Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Aleksander Lipiński
ORCID: 0000-0002-9947-0007
Kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, radca prawny. Autor (współautor) ponad dwustu opracowań naukowych poświęconych szeroko rozumianej prawnej problematyce: górnictwa, geologii, ochrony środowiska. Współpracownik Ministerstwa Środowiska.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.1

Pomimo licznych zmian prawo dotyczące geologii i górnictwa nie odpowiada aktualnym potrzebom. Ocena ta odnosi się do niemal całości problematyki regulowanej ustawą — Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. (dalej: pr.g.g.), a także do niektórych rozwiązań znajdujących się poza tą ustawą. Przede wszystkim uwagę zwraca nieuzasadniony rygoryzm wielu rozwiązań tego prawa, co zarówno zachęca do ich omijania, jak i zniechęca do podejmowania inwestycji w omawianym zakresie. Polski system ocen oddziaływania przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa jest z jednej strony bardziej rygorystyczny niż wymagania stawiane przez Unię Europejską, a z drugiej strony nie spełnia wszystkich jej wymagań. Pięć lat temu wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego skarga konstytucyjna na art. 41 pr.g.g. definiujący pojęcie strony postępowań dotyczących koncesji. Nadmierną złożonością charakteryzują się ponadto wymagania dotyczące koncesjonowania węglowodorów. Problemy te (oraz wiele innych) są doskonale znane zarówno tym, których dotyczą omawiane przepisy, jak i władzom publicznym odpowiedzialnym za ich stosowanie. Brak natomiast informacji o inicjatywach zmierzających do zmian prawa w tym zakresie. Celem artykułu jest sygnalizacja kluczowych niedomagań wspomnianego stanu prawnego oraz pilnej potrzeby jego radykalnej zmiany.

Słowa kluczowe: prawo geologiczne i górnicze; potrzeba zmian

Kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, radca prawny. Autor (współautor) ponad dwustu opracowań naukowych poświęconych szeroko rozumianej prawnej problematyce:

  • górnictwa,
  • geologii,
  • ochrony środowiska.

Współpracownik Ministerstwa Środowiska.