Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zrównoważony transport na obszarach zurbanizowanych — możliwości, kierunki i przykłady rozwoju

Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zrównoważony transport; ekonomia zrównoważonego rozwoju; nowe modele współpracy

Bibliografia

Przypisy/Notes

1 Pominięto pojazdy zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG (Liquefied Natural Gas) — praktycznie tylko autobusy i ciężarówki, oraz sprężonym gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas), które na mocy ustawy o elektromobilności są także pojazdami z alternatywnym napędem w Polsce.

2 Dotyczy to zakresu oferowania usług, jednak jeśli konieczne jest skorzystanie z usług własnego środka transportu, aby dotrzeć do obszaru, na którym świadczona jest kompleksowa usługa mobilnościowa, to wymaga to stworzenia wygodnego interfejsu pomiędzy tymi usługami, jak np. parkingu buforowego działającego na zasadzie park and ride.

3 Dotyczy to wyłącznie pojazdów niemających silników spalinowych, a więc wykluczone z tego przywileju są pojazdy elektryczne wyposażone w silnik spalinowy, który służy jako generator prądu zwiększający zasięg pojazdu (range extender).

 

Bibliografia/References

Arcadis. (2017). Sustainable Cities Mobility Index 2017. Bold moves. Amsterdam: Arcadis.

Auto Świat. 2019. Ekologiczne taxi, Auto Świat, nr 5 (28.01.2019), 25.

Bochyńska, N. 2018. Rynek carsharingu to prawdziwy ewenement. Przyjmuje konkurencję z radością, https://www.money.pl/gospodarka/wia-domosci/artykul/rynek-carsharingu-to-prawdziwy-ewenement,75,0,2399819.html (12.11.2018).

Brdulak H., red. (2012), Logistyka przyszłości, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Cała-Wacinkiewicz, E., Podgórzańska, R., Wacinkiewicz, D. (red). 2010. Encyclopedia of international questions. Warszawa: C.H. Beck.

Environmentally Sustainable Transport. Future Strategies and Best Practices. Synthesis Report of the OECD Project on Environmentally Sustainable Transport (EST). 2000. Vienna: Conference, OECD. https://doi.org/10.1787/9789264199293-sum-pt.

Hull, A. 2008. Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities? Transport Policy, Vol. 15, 94–103. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.004.

Instytut na Rzecz Ekorozwoju. 1999. Raport: Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

McCarthy, N. 2017. The World’s Top Cities for Sustainable Transport, https://www.statista.com/chart/11658/the-worlds-top-cities-for-sustainable-transport/ (12.04.2019).

Pietrewicz, J. W. 2011. Environmental protection in conditions of the processes of globalisation. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Poskrobko, B. (red.). 2007. Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Prahalad, C., Ramasvamy, K. 2005. Future of the competition. Contributing to the exceptional value along with customers. Warszawa: PWE.

Rogall, H. 2010. Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa: Zysk i Spółka.

Short, J. 1992. Environment, Global and Local Effects. Transport Growth in Question, 12th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, Lisbon: ECMT

Szumniak-Samolej, J. 2013. Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Warszawa: Poltext,

Szymczak, M. 2016. Ku koncepcji abonamentu mobilności. Studia Miejskie, tom 23, 29–40.

Tapscott, D., Williams, A. D. 2008. Wikinomia, About the global cooperation which is changing everything. Warszawa: Academy and Professional publishing company.

Tundys, B. 2017. Zarządzanie zrównoważonym i odpowiedzialnym łańcuchem dostaw — analiza metod, narzędzi i dobrych praktyk, W: Krawczyk-Sokołowska I. (red). Zarządzanie 2(25). Częstochowa: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej.

https://doi.org/10.17512/znpcz. 2017.1.2.06.

Witkowski, J., Pisarek, A. 2017. Nature of green supply chains — proposal of the systematization of notions. Economic Studies. Nr 315. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. 2016. Transport, Nowe wyzwania. Warszawa: WN PWN.

Woonerf. 2017. Woonerfy w Łodzi, http://www.woonerf.com.pl/4_woonerf_w_ldz.html (28.10.2018).

Wyszomirski, O. (red.). 2007. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Zipper, D. 2018. Helsinki’s MaaS App, Whim: Is It Really Mobility’s Great Hope?, https://www.citylab.com/perspective/2018/10/helsinkis-maas-app-whim-is-it-really-mobilitys-great-hope/573841/ (20.04.2019).

ZTM, 2019, Parkingi parkuj I jedź, https://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=1 (2.06.2019).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę