Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Inż. Paweł Jokiel

Absolwent Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy. Ukończył studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Pracował jako konstruktor, a obecnie jest inżynierem procesu. Jest autorem wielu ciekawych projektów, których zastosowanie przełożyło się na poprawę produktywności i wydajności procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach, w których pracował. W 2021 r. dzięki swojemu zaangażowaniu i wieloletniemu doświadczeniu pracował nad poprawą i doskonaleniem procesu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.2.5
JEL: L23, L69, M11, O39

Obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, co jest następstwem m.in. kryzysu światowego wywołanego przez pandemię i wojnę. Z tego względu są zmuszone do ciągłego poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów produkcyjnych, skracania czasu reakcji na potrzeby rynkowe czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Nowe spojrzenie na realizowane procesy produkcyjne zostało wymuszone przez zmieniające się i stale rosnące wymagania rynku oraz możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego jest eliminacja strat i poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, a także standaryzacja zaimplementowanych rozwiązań. Jednym ze sposobów poprawy efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych jest koncepcja Lean, nastawiona na eliminację marnotrawstwa oraz skracanie cykli realizacji zamówienia w procesie. Do najważniejszych narzędzi stosowanych w koncepcji Lean Management należą: 5S, Kaizen, Just in Time, Just in Sequence, Kanban (system pull), Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping (VSM), standaryzacja, muda, Total Quality Management (TQM), takt time, heijunka, andon (Visual Management), poka yoke. Celem opracowania jest redukcja czasu przezbrojenia maszyny wykrawającej w procesie produkcji maty bitumicznej z zastosowaniem metody SMED.

Słowa kluczowe: proces produkcyjny; Lean Management; SMED; marnotrawstwo; przezbrojenie maszyny