Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Grażyna Pawelec

Mgr Grażyna Pawelec

Doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Naukowo interesuje się problematyką ryzyka personalnego, a w szczególności ryzyka wynikającego z procesów zarządzaniem zasobami ludzkimi w publicznej ochronie zdrowia, z którą jest związana zawodowo od ponad 20 lat.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.2
JEL: I10, O33

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności między jakością usług zdrowotnych a wykorzystywaniem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem operacji robotycznych i telemedycyny w okresie pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono charakterystykę usług medycznych oraz opisano jeden z najważniejszych parametrów tych usług, tj. jakość. Przeanalizowano innowacyjne usługi medyczne — operacje robotyczne i telemedycynę — które w coraz większym stopniu funkcjonują w ochronie zdrowia. Wskazano na możliwość rozwoju tych usług w najbliższej przyszłości w powiązaniu z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: usługi medyczne; jakość usług medycznych; operacje robotyczne; telemedycyna