Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.10.3
JEL: M300

Marketing doświadczeń a budowanie strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych

Celem artykułu jest scharakteryzowanie koncepcji marketingu doświadczeń jako idei stanowiącej podstawę do budowania strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Przedstawiono „kod genetyczny” dla budowy takiej strategii, który został zaszyfrowany w akronimie SMART. Zaprezentowane w artykule rozważania mogą stanowić przyczynek do budowy modelu, którego istotą byłoby włączenie mediów społecznościowych do procesu kreowania doświadczeń i związanych z nimi pożądanych emocji. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, obserwacji praktyki gospodarczej i wybranych wyników własnych badań.

Słowa kluczowe: marketing doświadczeń; media społecznościowe; komunikacja marketingowa; marka

Bibliografia

Boguszewicz-Kreft, M. (2010). Doświadczenie – nowy paradygmat marketingu. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, (145).

Boguszewicz-Kreft, M. (2013). Marketing doświadczeń. Jak poruszać zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Warszawa: CeDeWu.

Christodoulides, G., De Chernatony, L., Furrer, O., Shiu, E., & Abimbola, T. (2006). Conceptualising and Measuring the Equity of Online Brands. Journal of Marketing Management, 22(7–8). https://doi.org/10.1362/026725706778612149

Dziewanowska, K. & Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Felisiak, M. (2018). Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań CBOS nr 62/2018. Retrived from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_062_18.PDF

Gouillart, F. & Ramaswamy, V. (2011). Firma oparta na współtworzeniu. Jak ją zbudować?  Harvard Business Review Polska, (101–102).

Gregor, B. & Kaczorowska-Spychalska, D. (Eds.) (2018). Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruda, K. & Jakubów, M. (2016). 4P ważne dla cyfryzacji firm. Rzeczpospolita, (4.05.2016).

Hootsuite & We Are Social (2019). Digital 2019 Report. Retrived from http://www.mobirank.pl

IAB (2019). IAB Strategic Report. Internet 2018/2019. Retrived from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191.pdf. https://doi.org/10.17487/rfc1984

Kacprzak, A. (2017). Marketing doświadczeń w Internecie. Warszawa: C.H. Beck.

Kall, J. (2015). Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kaplan, M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kieżel, E. (Ed.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.

Kotler, Ph. & Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.

Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Moving From Traditional to Digital. Hoboken: John Welly & Sons.

Kozielski, R. (2016). Przyszłość marketingu – wymiar koncepcyjny, organizacyjny i implementacyjny. Handel Wewnętrzny, 4(363).

Malär, L., Krohmer, H., Harley, W. D., & Nyffenegger, B. (2011). Emotional Brand Attachment and Brand Personality: The Relative Importance of the Actual and the Ideal Self. Journal of Marketing, 75(4). https://doi.org/10.1509/jmkg.75.4.35

Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Poltext.

Mazurek, G. (2016). Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45(1). https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.2

Ramaswamy, V. (2011). It's about human experiences…and beyond, to co-creation. Industrial Marketing Management, 40(2). https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.06.030

Rosa, G., Perenc, J., & Ostrowska, I. (Eds.) (2016). Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Warszawa: C.H. Beck.

Sadowski, M. (2013). Rewolucja w social media. Gliwice: Helion.

Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.

Weber, L. (2011). Marketing to the Social Web. How Digital Customer Communities Build Your Business. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1108/07363761011038383

Young, A. (2010). Brand media strategy: Integrated communications planning in the digital era. New York: Palgrave Macmillan.

Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Poznań: Rebis.