Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Tobiasz Nowakowski
Mgr Tobiasz Nowakowski, ukończył prawo i administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów realizował Indywidualny Plan Studiów pod kierunkiem doktora Wojciecha Robaczyńskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.2
JEL: K3

Autor podejmuje polemikę ze stanowiskiem Anny Musiały wyrażonym w artykule Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy?, opublikowanym w numerze 8/2019 „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”. Wskazuje, że tezy Autorki są analizowane w oderwaniu od kwestii modelowych i wynikających z nich pojęć podstawowych. W swojej polemice zwraca także uwagę na zagadnienie ochrony roszczeń niemajątkowych pracownika w koncepcji A. Musiały. W jego ocenie rozszerzenie modelu szkody niemajątkowej może zniweczyć kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego.

Słowa kluczowe: delikt; odpowiedzialność deliktowa; odpowiedzialność kontraktowa; szkoda; dobra osobiste

Mgr Tobiasz Nowakowski, ukończył prawo i administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów realizował Indywidualny Plan Studiów pod kierunkiem doktora Wojciecha Robaczyńskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa pracy.