Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

Joanna Purgał-Popiela
ISBN: 978-83-208-2296-0
Liczba stron: 284
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ przepływ wiedzy napotyka wiele trudności, coraz większego znaczenia nabierają takie jego metody, które umożliwiają bezpośredni kontakt między ludźmi, w tym wzajemną obserwację, dialogi i współdziałanie. Do takich metod należy ekspatriacja, rozumiana jako ogół stosowanych w korporacjach form mobilności międzynarodowej, których istotą jest czasowe oddelegowanie pracowników z jednostki korporacyjnej działającej w jednym kraju do innej funkcjonującej w innym kraju w celu realizacji określonych zadań. Autorka przedstawiła ekspatriację jako mechanizm wewnątrzkorporacyjnego transferu wiedzy, a swoje rozważania wsparła badaniami empirycznymi.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi czy zarządzaniem wiedzą, a także profesjonalistów w wymienionych dziedzinach, chcących uzupełnić lub poszerzyć znajomość omawianych zagadnień.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Transfer wiedzy w organizacji z perspektywy nauk o zarządzaniu
1.1. Rozwój teorii na temat wiedzy w organizacji
1.1.1. Zakres pojęcia, właściwości i wymiary wiedzy
1.1.2. Ewolucja poglądów dotyczących znaczenia wiedzy w organizacji
1.2. Koncepcje transferu wiedzy
1.2.1. Istota transferu wiedzy
1.2.2. Strategiczne znaczenie transferu wiedzy
1.2.3. Transfer wiedzy w organizacjach w świetle wybranych modeli teoretycznych

 

2. Uwarunkowania transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych
2.1. Znaczenie transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych
2.2. Mechanizmy i narzędzia transferu wiedzy w korporacjach
2.3. Wewnątrzkorporacyjny transfer wiedzy z perspektywy filii zagranicznych
2.3.1. Rozwój badań w zakresie uczestnictwa filii w transferze wiedzy
2.3.2. Transfer wiedzy w kontekście relacji filia–centrala
2.3.3. Transfer wiedzy a rozwój filii na tle korporacji
2.3.4. Rola filii w korporacji a jej uczestnictwo w transferze wiedzy

 

3. Ekspatriacja jako mechanizm wewnątrzkorporacyjnego transferu wiedzy
3.1. Ekspatriacja — istota i zakres pojęcia
3.2. Korporacyjny transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji jako przedmiot dotychczasowych badań
3.3. Koncepcja wykorzystania mechanizmu ekspatriacji w transferze wiedzy przez filie zagraniczne
3.4. Zróżnicowanie uczestnictwa filii w korporacyjnym przepływie wiedzy i jego implikacje dla zastosowań ekspatriacji

 

4. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych
4.1. Cele, pytania badawcze i hipotezy
4.2. Zmienne zastosowane w badaniach i ich operacjonalizacja
4.3. Etapy postępowania badawczego, procedura badań i charakterystyka próby
4.3.1. Badania pilotażowe
4.3.2. Badania ilościowe
4.3.3. Badania jakościowe
4.4. Metody analizy danych
4.4.1. Metody analizy wykorzystane w badaniach ilościowych
4.4.2. Metody analizy wykorzystane w badaniach jakościowych

 

5. Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji z perspektywy filii w Polsce — analiza wyników badań ilościowych
5.1. Ogólna charakterystyka wyników badań
5.2. Wykorzystanie ekspatriacji w facylitacji transferu wiedzy
5.3. Mobilizacja transferu wiedzy za pomocą misji zagranicznych
5.4. Podsumowanie wyników badań ilościowych

 

6. Zastosowania ekspatriacji w transferze wiedzy z perspektywy wybranych filii zagranicznych — analiza wyników badań jakościowych
6.1. Aktywność delegowanych pracowników w zakresie transferu wiedzy
6.2. Aktywność filii zagranicznych w zakresie transferu wiedzy poprzez ekspatriację — analizy przypadków
6.2.1. Studium przypadku: Rea
6.2.2. Studium przypadku: Deimos
6.2.3. Studium przypadku: Tytania
6.2.4. Studium przypadku: Proteusz
6.2.5. Studium przypadku: Metis
6.3. Podsumowanie wyników badań jakościowych
6.3.1. Ocena statusu filii i jej sposobu uczestnictwa w korporacyjnym przepływie wiedzy
6.3.2. Analiza porównawcza filii w zakresie transferu wiedzy poprzez ekspatriację
6.3.3. Ocena zgodności rzeczywistych i zakładanych wzorców badanego zjawiska

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Załącznik

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł