Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Marek Sołtysik

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Metali Nieżelaznych na kierunku metalurgia) oraz Politechniki Częstochowskiej (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na kierunku inżynieria środowiska). Od 1996 r. pracownik przedsiębiorstwa hutniczego, a od 2005 r. kierownik wydziału spiekalni i kwasu siarkowego. Ponadto w latach 2003–2013 pełnił funkcję doradcy ds. przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz w latach 2011–2020 był członkiem rady nadzorczej przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.4.3
JEL: M11

W artykule przedstawiono gospodarowanie materiałami na przykładzie procesu produkcji spieku w przedsiębiorstwie hutniczym. Praca ma charakter analityczny typu case study. W części empirycznej pracy przedstawiono przebieg procesu przygotowania surowców do produkcji spieku, będącego materiałem wsadowym do otrzymania wyrobu finalnego (wybranych metali wytwarzanych w piecu szybowym). Wykonano także analizę efektywności gospodarowania materiałami, surowcami i zasobami wykorzystywanymi do produkcji spieku. Użyto wskaźnika oceny efektywności pracy urządzenia spiekalniczego OEE. Mając na uwadze, że procesy technologiczne ulegają zmianom, określenie wskaźnika OEE pozwala oceniać efektywność przeprowadzanych modernizacji. Przygotowany i zaprezentowany proces należy do obszaru zarządzania materiałami produkcyjnymi i logistyki produkcji.

Słowa kluczowe: gospodarka materiałowa; proces spiekania wsadu; przedsiębiorstwo hutnicze