Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Piotr Cyrek
ORCID: 0000-0002-8306-1612

Doktor nauk ekonomicznych (Warszawa, 2009). Od 2001 r. pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, Instytutu Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zachowaniach konsumenckich związanych z decyzjami nabywczymi na rynku FMCG. Jednocześnie odnoszą się do zagadnień efektywności strategii organizacyjnych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.5
JEL: D12, D19, D91, L81, M31, I12

Dynamiczna transformacja w strukturach, formach i organizacji handlu detalicznego jest obserwowana od wielu lat, podobnie jak zmiany w preferencjach i zachowaniach klientów placówek handlowych. Zjawiska te zostały dodatkowo przyspieszone w okresie pandemii COVID-19. Charakter zmian indukowanych pandemią pozostaje jednak jeszcze wciąż na etapie wstępnego rozpoznania empirycznego i wymaga pogłębienia oraz oceny trwałości. Głównym celem opracowania była identyfikacja spowodowanych pandemią zmian w sposobie, formie i częstotliwości realizacji zakupów różnorodnych grup produktów przez klientów handlu detalicznego. Do realizacji tych zadań wykorzystano wyniki badań własnych z dwóch kolejnych edycji, tj. z roku 2021 i 2022. Uzyskane rezultaty wskazują na rosnący odsetek klientów, którzy deklarowali zmiany w realizacji zakupów detalicznych w badanym okresie, przy czym wzrost ten był relatywnie najniższy w przypadku zakupów produktów żywnościowych. Wyniki badań ujawniają także różnokierunkowe zmiany w zachowaniach zakupowych dotyczących przyjętych do analizy podgrup produktów. W przypadku artykułów spożywczych klienci byli skłonni raczej dokonywać większych jednorazowych zakupów, ograniczając ich częstotliwość, niż realizować zaopatrzenie gospodarstwa domowego poprzez zakupy w Internecie. Przeciwne zjawisko było natomiast charakterystyczne dla odzieży, obuwia i artykułów z grupy AGD/RTV, przy zakupie których badani przenosili aktywność zakupową do Internetu przy mniejszej niż w przypadku żywności tendencji do zwiększania jednorazowego zakupu i jednoczesnym ograniczeniu ich częstotliwości.

Słowa kluczowe: handel detaliczny; zachowania klientów; pandemia