Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-2074-4
Pages: 211
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

The book analyzes changes occurring in the institutional environment in reaction to the economic policy applied to counteract the financial crisis. The Authors discussed, among other things: institutional changes in financial markets in reaction to the crisis; the necessity of institutional adjustments in the countries of Latin America and South-Eastern Asia after the global crisis; the role of international currency system in formation of external macroeconomic balance under conditions of the crisis; the functioning of central banks following the crisis; the financial crisis and the remuneration of managers.

 

The book is addressed to lecturers and students of economics in universities.

Spis treści

 

Wstęp

 

Paweł Kawa
1. Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Instytucjonalne uwarunkowania rynków finansowych jako determinanta wystąpienia kryzysu
1.3. Reformy instytucjonalne nadzoru finansowego podjęte w reakcji na kryzys
1.4. Kontrowersje wokół prywatyzacji i liberalizacji rynków finansowych w kontekście słabości instytucji nadzoru jako przyczyny kryzysu
1.5. Konsekwencje instytucjonalnych reform rynków finansowych dla długookresowego wzrostu gospodarczego
1.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Katarzyna Glinka
2. Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Rynek nieruchomości w nowym otoczeniu rynków finansowych
2.2.1. Zmiany w finansowaniu rynku nieruchomości
2.2.2. Rynek nieruchomości a procykliczność sektora finansowego
2.2.3. Polityka wobec zagrożeń związanych z boomem na rynkach nieruchomości
2.3. Specyfika rynków nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
2.4. Rozwiązania instytucjonalne na azjatyckich rynkach nieruchomości w reakcji na kryzys
2.5. Boom na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla polityki makroostrożnościowej
2.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Wajda-Lichy
3. Wyzwania w zakresie dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym — doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym
3.3. Źródła bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do krajów ASEAN
3.4. Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w krajach ASEAN
3.5. Regulacje instytucjonalne dotyczące BIZ wprowadzone w krajach ASEAN po kryzysie finansowym
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marta Sordyl
4. Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych — doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Czynniki polityczne i społeczne w procesie reform instytucjonalnych
4.2.1. Strategia substytucji importu i kryzys zadłużeniowy
4.2.2. Wpływ instytucji politycznych na kształtowanie programów reform
4.3. Czynniki zewnętrzne oddziałujące na programy reform
4.3.1. Reforma poprzez brak reform? — Ameryka Łacińska wobec obecnego kryzysu
4.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Krystian Mucha
5. Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Podstawowe wskaźniki nierówności dochodowych w czasie kryzysu finansowego oraz w okresie go poprzedzającym
5.2.1. Ograniczenia wiarygodności statystyk
5.2.2. Zmiany nierówności dochodowych
5.2.3. Skrajne nierówności dochodowe — problemy ubóstwa
5.3. Czynniki wyjaśniające zmiany nierówności dochodowych w krajach Ameryki Łacińskiej
5.3.1. Przyjęta klasyfikacja
5.3.2. Warunki zewnętrzne
5.3.3. Sytuacja gospodarcza
5.3.4. Czynniki demograficzne
5.3.5. Zmiany w systemie edukacji
5.3.6. Polityka ekonomiczna
5.4. Uwagi końcowe
Bibliografia

 

Marek A. Dąbrowski
6. Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Przepływy kapitału i niestabilność makroekonomiczna
6.3. Dryfowanie międzynarodowego systemu walutowego
6.4. Rola Stanów Zjednoczonych i dolara w międzynarodowym systemie walutowym
6.5. Istota zewnętrznej równowagi makroekonomicznej
6.6. Symptomy niedoskonałości w międzynarodowym systemie walutowym
6.7. Powrót do stanu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej
6.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
 

Professor, PhD, Dsc, Member of the Monetary Policy Council. Since 1992 heads the Chair of Macroeconomics Cracow University of Economics. Foreign scholarships in the University of Amsterdam, Stanford University and Cambridge University.
In 1994 became a member of the Council of Social and Economic Strategy at the Council of Ministers. Since 2003 a member of the Central Committee for Scientific Titles and Degrees. Former member of the presidium of the Committee of Economic Sciences with PAN (the Polish Academy of Sciences). Member of the presidium and vice-president of the Scientific Council of the Polish Economic Society (since 1994); member of the Societal Team of Economic Counselors to the President of the Republic of Poland (since 2002). In 2004 appointed as member of the Monetary Policy Council, 2nd term of office.

Author of many publications, both with the Polish and foreign economic publishing houses, including: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (Modern capitalist state and the economy. Theory and practice, 1990; in 1992 the book received the Professor E. Lipiński Award awarded by the Polish Economic Society), Szkice o niezależności banku centralnego  (Sketches on the Central Bank’s independence, PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (Evolution of Keynesian economies and the economic mainstream, 2000, in 2001 the book received the Bank Handlowy Award for extraordinary achievements in the theory of economics and finance), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju (Institutions and the economic policy in countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (Macroeconomic and microeconomic adjustments in countries at middle level of development after financial crises, PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju (Relationships between productivity, income and employment in countries at various levels of development [as scientific editor] PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju (The financial crisis and its consequences for countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju (Effects of anti-crisis measures in countries at middle level of developmen [as scientific editor], PWE, 2012).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended