Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
ORCID: 0000-0003-2472-185X
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Uniwersytet Warszawski (Polska) Full Professor, Dean and Head of the Marketing Department, at the Faculty of Management, University of Warsaw. He is a PMD program graduate of Harvard Business School. He actively cooperates with business practice, developing and implementing training projects for many international brands. He is the author of numerous publications on international marketing, marketing strategy, pricing, retail, and assessment of the
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.1
JEL: M31

Wspieranie komunikacji nieformalnej w środowisku wirtualnym na Facebooku: ujęcie międzynarodowe

There is a growing interest in marketing communications on social media and word of mouth. More and more companies operate in an international context. However, cross-cultural research on the relationship between marketing communications on social media and electronic word-of-mouth (eWOM) is very scarce. By filling the research gap, the purpose of this study is to assess the influence of marketing communications on Facebook on eWOM in different countries. The results of content analysis of 1,040 Facebook posts show that 27% of the variance of eWOM is explained by the geographic market. This study allows a deeper understanding of marketing communication processes in the virtual environment and provides concreto guidelines on content having a positive influence on eWOM.

Zainteresowanie komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną stale rośnie. Choć coraz więcej przedsiębiorstw działa w kontekście międzynarodowym, liczba badań dotyczących związku między komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną w środowisku wirtualnym (eWOM) w ujęciu międzykulturowym jest nadal znikoma. Celem artykułu jest, wypełniając istniejącą lukę badawczą, ocena wpływu komunikacji marketingowej na Facebooku na eWOM w różnych krajach. Wyniki analizy treści 1040 postów na Facebooku wskazują, że rynek geograficzny wyjaśnia 27% wariancji eWOM. Niniejszy artykuł umożliwia głębsze zrozumienie procesów związanych z eWOM i dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących treści mających pozytywny wpływ na komunikację nieformalną w tym środowisku.

Słowa kluczowe: marketing communications; social media; Facebook; electronic word of mouth; social media marketing; international marketing (komunikacja marketingowa; media społecznościowe; Facebook; komunikacja nieformalna w środowisku wirtualnym; social media marketing; marketing międzynarodowy)

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Full Professor, Dean and Head of the Marketing Department, at the Faculty of Management, University of Warsaw. He is a PMD program graduate of Harvard Business School. He actively cooperates with business practice, developing and implementing training projects for many international brands. He is the author of numerous publications on international marketing, marketing strategy, pricing, retail, and assessment of the effects of marketing (sales) decisions.

Realizowane projekty: Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.

Osiągnięcia i nagrody: wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania w kategorii prac badawczych w 1994 r. za pracę pt. Strategie cenowe przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2002 r. i 2004 r.; Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1996, 2003, 2005, 2013, 2014, 2016; Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe w 2010 r., Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego poza osiągnięcia dydaktyczne - II st. w 2017 r., III st. w 2018 r.

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie naukowe:

  1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001.
  3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

Artykuły (w okresie 2015-2017):

  1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (współautor Nowak, J., Trojanowski M.) (str. 38-60).
  2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [w:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, współautor Nowakowski, M.) (str. 105-124).
  3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (współautor Trojanowski M.) (str. 19-41).
  4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (współautor Nowak, J.) (str. 177-200).
  5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [w:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (współautor Nowakowski, M.) (str. 28-36).
  6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [w:] Logistyka, Nr 2, 2015 (str. 920-928).