Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-2074-4
eISBN: 978-83-208-2625-8
Liczba stron: 211
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
53.90
liczba egzemplarzy:

W książce zostały przeanalizowane zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, będące reakcją na politykę ekonomiczną zastosowaną w reakcji na kryzys finansowy. Autorzy przestawili m.in. zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys; konieczność dostosowań instytucjonalnych w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej po światowym kryzysie; rolę międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej wobec kryzysu; funkcjonowanie banków centralnych po kryzysie; kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów.

 

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomicznych w wyższych uczelniach.

Spis treści

 

Wstęp

 

Paweł Kawa
1. Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Instytucjonalne uwarunkowania rynków finansowych jako determinanta wystąpienia kryzysu
1.3. Reformy instytucjonalne nadzoru finansowego podjęte w reakcji na kryzys
1.4. Kontrowersje wokół prywatyzacji i liberalizacji rynków finansowych w kontekście słabości instytucji nadzoru jako przyczyny kryzysu
1.5. Konsekwencje instytucjonalnych reform rynków finansowych dla długookresowego wzrostu gospodarczego
1.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Katarzyna Glinka
2. Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Rynek nieruchomości w nowym otoczeniu rynków finansowych
2.2.1. Zmiany w finansowaniu rynku nieruchomości
2.2.2. Rynek nieruchomości a procykliczność sektora finansowego
2.2.3. Polityka wobec zagrożeń związanych z boomem na rynkach nieruchomości
2.3. Specyfika rynków nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
2.4. Rozwiązania instytucjonalne na azjatyckich rynkach nieruchomości w reakcji na kryzys
2.5. Boom na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla polityki makroostrożnościowej
2.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Wajda-Lichy
3. Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym — doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym
3.3. Źródła bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do krajów ASEAN
3.4. Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w krajach ASEAN
3.5. Regulacje instytucjonalne dotyczące BIZ wprowadzone w krajach ASEAN po kryzysie finansowym
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Sordyl
4. Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych — doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Czynniki polityczne i społeczne w procesie reform instytucjonalnych
4.2.1. Strategia substytucji importu i kryzys zadłużeniowy
4.2.2. Wpływ instytucji politycznych na kształtowanie programów reform
4.3. Czynniki zewnętrzne oddziałujące na programy reform
4.3.1. Reforma poprzez brak reform? — Ameryka Łacińska wobec obecnego kryzysu
4.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Krystian Mucha
5. Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Podstawowe wskaźniki nierówności dochodowych w czasie kryzysu finansowego oraz w okresie go poprzedzającym
5.2.1. Ograniczenia wiarygodności statystyk
5.2.2. Zmiany nierówności dochodowych
5.2.3. Skrajne nierówności dochodowe — problemy ubóstwa
5.3. Czynniki wyjaśniające zmiany nierówności dochodowych w krajach Ameryki Łacińskiej
5.3.1. Przyjęta klasyfikacja
5.3.2. Warunki zewnętrzne
5.3.3. Sytuacja gospodarcza
5.3.4. Czynniki demograficzne
5.3.5. Zmiany w systemie edukacji
5.3.6. Polityka ekonomiczna
5.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marek A. Dąbrowski
6. Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Przepływy kapitału i niestabilność makroekonomiczna
6.3. Dryfowanie międzynarodowego systemu walutowego
6.4. Rola Stanów Zjednoczonych i dolara w międzynarodowym systemie walutowym
6.5. Istota zewnętrznej równowagi makroekonomicznej
6.6. Symptomy niedoskonałości w międzynarodowym systemie walutowym
6.7. Powrót do stanu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej
6.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

Profesor doktor habilitowany, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 1992 kieruje Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Przebywał na stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Cambridge.
W 1994 wszedł w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w 2003 został pracownikiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994 r.), członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002 r.). W 2004 został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji.

Autor licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (1990; w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez PTE), Szkice o niezależności banku centralnego (PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (2000, w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2012).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy