Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Charakter ożywienia po kryzysie

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-2151-2
eISBN: 978-83-208-2516-9
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
53.90
liczba egzemplarzy:

W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy przedstawili m.in.: nową światową architekturę finansową po kryzysie, utrzymywanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego, konsolidację reform instytucjonalnych na rynkach finansowych po okresie destabilizacji, współpracę regionalną krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynkowej, a także rolę handlu zagranicznego, polityki przemysłowej, strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w ożywieniu gospodarek po latach zakłóceń i braku procesów wzrostowych.

 

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach.

Spis treści

 

Wstęp
Andrzej Wojtyna
1. Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Charakter współczesnego cyklu koniunkturalnego
1.3. Różne sposoby rozumienia ożywienia
1.4. Czynniki wpływające na charakter ożywienia
1.5. Hipoteza ożywienia bezkredytowego
1.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Zbigniew J. Stańczyk
2. Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia

2.1. Uwagi wstępne
2.2. System Bretton Woods
2.3. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego po załamaniu się systemu Bretton Woods
2.4. Światowy kryzys gospodarczy 2008 r. i hasła powrotu do Bretton Woods
2.5. ,,Dobudówki’’ do światowej architektury finansowej
2.6. Nierozwiązalne dylematy tworzenia nowej architektury finansowej
2.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marek A. Dąbrowski
3. Zagrożenia dla zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach na średnim poziomie rozwoju

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Odporność na kryzys i charakter ożywienia w gospodarkach wschodzących
3.3. Reakcja na napływ kapitału i prawdopodobieństwo kryzysu finansowego
3.4. Przepływy kapitału i zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej pojedynczej gospodarki
3.5. Przepływy kapitału i zagrożenia dla stabilności gospodarki światowej
3.5.1. Niedostateczna regulacja przepływów kapitałowych
3.5.2. Nadmierna regulacja przepływów kapitałowych
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Paweł Kawa
4. Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Procesy konsolidacji reform instytucjonalnych na rynkach finansowych
4.3. Spodziewane kierunki przyszłych zmian
4.4. Efekty zmian instytucjonalnych na rynkach finansowych dla kształtowania się długookresowego wzrostu gospodarczego
4.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Katarzyna Glinka
5. Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Specyfika instytucjonalizacji współpracy regionalnej w krajach azjatyckich
5.3. Przesłanki sceptycyzmu azjatyckiego wobec globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego
5.4. Dostarczanie płynności w ramach umów swapowych
5.5. Współpraca regionalna w zakresie polityki nadzoru nad rynkami finansowymi
5.6. Usprawnienie regionalnej sieci bezpieczeństwa finansowego
5.7. Współpraca regionalna w zakresie rozwoju krajowych rynków obligacji
5.7.1. Inicjatywy rządowe
5.7.2. Inicjatywy banków centralnych i władz monetarnych
5.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Wajda-Lichy
6. Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008–2010

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Poziom otwartości gospodarek Azji Południowo-Wschodniej
6.3. Struktura geograficzna handlu zagranicznego a podatność gospodarek krajów ASEAN na zewnętrzne wstrząsy popytowe
6.4. Wpływ organizacji procesów produkcji na strukturę towarową eksportu krajów Azji Południowo-Wschodniej
6.5. Główne kierunki ożywienia wymiany handlowej krajów ASEAN po 2009 r.
6.6. Działania krajów ASEAN wspierające eksport w latach 2008–2012
6.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Krystian Mucha
7. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Standardowe i niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej
7.2.1. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w wersji kanonicznej i jej rozszerzenia
7.2.2. Niekonwencjonalna polityka pieniężna
7.3. Uwarunkowania polityki pieniężnej w krajach Ameryki Łacińskiej
7.3.1. Uwarunkowania historyczne i czynniki instytucjonalne
7.3.2. Międzynarodowe przepływy kapitału
7.3.3. Obawa przed całkowitym upłynnieniem kursu walutowego
7.4. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej po 2007 r.
7.4.1. Okres przed wrześniem 2008 r.
7.4.2. Okres po upadku banku Lehman Brothers
7.4.3. Okres po wygaśnięciu kryzysu finansowego
7.5. Perspektywy polityki pieniężnej w krajach Ameryki Łacińskiej
7.5.1. Stan obecny: strategia bezpośredniego celu inflacyjnego bis?
7.5.2. Propozycje modyfikacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
7.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Sordyl
8. Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Sytuacja makroekonomiczna krajów Ameryki Łacińskiej w XXI wieku
8.2.1. Wpływ kryzysu na główne wskaźniki makroekonomiczne
8.2.2. Zmiany sytuacji na rynkach pracy w czasie kryzysu
8.3. Sposoby oddziaływania na rynki pracy w obliczu kryzysu
8.3.1. Oddziaływanie na popyt na pracę
8.3.2. Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy
8.3.3. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
8.4. Polityka dochodowa jako narzędzie antycykliczne
8.5. Kryzys jako szansa na zrównoważony rozwój
8.5.1. Edukacja jako szansa dla młodzieży i całej gospodarki
8.5.2. ,,Przyzwoite zatrudnienie’’ dla wszystkich
8.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Jakub Janus
9. Polityka przemysłowa krajów na średnim poziomie rozwoju w okresie ożywienia po kryzysie lat 2007–2009

9.1. Uwagi wstępne
9.2. Współczesny stan badań teoretycznych nad zastosowaniem polityki przemysłowej w krajach na średnim poziomie rozwoju
9.2.1. Istota i zakres oddziaływania polityki przemysłowej
9.2.2. Przesłanki prowadzenia polityki przemysłowej i ich względne znaczenie
9.2.3. Narzędzia polityki przemysłowej
9.2.4. Kontrowersje wokół efektywności polityki przemysłowej
9.3. Przykłady strategii polityki przemysłowej krajów na średnim poziomie rozwoju w okresie ożywienia gospodarczego
9.3.1. Chiny: Strategiczne Przemysły Wschodzące
9.3.2. Indie: Narodowa Polityka Przemysłowa
9.3.3. Brazylia: Polityka Rozwoju Produkcji
9.3.4. Chile: Agenda Innowacyjności i Konkurencyjności
9.3.5. Porównanie i próba oceny wdrożonych rozwiązań
9.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

Profesor doktor habilitowany, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 1992 kieruje Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Przebywał na stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Cambridge.
W 1994 wszedł w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w 2003 został pracownikiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994 r.), członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002 r.). W 2004 został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji.

Autor licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (1990; w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez PTE), Szkice o niezależności banku centralnego (PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (2000, w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2012).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy