Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Magdalena Skrzyniarz
ORCID: 0000-0002-8577-021X

 

Mgr inż. Magdalena Skrzyniarz

Absolwentka studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy. Od 2017 r. jest studentką studiów doktoranckich również na tym wydziale.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.8.3
JEL: Q53, L65

Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie na cały świat wirusa SARS-CoV-2 spowodowało gwałtowny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do środków ochrony osobistej ze względu na fakt, że wiele krajów nakazało ich noszenie w przestrzeni publicznej. W czasie pandemii zwiększyła się również produkcja jednorazowych opakowań żywnościowych. Naukowcy zauważają, że z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych oraz usuwania środków ochrony osobistej (SOI) zwiększy się zanieczyszczenie środowiska. Należy wdrożyć racjonalne metody zagospodarowania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstały w czasie pandemii SARS-CoV-2, w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludzkiemu. W niniejszym artykule zaproponowano metodę termicznego przetwarzania wskazanych odpadów, a mianowicie pirolizę, która może zastąpić składowanie oraz spalanie. Metoda ta umożliwia nie tylko skuteczną neutralizację odpadów niebezpiecznych, ale — co jest szczególnie istotne — prowadzi do powstania wartościowych produktów.

Słowa kluczowe: odpady z tworzyw sztucznych; zarządzanie odpadami; COVID-19
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.5
JEL: R490

W artykule opisano cykl życia odpadów gumowych na przykładzie zużytych opon. Przedstawiono najpopularniejsze sposoby ich wykorzystania i zagospodarowania. Artykuł opisuje stan gospodarki odpadami oraz stosowane metody zagospodarowania zużytych opon w Polsce w latach 2015- 2017. Celem artykułu jest zaproponowanie nowych rozwiązań, które pozwolą zapanować nad ilością opon wprowadzonych na rynek przez rozwiązania legislacyjne. Analiza aktualnego sposobu zagospodarowania zużytych opon może pozwolić na ich jeszcze lepsze wykorzystanie oraz utylizację. Przedstawiono również uwarunkowania legislacyjne dotyczące utylizacji odpadów gumowych (stan aktualny na 1 marca 2020 r.).

Słowa kluczowe: opony; zużyte opony; produkcja opon