Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

Joanna Purgał-Popiela
ISBN: 978-83-208-2296-0
Pages: 284
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

Enterprises in contemporary global economy endeavor to achieve and maintain competitive advantage by applying various mechanisms that combine resources, knowledge and capabilities on many markets. As there are numerous barriers that hinder the transfer of knowledge, new and different methods of knowledge transfer are developed and gain more and more importance – ones that enable direct contact between people, including mutual observation, dialogues and collaboration. Such methods include expatriation, understood as the entirety of forms of international mobility applied in corporations, which essentially consist in temporary delegation of employees from a corporate unit operating in one country to another unit, operating in another country, so they perform some specific tasks there. In her book the Author presented expatriation as mechanism of intra-corporate transfer of knowledge, supporting her considerations with empirical research.

 

The book is addressed to members of research staff dealing with human resources management or knowledge management, as well as to professionals in the same areas, wanting to supplement or extend their understanding of these phenomena.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Transfer wiedzy w organizacji z perspektywy nauk o zarządzaniu
1.1. Rozwój teorii na temat wiedzy w organizacji
1.1.1. Zakres pojęcia, właściwości i wymiary wiedzy
1.1.2. Ewolucja poglądów dotyczących znaczenia wiedzy w organizacji
1.2. Koncepcje transferu wiedzy
1.2.1. Istota transferu wiedzy
1.2.2. Strategiczne znaczenie transferu wiedzy
1.2.3. Transfer wiedzy w organizacjach w świetle wybranych modeli teoretycznych

 

2. Uwarunkowania transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych
2.1. Znaczenie transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych
2.2. Mechanizmy i narzędzia transferu wiedzy w korporacjach
2.3. Wewnątrzkorporacyjny transfer wiedzy z perspektywy filii zagranicznych
2.3.1. Rozwój badań w zakresie uczestnictwa filii w transferze wiedzy
2.3.2. Transfer wiedzy w kontekście relacji filia–centrala
2.3.3. Transfer wiedzy a rozwój filii na tle korporacji
2.3.4. Rola filii w korporacji a jej uczestnictwo w transferze wiedzy

 

3. Ekspatriacja jako mechanizm wewnątrzkorporacyjnego transferu wiedzy
3.1. Ekspatriacja — istota i zakres pojęcia
3.2. Korporacyjny transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji jako przedmiot dotychczasowych badań
3.3. Koncepcja wykorzystania mechanizmu ekspatriacji w transferze wiedzy przez filie zagraniczne
3.4. Zróżnicowanie uczestnictwa filii w korporacyjnym przepływie wiedzy i jego implikacje dla zastosowań ekspatriacji

 

4. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych
4.1. Cele, pytania badawcze i hipotezy
4.2. Zmienne zastosowane w badaniach i ich operacjonalizacja
4.3. Etapy postępowania badawczego, procedura badań i charakterystyka próby
4.3.1. Badania pilotażowe
4.3.2. Badania ilościowe
4.3.3. Badania jakościowe
4.4. Metody analizy danych
4.4.1. Metody analizy wykorzystane w badaniach ilościowych
4.4.2. Metody analizy wykorzystane w badaniach jakościowych

 

5. Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji z perspektywy filii w Polsce — analiza wyników badań ilościowych
5.1. Ogólna charakterystyka wyników badań
5.2. Wykorzystanie ekspatriacji w facylitacji transferu wiedzy
5.3. Mobilizacja transferu wiedzy za pomocą misji zagranicznych
5.4. Podsumowanie wyników badań ilościowych

 

6. Zastosowania ekspatriacji w transferze wiedzy z perspektywy wybranych filii zagranicznych — analiza wyników badań jakościowych
6.1. Aktywność delegowanych pracowników w zakresie transferu wiedzy
6.2. Aktywność filii zagranicznych w zakresie transferu wiedzy poprzez ekspatriację — analizy przypadków
6.2.1. Studium przypadku: Rea
6.2.2. Studium przypadku: Deimos
6.2.3. Studium przypadku: Tytania
6.2.4. Studium przypadku: Proteusz
6.2.5. Studium przypadku: Metis
6.3. Podsumowanie wyników badań jakościowych
6.3.1. Ocena statusu filii i jej sposobu uczestnictwa w korporacyjnym przepływie wiedzy
6.3.2. Analiza porównawcza filii w zakresie transferu wiedzy poprzez ekspatriację
6.3.3. Ocena zgodności rzeczywistych i zakładanych wzorców badanego zjawiska

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Załącznik

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Joanna Purgał-Popiela
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €