Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marek Makowiec
ORCID: 0000-0002-3418-4771

Dr Marek Makowiec

Pracownik naukowo-badawczy, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, certyfikowany PM (metodologia IPMA). Ekspert oceniający wnioski w ramach NCN, kandydat na eksperta oceniającego wnioski w ramach RPO Województwa Małopolskiego i Śląskiego. Nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 43 edycji ogólnopolskiego konkursu poprawy warunków pracy w 2015 r. — organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy za rozprawę doktorską pt. „Metodyka humanizowania telepracy”. Aktywny na polu szkoleń biznesowych, głównie w obszarach: przedsiębiorczości, komercjalizacji badań naukowych i transferu wiedzy, pozyskiwania dofinansowania oraz „miękkich” obszarach zarządzania. Brał udział w uruchomieniu i potem rozwinięciu ponad 200 innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i startupów.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.1.2
JEL: M13

W artykule opisano formy finansowania startupów i specyfikę startup pitch (prezentacji startupu). Przedstawiono różne definicje i koncepcje pitch oraz ich cel. Sporządzono zestawienie proponowanej struktury pitch według literatury przedmiotu oraz przeanalizowano wystąpienia 10 startupów podczas konkursu startupowego Wolves Summit w 2020 roku pod kątem struktury pitch. Bazując na badaniach oraz własnych doświadczeniach autorzy opracowali schemat pytań, jakimi kieruje się inwestor venture capital oceniając potencjał startupu, oraz zaproponowali schemat optymalnego startup pitch wraz z uzasadnieniem roli jaką pełnią poszczególne jego elementy.

Słowa kluczowe: pitch; pitch deck; prezentacja inwestorska; startupy; pozyskiwanie finansowania