Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Jarosław Świda
ORCID: 0000-0002-0917-7289

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Opakowalnictwa Towarów w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu towaroznawstwa, marketingu i zarządzania. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów zachowań konsumentów na rynku, zwłaszcza konsumentów w starszym wieku.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.3
JEL: M31

Celem artykułu jest poznanie opinii konsumentów seniorów na temat ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. W artykule przedstawiono przesłanki szczególnych wymagań starszych konsumentów wobec opakowań wynikające z rozwoju rynku oraz procesu starzenia się społeczeństwa. Analiza wyników badań przeprowadzonych metodami ankietową oraz wywiadu indywidualnego pozwoliła na określenie stosunku starszych konsumentów do ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazały, że ekologiczność jest najważniejszą cechą opakowań produktów spożywczych dla starszych konsumentów, przy czym większe znaczenie ma ona dla kobiet niż dla mężczyzn. Preferowane przez badanych konsumentów rodzaje opakowań wybranych produktów spożywczych to częściej opakowania szklane i papierowe niż opakowania z tworzyw sztucznych. Wyniki przeprowadzonych wśród konsumentów wywiadów wskazały jednakże, że starsi konsumenci w trakcie użytkowania preferują opakowania wygodne w użyciu czy łatwiejsze do otwierania niż opakowania ekologiczne.

Słowa kluczowe: opakowanie; opinie; cechy opakowań; ekologia