Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Zbigniew Spyra
ORCID: 0000-0003-4413-3609

University of Economics in Katowice.

 
DOI: DOI 10.33226/1231-7853.2019.10.3
JEL: M300 (artykuł w języku angielskim)

Celem artykułu jest scharakteryzowanie koncepcji marketingu doświadczeń jako idei stanowiącej podstawę do budowania strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Przedstawiono „kod genetyczny” dla budowy takiej strategii, który został zaszyfrowany w akronimie SMART. Zaprezentowane w artykule rozważania mogą stanowić przyczynek do budowy modelu, którego istotą byłoby włączenie mediów społecznościowych do procesu kreowania doświadczeń i związanych z nimi pożądanych emocji. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, obserwacji praktyki gospodarczej i wybranych wyników własnych badań.

Słowa kluczowe: marketing doświadczeń; media społecznościowe; komunikacja marketingowa; marka
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.10.3
JEL: M300

Celem artykułu jest scharakteryzowanie koncepcji marketingu doświadczeń jako idei stanowiącej podstawę do budowania strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Przedstawiono „kod genetyczny” dla budowy takiej strategii, który został zaszyfrowany w akronimie SMART. Zaprezentowane w artykule rozważania mogą stanowić przyczynek do budowy modelu, którego istotą byłoby włączenie mediów społecznościowych do procesu kreowania doświadczeń i związanych z nimi pożądanych emocji. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, obserwacji praktyki gospodarczej i wybranych wyników własnych badań.

Słowa kluczowe: marketing doświadczeń; media społecznościowe; komunikacja marketingowa; marka