Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego

Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider, Aleksandra Stańczyk
ISBN: 978-83-208-2273-1
Liczba stron: 328
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Publikacja przedstawia:

 

  • organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego;

 

  • współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu realizacji dyspozycji płatniczych klientów, szczególnie w ramach organizacji i komunikacji SWIFT;

 

  • metody i sposoby realizacji płatności, że szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

  • dokumentowe formy zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem akredytywy oraz sposoby zabezpieczania płatności;

 

  • instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego oraz ich wykorzystanie do zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz skrótów

 

1. Bankowa obsługa transakcji handlu zagranicznego

Aleksandra Stańczyk

1.1. Organizacja obsługi eksporterów i importerów w strukturach banków
1.2. Rola SWIFT i Międzynarodowej Izby Handlowej w rozliczaniu handlu zagranicznego
1.3. Współpraca z bankami zagranicznymi
1.4. Prawne aspekty rozliczeń międzynarodowych
1.5. Specyfika rozliczeń w walutach obcych
1.6. Prowizje i opłaty stosowane przez banki

 

2. Architektura systemowa rozliczeń międzynarodowych

Małgorzata Bilska

2.1. Kody SWIFT
2.2. Komunikaty SWIFT
2.3. Struktura komunikatów SWIFT MT103
2.4. Komunikaty SWIFT MT103 w systemie TARGET2
2.5. Komunikaty SWIFT MT202
2.6. Komunikaty SWIFT MT101
2.7. Komunikaty MX

 

3. Polecenia wypłaty w handlu zagranicznym

Danuta Marciniak-Neider, Małgorzata Bilska

3.1. Charakterystyka polecenia wypłaty
3.1.1. Istota i przebieg płatności
3.1.2. Zasady podziału kosztów
3.1.3. Regulacje Unii Europejskiej
3.2. Rodzaje poleceń wypłaty
3.3. Czas wykonania
3.4. Metody rozliczeń zleceń płatniczych w zależności od relacji międzybankowych
3.5. Dyspozycje poleceń przelewu – przykłady
3.5.1. Ogólne zasady realizacji przelewów
3.5.2. Przelew SEPA
3.5.3. Przelew walutowy PSD w EUR
3.5.4. Przelew walutowy PSD w SEK
3.5.5. Przelew walutowy w USD
3.5.6. Przelew walutowy w CNY
3.5.7. Przelew walutowy do banku nienależącego do SWIFT

 

4. Podstawy stosowania weksla w handlu zagranicznym

Danuta Marciniak-Neider

4.1. Pojęcie i rodzaje weksli
4.2. Elementy weksla
4.3. Uczestnicy stosunku wekslowego
4.4. Zastosowanie weksla

 

5. Inkaso dokumentowe w praktyce handlu zagranicznego

Danuta Marciniak-Neider, Michał Juszyński

5.1. Pojęcie i rodzaje inkasa
5.2. Przebieg inkasa
5.3. Dokumenty w inkasie
5.4. Inkaso z punktu widzenia eksportera i importera
5.5. Przykłady wykorzystania inkasa
5.5.1. Inkaso dokumentowe w eksporcie
5.5.2. Inkaso dokumentowe w imporcie

 

6. Zasady wykorzystania akredytyw dokumentowych

Danuta Marciniak-Neider

6.1. Istota akredytywy
6.2. Struktura akredytywy
6.3. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej
6.4. Dokumenty w akredytywie
6.4.1. Weksel trasowany
6.4.2. Dokumenty handlowe
6.4.3. Dokumenty ubezpieczeniowe
6.4.4. Dokumenty transportowe
6.4.5. Dokumenty spedytorskie
6.5. Akredytywa a formuły Incoterms®2010
6.6. Akredytywa z punktu widzenia eksportera i importera

 

7. Rodzaje akredytyw i przesłanki ich wykorzystania

Monika Lipina

7.1. Rodzaje akredytyw

 

8. Zasady sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej

Jadwiga Nalepa

8.1. Zasady sprawdzania dokumentów w regulacjach Międzynarodo¬wej Izby Handlowej
8.1.1. UCP 600
8.1.2. ISBP 745
8.2. Sprawdzanie dokumentów w praktyce bankowej
8.3. Weryfikacja dokumentów na przykładzie akredytywy w imporcie z Chin
8.4. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentów

 

9. Przebieg akredytywy importowej – studium przypadku

Monika Lipina

9.1. Założenia kontraktu i etapy otwarcia akredytywy importowej
9.2. Realizacja akredytywy

 

10. Przebieg akredytywy eksportowej – studium przypadku

Jadwiga Nalepa

10.1. Założenia kontraktu i akredytywy
10.2. Etapy akredytywy eksportowej
10.2.1. Awizacja akredytywy
10.2.2. Sporządzenie i prezentacja dokumentów przez eksportera
10.2.3. Sprawdzanie dokumentów przez bank beneficjenta i zapłata .

 

11. Akredytywa standby

Jadwiga Nalepa

11.1. Pojęcie i istota akredytywy standby
11.2. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej
11.3. Przebieg realizacji akredytywy standby i wymagane dokumenty
11.4. Działania zleceniodawcy i beneficjenta w akredytywie zabezpieczającej płatność za towar
11.5. Wykorzystanie akredytywy standby w praktyce

 

12. Gwarancje bankowe

Danuta Marciniak-Neider, Artur Skucha, Mariusz Jojko

12.1. Pojęcie i elementy gwarancji
12.2. Rodzaje gwarancji
12.3. Wykorzystanie gwarancji w praktyce
12.3.1. Warunki kontraktu handlowego jako podstawa udziela¬nia gwarancji bankowych
12.3.2. Wzory gwarancji i klauzule gwarancyjne
12.3.3. Realizacja praw wynikających z gwarancji

 

13. Finansowanie handlu zagranicznego w formie wykupu wierzytelności i factoringu

Aleksandra Stańczyk, Michał Juszyński

13.1. Istota wykupu wierzytelności i faktoringu
13.2. Rodzaje wykupu wierzytelności i faktoringu
13.3. Obowiązki stron w umowie wykupu wierzytelności/faktoringu
13.3.1. Obowiązki podawcy/faktoranta
13.3.2. Obowiązki banku/faktora
13.4. Pozycja dłużnika wierzytelności będących przedmiotem umowy wykupu/faktoringu
13.5. Wykup/faktoring odwrotny

 

14. Wybrane instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego

Grzegorz Pojnar, Aleksandra Stańczyk

14.1. Finansowanie krótkoterminowe
14.1.1. Kredyt obrotowy
14.1.2. Prefinansowanie eksportu
14.1.3. Wykup wierzytelności i faktoring
14.1.4. Dyskonto akredytywy, akredytywy postfinansowane i forfaiting
14.2. Finansowanie średnio- i długoterminowe
14.3. Finansowanie z ubezpieczeniem KUKE

 

15. Zastosowanie produktów finansowania handlu w zarządzaniu kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Jakub Wrede

15.1. Istota zarządzania kapitałem obrotowym
15.2. Produkty bankowe wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym
15.2.1. Wykup/faktoring odwrotny
15.2.2. Wykup/faktoring prosty
15.2.3. Akredytywa dokumentowa
15.2.4. Finansowanie zapasów

 

Bibliografia

 

Indeks rzeczowy

 

O autorach

Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider
Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 1993-1999 oraz 2002-2008 dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego
Autorka i współautorka ponad 220 publikacji z zakresu międzynarodowej wymiany towarów i usług oraz rozliczeń międzynarodowych, w tym: Rozliczenia międzynarodowe (PWE, 2011), Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011), Podręcznik spedytora (Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków (PWE, 2007, 2011), Rozliczenia w handlu zagranicznym (PWE, 2004), Transakcje handlu zagranicznego, (PWE, 2004), Transport i spedycja w handlu zagranicznym (PWE, 2002), Transport intermodalny (PWE, 1997), Transport międzynarodowy (PWE 1996), Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym (PWE, 1995).
Zainteresowania naukowe: rozliczenia międzynarodowe oraz handel zagraniczny i jego obsługa finansowa bankowa oraz transportowo-spedycyjna

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł