Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Iwona Piekunko-Mantiuk
ORCID: 0000-0003-1973-0700

Dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ekspert z zakresu biznesplanu, modeli biznesowych, finansowania startupów oraz inwestycji finansowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako wykładowca studiów podyplomowych i ekspert/trener programów finansowanych ze środków unijnych oraz doświadczenie na rynkach kapitałowym i walutowym. Aktywny inwestor giełdowy i trader rynku walutowego. Autorka publikacji z zakresu analizy rynku kapitałowego, rynku forex oraz finansowania startupów.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.5
JEL: L26, M21

Celem artykułu jest wskazanie w sposób uporządkowany i skondensowany źródeł bezzwrotnego i nieodpłatnego finansowania startupów w polskim ekosystemie oraz analiza ich dostępności. Materiał badawczy stanowiły dane i informacje zawarte w publikacjach i raportach instytucji wspierających rozwój startupów i innowacji (m.in. NCBR, PARP, PFR, Startup Poland), strony internetowe publicznych programów wsparcia (zawierające regulaminy i dokumentację konkursową) oraz liczne strony internetowe prywatnych podmiotów (zawierające regulaminy i dokumentację programów). Analizy zebranego materiału dokonano pod kątem bezzwrotnych form wsparcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz wielkości finansowania. W konsekwencji przeprowadzonej analizy wskazano mankamenty bezzwrotnego systemu finansowania startupów w Polsce.

Słowa kluczowe: startup; finansowanie startupów; ekosystem startupowy