Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Joanna Szyjewska-Bagińska
ORCID: 0000-0001-7701-7597
Dr Joanna Szyjewska-Bagińska, od 2017 r. adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, w latach 2002–2017 asystent/adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2002 r. radca prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie. Wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Autorka artykułów naukowych z zakresu
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.8
JEL: K31

Przedmiotem glosy jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Sąd badał charakter prawny umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawieranej pomiędzy ZUS a płatnikiem składek. Sąd uznał, że jest to umowa cywilnoprawna, co umożliwia stosowanie przepisów prawa cywilnego do oceny jej właściwego wykonania. W glosie przedstawiono argumenty przeciwne temu stanowisku. Poddano analizie podstawy normatywne działań organu administracji, w zależności od tego czy dotyczą one działań publicznoprawnych (imperium), czy dokonywania czynności prawa cywilnego. Omówiono wzorzec kompetencji administracyjnej oznaczający uprawnienie i obowiązek działania organu w sferze publicznoprawnej oraz wzorzec kompetencji generalnej leżący u podstaw zasady swobody umów zobowiązaniowych podmiotów prawa cywilnego.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; umowa cywilnoprawna; umowa administracyjna
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.8
JEL: JEL: K31

Przedmiotem glosy jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Sąd badał charakter prawny umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawieranej pomiędzy ZUS a płatnikiem składek. Sąd uznał, że jest to umowa cywilnoprawna, co umożliwia stosowanie przepisów prawa cywilnego do oceny jej właściwego wykonania. W glosie przedstawiono argumenty przeciwne temu stanowisku. Poddano analizie podstawy normatywne działań organu administracji, w zależności od tego czy dotyczą one działań publicznoprawnych (imperium), czy dokonywania czynności prawa cywilnego. Omówiono wzorzec kompetencji administracyjnej oznaczający uprawnienie i obowiązek działania organu w sferze publicznoprawnej oraz wzorzec kompetencji generalnej leżący u podstaw zasady swobody umów zobowiązaniowych podmiotów prawa cywilnego.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; umowa cywilnoprawna; umowa administracyjna

Dr Joanna Szyjewska-Bagińska, od 2017 r. adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, w latach 2002–2017 asystent/adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2002 r. radca prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie. Wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Autorka artykułów naukowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa autorskiego. Członek zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego  Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.