Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19

Rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19 stanowi poważny cios dla gospodarki światowej, w tym dla dotychczas stosunkowo stabilnych struktur społeczno-gospodarczych rozwiniętego kapitalizmu. W artykule przedstawiono pierwsze reakcje instytucji i partnerów społecznych. Autorzy zwracają uwagę, że kryzys pandemiczny może doprowadzić do fundamentalnej transformacji znanego nam dziś świata pracy. W opisie wizji świata pracy po pandemii pomóc mają cztery pytania postawione w artykule i dotyczące: przyszłości globalizacji, zmian w środowisku pracy, zapewnienia zabezpieczenia społecznego w szerszym zakresie oraz zmian społecznych w ocenie wartości miejsc pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: COVID-19; warunki pracy; bezpieczeństwo socjalne; globalizacja

Bibliografia

Bibliografia/Reference

Adamczyk, S. i Surdykowska, B. (2018). Prawdziwy koniec świata fordyzmu. Jak reprezentować zbiorowe interesy pracownicze w gąszczu robotów i mikrozatrudnionych? W: J. Czarzasty, Cz. Kliszko (red.), Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej (s. 459–494). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Baldwin, R. i Weder di Mauro, B. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever it Takes. London: CEPR Press.

Claeys, G. i Wolff, G. (2020). COVID-19 Fiscal response: What are the options for the EU Council. https://www.bruegel.org/2020/03/esm-credit-lines--corona-bonds-euro-area-treasury-one-off-joint-expenditures-what-are-the-options-for-the-eu-council/

Costa-Font, J. (2020). Europe's failure to address Covid-19 shows the need for a European „health citizenship”. https://www.socialeurope. eu/europesfailure-to-address-covid-19-shows-the-need-for-a-european-health-citizenship

Costa-Font, J. (2020a). The EU needs an independent public health authority to fight pandemics such as the COVOD-19 crises. https://voxeu.org/article/ eu-health-authority-fight-pandemics

de Ruijter, A. i in. (2020). Solidarity in fights COVID-19: State of play, obstacles, citizens' attitudes, and ways forward. https://voxeu.org/article/eu-solidarity-fighting-covid-19

Eichengreen, B. (1990). The capital levy in theory and practice. W: R. Dornbusch i M. Draghi (red.), Public Debt Management. Theory and History (s. 191–220). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628528.014

Giavazzi, F. i Tabellini, G. (2020). Covid Perpetual Eurobonds: Jpintly guaranteed a supported by the ECB. https://voxeu.org/article/covid-perpetual-eurobonds

Graeber, D. (2019). Praca bez sensu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Grund, S., Guttenberg, L. i Odendahl, Ch. (2020). Sharing the fiscal burden of the crisis: A Pandemic Solidarity Instrument for the EU. https://voxeu.org/article/pandemic-solidarity-instrument-eu

Hughes, M. L. (1999). Shouldering the Burdens of Defeat: West Germany and the Reconstruction of Social Justice. University of Nort Carolina Press.

Ichino, A. i in. (2020). Transition steps to stop COVID-19 without killing the world economy. https://voxeu.org/article/transition-steps-stop-covid-19-without-killing-world-economy

Klein, E. (2020). How the Covid-19 recession could become a depression. https://www.vox.com/2020/3/23/21188900/coronavirus-stock-market-recession-depression-trump-jobs-unemployment

Kleven, H. i in. (2020). Taxation and Migration: Evidence and Policy Implications. Journal of Economic Perspectives, forthcoming. https://doi.org/10.3386/w25740

Landais, C., Saez, E. i Zucman, G. (2020). A progressive European health tax to fund the European COVID response. https://voxeu.org/article/progressive-european-wealth-tax-fund-european-covid-response

Lustig, N. i Birdsall, N. (2020). The new inequalities and people-to-people social protection. https://voxeu.org/article/new-inequalities-and-people-people-social-protection

Mair, S. (2020). Could the huge shift in our way of life being introduced as part of the fight against Covid-19 pave the way for a more human economy? https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-change-the-world

Meadway, J. (2020). The Anti-Wartime Economy. https://tribunemag.co.uk/2020/03/the-anti-wartime-economy

Muggah, R. (2020). The Covid Wake Up Call. https: //www.project-syndicate.org/videos/the-covid-wake-up-call

Pacewicz, K. (2020). Ile zostanie w nas człowieka. Gazeta Wyborcza, 28–29 marca 2020, 13.

Sawulski, J. (20120). Tax Unfairness in the European Union. Towards greater solidarity in fighting tax evasion. Warsaw: Polish Economic Institute.

Shaxon, N. (2020). Could the wealth in tax havens help us pay for the Coronavirus response? https://www.taxjustice. net/2020/03/27/could-the-wealthin-tax-havens-help-us-pay-for-the-coronavirus-response/

Smith, K. i in. (2014). Global rise in human infectious disease outbreaks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4223919/ https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0950

Tooze, A. i Schularick, M. (2020). The shock of coronavirus could split Europe — unless nations share the burden. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/shock-coronavirus-split-europe-nations-share-burden

Vanderbroucke, F. i in. (2020). The European Commission's SURE Initiative and euro area unemployment reinsurance. https://voxeu.org/article/european-commission-s-sure-initiative-and-euro-area-unemployment-re-insurance

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę