Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.4
JEL: K39

Prawne aspekty emerytury stażowej. Część I — nabycie uprawnienia

Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule są sformułowane dotychczas propozycje emerytur stażowych, które zostały ocenione w zakresie spójności ze zreformowanym systemem emerytalnym oraz wartościami, na których został oparty. Autor analizuje za pomocą metody dogmatycznej i ekonomicznej poszczególne propozycje zgłoszonych projektów oraz rozwiązania względem nich alternatywne. Pierwsza część artykułu jest poświęcona problematyce nabywania nowego uprawnienia. Autor ustala najbardziej adekwatną konstrukcję emerytury stażowej oraz wykazuje, że skonstruowanie warunku stażu na podstawie istniejących katalogów okresów składkowych i nieskładkowych jest wysoce problematyczne. W drugiej części, która ukaże się w kolejnym numerze PiZS, zostaną przedstawione przede wszystkim ekonomiczno-prawne aspekty emerytur stażowych, a także alternatywa dla konstrukcji emerytury stażowej. Niniejszy artykuł jest pierwszym opracowaniem szeroko opisującym prawną problematykę wcześniejszego przechodzenia na emeryturę w kontekście polskiego systemu zdefiniowanej składki. Przeprowadzony wywód ma na celu weryfikację i uporządkowanie argumentacji odnoszącej się do emerytur stażowych, co w zamierzeniu autora ma się przyczynić do usprawnienia dyskursu publicznego w tym przedmiocie oraz udoskonalenia projektów składanych w przyszłości.

Słowa kluczowe: emerytura; emerytura stażowa; wcześniejsza emerytura; przywileje emerytalne

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartuś, Z. (2020, 11 marca). Emerytury stażowe. Czy prezydent zagra przed wyborami jokerem? GK24.pl. https://plus.gk24.pl/emerytury-stazowe-czy-prezydent-zagra-przed-wyborami-jokerem/ar/c15-14840426

Brzozowski, A. (2021, 27 maja). Prezydent Duda zaproponuje emerytury stażowe! Ważna deklaracja jego rzecznika. Se.pl. https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/prezydent-duda-zaproponuje-emerytury-stazowe-wazna-deklaracja-jego-rzecznika-aa-2r8m-GPhx-SMtK.html

Gudowska, B. i Strusińska-Żukowska, J. (red.). (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Job Square (2016). Student w pracy 2016. https://docplayer.pl/25351617-Student-w-pracy-2016-raport-badawczy.html

NSZZ „Solidarność” i A. Duda (2015, 5 maja). Umowa programowa. https://www.solidarnosc.org.pl/mazowsze/db/files/7111/umowa_programowa_1.pdf

NSZZ „Solidarność” i A. Duda (2020, 5 maja). Umowa programowa. https://twitter.com/AndrzejDuda2020/status/1257621878711123969/photo/1

Pietraszewski, M. (2017). PiS daje górniczym związkowcom przywileje. Działacze będą przechodzili na urlopy. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21499748,pis-daje-gorniczym-zwiazkowcom-przywileje-dzialacze-beda-przechodzili.html

Szukalski, P. (1999). Zmiany w wieku przechodzenia na emeryturę. Gospodarka Narodowa, (10), 69–78.

Uścińska, G. (2016). Biała księga przeglądu emerytalnego 2016: bezpieczeństwo dzięki różnorodności. https://www.zus.pl/documents/10182/167526/Bia%C5%82a+ksi%C4%99ga+przegl%C4%85du+emerytalnego+2016/68de004b-47f9-47f6-b548-466da05e0bcc

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę