Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marka pracodawcy w konkurowaniu na rynku pracy. Teoria i praktyka

Anna Rychwalska
ISBN: 978-83-208-2559-6
Liczba stron: 146
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

Przedmiotem rozważań w niniejszej książce jest całościowe podejście do problematyki kształtowania marki pracodawcy, ujętej w kontekście zarówno teoretycznym, z uwzględnieniem procesu tworzenia jej struktury, jak i praktycznym, wynikającym z motywacji i zakresu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Zaproponowany autorski model zależności między kształtowaniem marki pracodawcy a konkurencyjnością na rynku pracy wypełnia zidentyfikowaną lukę poznawczą w zakresie powiązań prowadzonych działań z efektami w postaci oddziaływań na elementy przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
Książka przełamuje bariery dzielące subdyscypliny zarządzania dzięki nawiązaniu do koncepcji, teorii i modeli spotykanych w literaturze krajowej i zagranicznej, odnoszących się zarówno do marki pracodawcy, jak i szerzej – do marki organizacji. Stanowi podstawę do zgłębiania problematyki budowania marki pracodawcy i zarządzania nią. Wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki zarządzania, a także dydaktyki akademickiej w zakresie pogłębionej analizy procesu kształtowania marki pracodawcy warunkującej wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

 

Wstęp

 

1. Konkurowanie przedsiębiorstw na rynku pracy i jego uwarunkowania

1.1. Istota konkurowania

1.2. Elementy składowe procesu konkurowania na rynku pracy

1.3. Determinanty konkurencyjności

1.4. Podejście strategiczne w konkurowaniu na rynku pracy

 

2. Marka pracodawcy – istota, geneza i podstawy teoretyczne

2.1. Geneza i ewolucja koncepcji employer brandingu

2.2. Rozumienie pojęcia employer brandingu

2.3. Zależności między marką pracodawcy a pojęciami pokrewnymi

2.4. Unikalna propozycja marki pracodawcy

2.5. Zintegrowany model marki organizacji

 

3. Kształtowanie marki pracodawcy w ujęciu teoretycznym

3.1. Proces kształtowania marki pracodawcy

3.2. Rola marki pracodawcy w różnych grupach pracowniczych

3.3. Pomiar marki pracodawcy

3.4. Znaczenie marki pracodawcy w konkurowaniu na rynku pracy

 

4. Marka pracodawcy w praktyce badanych przedsiębiorstw

4.1. Miejsce marki pracodawcy wśród czynników konkurencyjności
na rynku pracy

4.2. Motywy implementacji employer brandingu

4.3. Charakter i zakres prowadzonych działań

4.4. Wizja marki pracodawcy

4.5. Wartości, do których odwołuje się marka pracodawcy

4.6. Właściwości charakteryzujące markę pracodawcy na rynku pracy

4.7. Bariery i wyzwania w zakresie kształtowania marki pracodawcy

 

5. Wykorzystanie marki pracodawcy w konkurowaniu na rynku pracy

5.1. Modelowe ujęcie wpływu kształtowania marki pracodawcy na konkurencyjność na rynku pracy

5.2. Ocena wpływu budowania i stosowania marki pracodawcy

5.3. Ocena wpływu komunikowania głównych założeń marki pracodawcy

5.4. Ocena wpływu rozwijania propozycji marki pracodawcy

5.5. Efekty kształtowania marki pracodawcy na rynku pracy

 

Podsumowanie i wnioski końcowe

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Anna Rychwalska

Anna Rychwalska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki rynku pracy, zarządzania różnorodnością oraz marki pracodawcy. Prowadziła badania w zakresie mi.in. płynności personelu, trendów wynagradzania, procesu ekspatriacji, budowania marki pracodawcy, a także różnic międzypokoleniowych i różnorodności. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczka i autorka referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł