Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 07/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.7.1
JEL: D1, L81, M16, M31, M38, Q56

Celem artykułu jest ukazanie zdolności wielkopowierzchniowych sieci handlowych działających w Polsce do uwzględniania w swoich strategiach marketingowych odpowiedzi na globalne wyzwania cywilizacyjne, technologiczne, konsumenckie czy energetyczne. W ocenie autora dyrekcje sieci potrafią dobrze dostosować strategie do nowych wyzwań cywilizacyjnych oraz technologicznych. Stają się one tym samym liderami nowych trendów determinujących zachowania konsumenckie w zakresie zdrowego żywienia. Z uwagi na skalę oraz szeroki zasięg rynkowy zagraniczne sieci handlowe – jako podmioty społecznie odpowiedzialne – mogą odegrać ważną rolę także w edukacji polskich konsumentów w zakresie dbałości o ochronę środowiska i racjonalne zużycie energii. Ich strategie mogą mieć również pozytywny wkład w proces deglobalizacji poprzez inicjowanie współpracy z lokalnymi producentami produktów tradycyjnych, co będzie jednak wymagać zmiany wcześniejszej filozofii biznesu. Artykuł jest wynikiem autorskich badań jakościowych prowadzonych w 2021 i 2022 r. metodą pogłębionych wywiadów eksperckich z menedżerami czołowych sieci FMCG oraz wywiadów pogłębionych z wielkomiejskimi gospodarstwami domowymi, dokonującymi zakupów w dużych sieciach handlowych. 

Słowa kluczowe: duże sieci handlowe; strategie marketingowe; wyzwania marketingowe i cywilizacyjne; odpowiedzialność społeczna; edukacja konsumenta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.7.2
JEL: A14, D19

Artykuł zawiera ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb realizowanych w czasie wolnym przez polskich konsumentów w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19. Do napisania go wykorzystano informacje wtórne dotyczące omawianych zagadnień oraz informacje pierwotne, pozyskane podczas przeprowadzonego w listopadzie 2022 r. badania, techniką ankiety online, na ogólnopolskiej próbie 1100 dorosłych Polaków. Z badań wynika, że respondenci potrzeby związane z wypoczynkiem, uczestnictwem w kulturze, aktywnością fizyczną, możliwością spędzania czasu z przyjaciółmi mają zaspokojone w stopniu przeciętnym, a w stopniu wysokim potrzeby związane z możliwością spędzania czasu z rodziną. W porównaniu z okresem przed pandemią stopień zaspokojenia potrzeb realizowanych w czasie wolnym pozostał na tym samym poziomie.

Słowa kluczowe: czas wolny; potrzeby; konsumenci; COVID-19
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.7.3
JEL: M30, L10

Jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami zmian, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie informacyjne. Niosą one nie tylko zmiany co do naszych sposobów komunikowania się, ale także co do naszej percepcji otaczającej nas rzeczywistości, w tym oceny zdarzeń w niej zachodzących. Celem publikacji jest zidentyfikowanie zasadniczych kierunków zmian pomiaru dokonań marketingu w kontekście dwóch kluczowych koncepcji, tj. marketingu offline (poza siecią) i online (w sieci internetowej). Wobec upowszechniania się nowych technologii, a w zasadzie wypierania przez te technologie starych kanałów komunikacji i sprzedaży, należy przyjąć, że tendencja ta prowadzić będzie do zastępowania starych wskaźników pomiaru dokonań marketingowych przez nowe, wywodzące się z nowych technologii. Sama zmiana wskaźników pomiaru dokonań marketingowych ma jednak głębszy sens, gdyż odzwierciedla zmianę istoty ocen dokonań marketingowych. Obserwując zachowania nabywców w zakresie poszukiwania informacji o produkcie oraz samych zakupów, można przyjąć tezę, że zmiana ta będzie prowadzić do zmniejszenia znaczenia tzw. miar (wskaźników) mentalnych w ocenach dokonań marketingowych, ponieważ aktywność marketingowa przesuwa się do przestrzeni, w której dominuje podejście oparte na zachowaniach sieciowych. Pomiary oparte na „kliknięciach” oferują wiele korzyści, ale przede wszystkim odzwierciedlają inną filozofię pomiarów dokonań. Użyteczność wielu definiowanych wcześniej kategorii wskaźników dokonań marketingowych zmienia się i będzie zależna od rozwoju metod ich pomiaru w sieciach.

Słowa kluczowe: dokonania marketingowe; wskaźniki marketingu; marketing w sieci; marketing poza siecią
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.7.4
JEL: M14, M30, O15

Artykuł dotyczy korzyści osiąganych przez organizację w rezultacie postrzegania jej przez pracowników jako odpowiedzialnego pracodawcy. Temat ten odnosi się do zidentyfikowanej w trakcie analizy literatury luki badawczej dotyczącej rzadko poruszanych zagadnień wewnętrznych wymiarów corporate social responsibility (CSR) i employer brand (EB). Artykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest próba identyfikacji korzyści płynących z posiadania wewnętrznego wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy pojawiających się na poziomie postaw i zachowań pracowników, a także organizacji jako całości. Wykorzystano w nim metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu obejmującej tematykę wewnętrznego wymiaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wizerunku pracodawcy. Badanie pozwoliło stworzyć systematyczny przegląd koncepcji odnoszących się do efektów działań CSR i EB skierowanych na wewnętrznych interesariuszy organizacji.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; CSR; marka pracodawcy; EB; wewnętrzni interesariusze
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.7.5
JEL: M31

Zakupy mobilne przed pandemią COVID-19 i zamiar ich kontynuacji po pandemii. Metodologiczne aspekty badań empirycznych uwzględniających kryterium płci

This paper aims to determine whether there is an association between gender and mobile shopping buying behavior both during and post-COVID-19 period. Three types of categorical variables were defined: the installation of mobile shopping apps before the pandemic, the use of mobile shopping apps before the pandemic, and the decision to stop using mobile shopping apps after the pandemic. In a pilot study, the population only included Polish respondents. The field survey method was applied to collect the primary data. In April 2021, the survey was launched via social media. Primary data were collected from 102 respondents. The nonparametric statistical method was selected as a suitable analytical technique and the chi-square test of independence was used to test the hypotheses. According to the pilot study, gender does not influence installation of mobile shopping apps before the pandemic, the use of mobile shopping apps before the pandemic, or the intention to stop using mobile shopping apps after the COVID-19 period. The findings are significant for mobile shopping application developers, modern trades, and business decision-makers in the Polish market. Meanwhile, the applied research methodology is most relevant for future similar kinds of research studies.

Słowa kluczowe: COVID-19 pandemic; mobile shopping; gender; Polish respondents; consumer behavior; non-parametric test
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł