Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 9/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.1
JEL: M3, L21, L22

Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie koncepcji zarzadzania relacjami z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, zakresu oraz celów. Współczesne organizacje funkcjonujące w turbulentnym otoczeniu powinny charakteryzować się elastycznością i zdolnością efektywnego działania, aby utrzymać odpowiednią pozycję konkurencyjną na rynku. Wśród najważniejszych czynników sukcesu jednostki gospodarczej, a nawet determinant jej przetrwania, wymienia się zdolność do identyfikacji i zaspokajania wciąż nowych wymagań i oczekiwań klientów. Jednym z kluczowych rozwiązań budzących zainteresowanie przedstawicieli praktyki zarządzania oraz przedstawicieli nauki jest zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management — CRM). Istota tej koncepcji polega na docenieniu znaczenia stosowania właściwego podejścia do każdego klienta w celu utrzymania z nim długoterminowego kontaktu. W artykule posłużono się studiami literaturowymi.

Słowa kluczowe: zarządzanie relacjami z klientem; obsługa klienta; lojalność klienta; rentowność relacji.
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.2
JEL: M11, M31

Wpływ ekologicznych opakowań na zachowania zakupowe konsumentów

Product packaging is a major environmental problem that causes waste pollution and has a negative impact on flora and fauna. Nowadays consumers are becoming more socially responsible, they are concerned about environmental issues. Therefore, brands are embarking on the development of green marketing. However, research shows that there is a gap between the consumer's intention to buy eco-friendly products and the actual buying practice. The issue under investigation in this paper is related to the impact of the eco-product packaging on the consumer's purchasing behavior; we seek to identify the factors influencing the green purchasing behavior of consumers. The article analyzes the concept of consumer purchasing behavior, the types of consumer purchasing behavior and the factors influencing consumer purchasing behavior, discusses the decision-making process and identifies factors affecting the purchase of green packaging products. This paper provides a conceptual framework of factors affecting the purchase of green packaging products. The methods employed in this research are: analysis of literature and other references, synthesis and logical analysis of information, comparison of information, systemization and visualization.

Opakowania są rodzajem odpadów i powodują negatywny wpływ na środowisko naturalne. Współczesny konsument staje się coraz bardziej odpowiedzialny i świadomy problemów związanych z ekologią. To zjawisko dostrzegane jest również przez przedsiębiorstwa, które w odpowiedzi na występujące trendy stosują coraz częściej marketing środowiskowy. Jednocześnie wyniki dotychczasowych badań wskazują na przykład, że zamiar nabycia produktu z ekologicznym opakowaniem nie zawsze jest zgodny z rzeczywistymi zachowaniami zakupowymi. Różnice pomiędzy zamiarem dokonania zakupu przez konsumenta a jego zachowaniem zakupowym nie są całkowicie wyjaśnione. Powstaje pytanie, w jaki sposób ekologiczne opakowania determinują zachowania konsumentów. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zachowania zakupowe konsumentów. Autorki przedstawiają koncepcję, typy oraz determinanty zachowań zakupowych nabywców oraz skupiają się na identyfikacji czynników wpływających na zakup produktów w ekologicznym opakowaniu. Określają także koncepcyjny model czynników wpływających na zakup produktów w opakowaniu tego typu. W realizacji celu posłużono się metodą analizy systemowej i badaniami literaturowymi.

Słowa kluczowe: eco packaging; eco-friendly packaging; consumer behawior (opakowania ekologiczne; produkt ekologiczny; zachowanie zakupowe konsumenta)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.3
JEL: G19, M14, M41

Celem badań podjętych w artykule jest przedstawienie trendów związanych z raportowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym w kontekście globalnych wyników w tym obszarze, a także ocena treści raportów sporządzonych przez wybrane spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG- -ESG. W badaniach wykorzystano metodę desk research polegającą na analizie danych dostarczanych przez KPMG i Global Reporting Initiative oraz raportów zgłoszonych do konkursu Raporty Społeczne. Przeprowadzone badania pokazały, że raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu cieszy się coraz większą popularnością zarówno w skali globalnej, jak i wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Analiza wybranych raportów wykazała jednak różnice w zakresie oraz strukturze prezentowanych danych, co może utrudniać porównywanie wyników poszczególnych przedsiębiorstw. Z tego względu konieczne jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Powinny one dotyczyć zwłaszcza promowania wykorzystywania międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego, a także wprowadzenia obowiązku weryfikacji takich raportów przez zewnętrznych audytorów.

Słowa kluczowe: raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu; rynek
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł