Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne

Marcin Jędrzejczyk
ISBN: 978-83-208-1948-9
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
45.90
Zapytaj

Symulator estymacji wartości godziwej przedsiębiorstwa FV-model    http://www.jedrzejczyk.com.pl/FVmodel.xls

 

W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej. Przyjmując wszystkie zalety pomiaru w wartości rynkowej, wartość godziwa umożliwia również wycenę w przypadkach, w których aktywny rynek na dany składnik majątku przedsiębiorstwa nie istnieje. Wartość godziwą wprowadzono do prawa bilansowego zarówno międzynarodowego (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, US GAAP), jak i polskiego (ustawa o rachunkowości). Obecnie stała się ona nieodzownym elementem wyceny pozycji bilansowych podmiotów gospodarczych. Problematyka estymacji wartości godziwej stanowi główny nurt rozważań dr Marcina Jędrzejczyka w niniejszej książce. Szczególne znaczenie należy przypisać konwersji wartości w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych ponadnarodowych. Analiza dylematów godziwego pomiaru rozwoju gospodarek i porównywania PKB per capita jest komplementarna do badań wartości godziwej w skali mikroekonomicznej.
Ze względu na dużą rolę właściwej, adekwatnej wyceny podmiotu gospodarczego (przedsiębiorstwa) w przekształceniach własnościowych, procesach fuzji i przejęć, decyzjach giełdowych z wykorzystaniem analizy fundamentalnej książka jest przeznaczona dla praktyków gospodarczych specjalizujących się w wycenie przedsiębiorstw, konsolidacji sprawozdań finansowych, również międzynarodowych grup kapitałowych. Autor, dr Marcin Jędrzejczyk adresował ją także do studentów kierunków rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w wyższych uczelniach różnych typów.

 

SPIS TREŚCI

  
Wstęp
 
Rozdział 1. Istota wartości jako miernika kapitału
1.1. Miejsce i rola kapitału w ekonomii
1.2. Pojęcie wartości i jej rola w pomiarze kapitału
1.2.1. Miara jako podstawa ustalania wartości
1.2.2. Obiektywność miary i sposoby jej ustalania w ekonomii
1.3. Typologia wartości
 
Rozdział 2. Wartość godziwa w gospodarce
2.1. Wartość godziwa a wartość rynkowa
2.2. Zakres stosowania wartości godziwej w ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości
2.3. Wartość godziwa w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
2.4. Zarys ogólnej koncepcji gospodarki opartej na wartości godziwej
2.4.1. Wartość godziwa oparta na stałych ekonomicznych
2.4.2. Płace w wartości godziwej
2.4.3. Ceny w wartości godziwej
 
Rozdział 3. Wartość godziwa w kontekście międzynarodowym
3.1. Konwersja wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
3.2. Problematyka translacji w standardach amerykańskich US GAAP
3.3. Główne teorie kursów walutowych
3.3.1. Prawo jednej ceny
3.3.2. Teoria Purchasing Power Parity
3.3.3. Teoria International Fisher Effect
3.3.4. Teoria kursu walutowego oparta na parytecie produktywności pracy
 
Rozdział 4. Dylematy zastosowania kursów walut do konwersji wartości w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych
4.1. Model teorii wartości w translacji wartości dewizowych sprawozdań finansowych międzynarodowych spółek powiązanych
4.2. Konwersja cen dóbr i usług na rynkach międzynarodowych
4.3. Kurs walutowy a porównywanie wynagrodzeń
4.3.1. Porównywanie wynagrodzeń przy zastosowaniu modelu kapitału ludzkiego
4.3.2. Teoretyczne związki między produktywnością pracy a kursem walutowym
4.4. Dylematy godziwego pomiaru i porównywania PKB per capita
 
Rozdział 5. Aplikacyjne możliwości pomiaru wartości przedsiębiorstwa — model symulacyjny
5.1. Istota i praktyczne znaczenie wyceny wartości przedsiębiorstwa
5.2. Klasyfikacja klasycznych metod wyceny przedsiębiorstw
5.3. Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej
5.4. Modułowy symulator estymacji wartości godziwej przedsiębiorstwa FV-MODEL
5.4.1. Założenia konstrukcyjne modelu
5.4.2 Opis powiązań strukturalnych
5.4.3. FV-MODEL — dokumentacja techniczna
5.5. Projektowanie eksperymentów symulacyjnych przy użyciu symulatora FV-MODEL
 
Zakończenie
Literatura

Marcin Jędrzejczyk
Marcin Jędrzejczyk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z przedmiotów: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, konsolidacja sprawozdań finansowych, rachunkowość podatkowa. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF” Krakowskiej Szkoły Biznesu przy UEK w Krakowie. Prowadzi również wykłady w ramach studiów International Busines Studies oraz English Track: International Accounting, Financial Accounting, Basic Accounting, studiów podyplomowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z przedmiotu International Accounting Standards oraz szkolenia praktyków życia gospodarczego z zakresu stosowania Ustawy o Rachunkowości oraz MSR w polskiej praktyce rachunkowości.
Autor publikacji zwartych oraz artykułów naukowych z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, kursu walutowego, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz pomiaru wielkości ekonomicznych. m.in. Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne (PWE, Warszawa 2011).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł