolowanych przez rynki kapitałowe

 

Rozdział 10. Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim jako warunek optymalizacji dopasowania strategii ogólnej i strategii ZKL
10.1. Szkoły zarządzania strategicznego a potrzeba elastyczności kapitału ludzkiego
10.2. Wzajemne dopasowanie strategii biznesowej i strategii zarządzania kapitałem ludzkim
10.3. Misja i wartości organizacji jako wspólny fundament strategiczny
10.4. Elastyczność w praktyce zarządzania strategicznego

 

Rozdział 11. Informacja o kapitale ludzkim jako podstawa podejmowania decyzji zarządczych
11.1. Rola informacji w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim
11.2. Przegląd metod pomiaru kapitału ludzkiego
11.3. Proces pomiaru i wykorzystanie informacji do podejmowania decyzji personalnych i zarządczych
11.4. Podejmowanie decyzji na podstawie informacji o kapitale ludzkim w praktyce polskich przedsiębiorstw — analiza wyników badań

 

Rozdział 12. Pomiar elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim
12.1. Mierniki elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim
12.2. Różnorodność potrzeb w zakresie elastyczności kapitału ludzkiego
12.3. Możliwości uelastycznienia kapitału ludzkiego organizacji
12.4. Poziomy elastyczności — próba opracowania jednolitego modelu planowania i oceny elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

 

Rozdział 13. Negocjacje warunków pracy i płacy — strategie pracodawcy wobec głównych interesariuszy
13.1. Funkcje motywacyjne negocjacji warunków pracy
13.2. Kultura negocjacji w polskich firmach w świetle badań
13.3. Systemy kafeteryjne w negocjacjach z pracownikami kluczowymi
13.4. Negocjowanie wewnętrzne z grupą pracowników

 

Podsumowanie

 

Część IV
Elastyczność ZKL — wyzwaniem dla specjalisty ZKL w organizacji

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 14. Rola zarządzania kapitałem ludzkim w zwiększaniu elastyczności indywidualnej i organizacyjnej oraz dopasowania pracowników do pracy i organizacji
14.1. Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim i jego dopasowanie — charakterystyka kluczowych komponentów
14.2. Działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim skierowane na zwiększanie elastyczności pracowników i ich dopasowania do pracy oraz organizacji
14.3. Wyniki badań empirycznych dotyczących elastyczności pracowników oraz wybranych aspektów elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim — Polska i Litwa

 

Rozdział 15. Pozyskiwanie zewnętrzne kompetencji
15.1. Planowanie zatrudnienia
15.2. Rekrutacja pracowników — pozyskiwanie kandydatów

 

Rozdział 16. Diagnoza kompetencji w procesie doboru
16.1. Selekcja pracowników — wybór optymalnych kompetencji
16.2. Wdrożenie pracowników do zadań
16.3. Dobre praktyki: wykorzystanie idei grywalizacji w procesie rekrutacji i selekcji w organizacjach polskich i zagranicznych

 

Rozdział 17. Ocena kompetencji
17.1. Kompleksowy system oceny i zakres jego wykorzystania
17.2. System ocen jako źródło wiedzy o elastyczności i innych kompetencjach pracowników
17.3. Elastyczność systemu ocen i jej granice

 

Rozdział 18. Proces rozwoju kompetencji
18.1. Wpływ strategii ogólnej organizacji na strategię rozwoju kompetencji
18.2. Identyfikacja potrzeb kompetencyjnych
18.3. Projektowanie i planowanie procesu rozwoju
18.4. Źródła wiedzy — metody rozwoju kompetencji
18.5. Ewaluacja programów rozwoju kompetencji

 

Rozdział 19. Elastyczne zarządzanie wynagrodzeniami
19.1. Elastyczność wynagrodzeń w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim
19.2. Sposoby zwiększenia elastyczności systemów wynagrodzeń
19.3. Warunki efektywności elastyczności wynagrodzeń

 

Rozdział 20. Elastyczne instrumenty systemu wynagrodzeń
20.1. System wynagrodzeń zasadniczych
20.2. Budowa siatki płac
20.3. Premiowanie w interesie właścicieli
20.4. Zasady różnicowania pakietów świadczeń

 

Podsumowanie

 

Załącznik

 

Bibliografia

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł