Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Robert Kozielski
ORCID: 0000-0002-0200-1504

Pracownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Chartered Marketer, w latach 2012–2016 członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2016–2021). Specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji. Autor ponad 200 publikacji książkowych i artykułów wydawanych w Polsce i poza granicą.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.1
JEL: M31

Zmiana jest immanentnym elementem współczesnego środowiska biznesowego, ale sama w sobie nie powoduje upadku firm. Przyczyną porażek jest strategiczna krótkowzroczność i niezdolność organizacji do dostosowania się do tych zmian. Budowanie marki na wartościach jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego środowiska biznesowego oraz szansą na uodpornienie organizacji na bieżące szoki i turbulencje rynkowe. Celem artykułu jest ocena stopnia gotowości badanych organizacji do budowania obecnie i w przyszłości marek na wartościach, szczególnie w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą empiryczną są wyniki badań przeprowadzonych metodą CAWI w listopadzie 2022 r. na grupie 89 menedżerów marketingu w Polsce. Badania dowiodły, że istnieje silny związek pomiędzy pozycjonowaniem marek na wartościach a przewagą konkurencyjną organizacji oraz że obecnie zakres budowania marek opartych na wartościach jest dość ograniczony. Najczęściej marki oparte na wartościach są budowane przez duże organizacje, które działają w tradycyjnym kanale. Największy wzrost zainteresowania budowaniem marek na wartościach będzie jednak dotyczyć małych organizacji, dla których kanał cyfrowy jest dominującym źródłem przychodów. Niemniej, co trzeba podkreślić, znaczenie budowania marek na wartościach będzie rosło.

Słowa kluczowe: marka; strategia marketingowa; przewaga konkurencyjna; marka oparta na wartościach