Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Mateusz Sobczak

Mgr inż. Mateusz Sobczak

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska. Absolwent kierunku informatyka, studia II stopnia, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska. Absolwent kierunku informatyka, studia inżynierskie, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.4
JEL: M54, M50

Praca zdalna w warunkach pandemii — wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych

The article assesses the quality of an employee's work while performing remote work, which was introduced in connection with the pandemic of the new COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which posed a threat to health and life. The research results were collected using a statistical method in the form of an Internet questionnaire. The assessment of this way of working was made on two time levels, when remote work was introduced on a massive scale and 1.5 years from then on. The survey was conducted periodically and was generally available to the units belonging to the study group for a period of three months. The survey questionnaire has been made available so that the largest number of people who meet the survey requirements have access to it. Internet portals and groups associating office workers were used.

W artykule dokonano oceny jakości pracy pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z pandemią nowej choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyniki badań zebrano metodą statystyczną w postaci ankiety internetowej. Oceny tego sposobu pracy dokonano na dwóch poziomach czasowych, kiedy na masową skalę wprowadzono pracę zdalną i 1,5 roku od tego momentu. Ankieta była przeprowadzana cyklicznie i była ogólnie dostępna dla jednostek należących do badanej grupy przez okres trzech miesięcy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony tak, aby jak największa liczba osób spełniających wymagania ankiety miała do niego dostęp. Wykorzystano portale internetowe oraz grupy zrzeszające pracowników biurowych.

Słowa kluczowe: remote work; COVID-19; internet poll (praca zdalna; COVID-19; ankieta internetowa)