Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Geografia turystyki Polski

Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski
ISBN: 978-83-208-1763-8
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: V
Oprawa: miękka
69.90
Zapytaj

W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na walory turystyczne naszego kraju (wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne), tj. te elementy i cechy środowiska przyrodniczego oraz te przejawy działalności człowieka, które są istotne dla turysty zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Zajęto się także zagospodarowaniem turystycznym, zwłaszcza bazą noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą oraz infrastrukturą transportową. Omówiono rozwój ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego oraz gospodarcze aspekty turystyki w Polsce. Zaprezentowano najważniejsze regiony turystyczne kraju, a więc te obszary, które wyróżniają się swoimi walorami i skupiają większość ruchu turystycznego.

Spis treści

Wstęp
1. Geografia turystyki
Zakres badawczy geografii turystyki
Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turystyki
Podstawowe metody oceny środowiska geograficznego dla turystyki
Metody badań ruchu turystycznego
Wskaźniki rozwoju turystyki
Rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce
  I okres (do 1873 r.) 
  II okres (lata 1873-1918) 
  III okres (lata 1918-1939)
  IV okres (lata 1945-1989)
  V okres (od 1990 r.)
 

2. Walory turystyczne Polski
Walory wypoczynkowe 
  Ważniejsze opracowania dotyczące oceny walorów wypoczynkowych Polski 
  Ogólna charakterystyka walorów wypoczynkowych Polski 
  Ważniejsze obszary wypoczynkowe 
  Pojemność turystyczna obszarów wypoczynkowych Polski 
  Optymalne okresy korzystania z walorów wypoczynkowych
Walory krajoznawcze 
  Teoretyczne problemy waloryzacji 
  Walory przyrodnicze 
  Osobliwości flory i fauny 
  Skałki i grupy skalne 
  Wąwozy, doliny i przełomy rzeczne 
  Wodospady, źródła i wywierzyska 
  Jaskinie i groty 
  Głazy narzutowe i głazowiska 
  Inne obiekty geologiczne 
  Parki zabytkowe, arboreta i ogrody dendrologiczne 
  Muzea i zbiory przyrodnicze 
  Ogrody botaniczne 
  Ogrody zoologiczne 
  Punkty widokowe 
  Parki narodowe 
  Parki krajobrazowe 
  Walory kulturowe 
  Muzea i rezerwaty archeologiczne 
  Muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej 
  Zabytki architektury i budownictwa 
  Muzea sztuki i wnętrz, zbiory artystyczne 
  Muzea biograficzne 
  Muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe 
  Obiekty historyczno-wojskowe 
  Miejsca i muzea martyrologii 
  Zabytki działalności gospodarczej i techniki 
  Współczesne imprezy kulturalne 
  Miejsca pielgrzymkowe 
  Klasyfikacja miejscowości i obiektów krajoznawczych
Walory specjalistyczne 
  Uwagi wstępne 
  Walory kajakowe i żeglarskie 
  Walory wędkarskie 
  Walory myśliwskie 
  Walory jeździeckie 
  Walory taternickie 
  Walory speleologiczne
Szczególne formy wyróżnienia i ochrony walorów 
  Polskie pomniki historii 
  Światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne 
  Międzynarodowe rezerwaty biosfery 
  Obszary wodno-błotne
Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej Polski dla turystyki zagranicznej
 

3. Zagospodarowanie turystyczne Polski
Baza noclegowa służąca turystyce 
  Podstawowe rodzaje obiektów noclegowych 
  Rozwój bazy noclegowej w okresie powojennym 
  Wielkość i struktura bazy noclegowej 
  Rozmieszczenie bazy noclegowej
Baza gastronomiczna 
  Rodzaje zakładów gastronomicznych 
  Wielkość, struktura rodzajowa i przestrzenna
Baza towarzysząca 
  Urządzenia turystyczne 
  Kąpieliska 
  Kolejki linowe 
  Wyciągi narciarskie 
  Szlaki turystyczne 
  Inne urządzenia i instytucje 
  Urządzenia paraturystyczne
Infrastruktura transportowa 
  Sieć drogowa i transport samochodowy 
  Transport kolejowy 
  Transport lotniczy 
  Żegluga śródlądowa 
  Żegluga morska
 

4. Ruch turystyczny
Rozwój ruchu turystycznego w okresie powojennym
Wykorzystanie bazy noclegowej przez ruch turystyczny
Zwiedzający muzea
Turystyka kwalifikowana PTTK
Turystyka świąteczna
Uczestnictwo Polaków w turystyce krajowej 
  Dynamika uczestnictwa w wyjazdach turystycznych 
  Wyjazdy krajowe krótkoterminowe 
  Wyjazdy krajowe długookresowe 
  Kierunki wyjazdów krajowych według województw
Turystyka zagraniczna
 

5. Gospodarcze aspekty turystyki Polski
 

6. Regiony turystyczne
Uwagi ogólne
Wybrzeże 
  Pobrzeże Szczecińskie 
  Pobrzeże Koszalińskie 
  Pobrzeże Gdańskie
Pojezierze Pomorskie 
  Pojezierze Drawskie 
  Pojezierze Kaszubskie 
  Bory Tucholskie
Pojezierze Mazurskie 
  Pojezierze Brodnickie 
  Pojezierze Iławskie 
  Pojezierze Olsztyńskie 
  Pojezierze Mrągowskie 
  Kraina Wielkich Jezior 
  Pojezierze Ełckie 
  Pojezierze Suwalskie
Pojezierze Wielkopolskie 
  Pojezierze Lubuskie 
  Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie 
  Pojezierze Leszczyńskie 
  Poznań i okolice 
  Pojezierze Gnieźnieńskie 
  Pojezierze Włocławsko-Gostynińskie
Wyżyna Małopolska 
  Jura Krakowsko-Częstochowska 
  Góry Świętokrzyskie 
  Zagłębie Staropolskie
Sudety 
  Góry Izerskie 
  Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze 
  Góry Kamienne i Wałbrzyskie 
  Góry Sowie 
  Ziemia Kłodzka 
  Góry Opawskie
Karpaty 
  Beskid Śląski 
  Beskid Żywiecki, Mały i Makowski 
  Podhale, Orawa, Spisz i Pieniny 
  Tatry 
  Gorce i Beskid Wyspowy 
  Beskid Sądecki 
  Beskid Niski 
  Bieszczady 
  Pogórze Karpackie
Pozostałe rejony turystyczne 
  Warszawa i okolice 
  Łódź i okolice 
  Otoczenie aglomeracji górnośląskiej 
  Wrocław i okolice 
  Lublin i okolice 
  Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 
  Roztocze 
  Inne rejony turystyczne
 

Zakończenie
Literatura
Prace informacyjne i statystyczne
Ważniejsze strony internetowe
Skorowidz nazw geograficznych

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy