Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wiejska turystyka kulturowa

Tadeusz Jędrysiak
ISBN: 978-83-208-1844-4
eISBN: 978-83-208-2614-2
Liczba stron: 164
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: papier kredowy, kolorowe ilustracje
54.90
49.40
liczba egzemplarzy:

W ciągu ostatnich kilkunastu lat turystyka wiejska żywiołowo się rozwija. Obejmuje ona zjawiska związane z rozwojem turystyki na terenach pozamiejskich. Turystyka wiejska nie jest jednak tożsama z agroturystyką, choć pojęcia te mocno się zazębiają. Rozwój turystyki na terenach wiejskich jest priorytetem w Unii Europejskiej od jej powstania. Już pierwsze programy pomocowe w ramach wspólnej polityki rolnej zwracały uwagę, że podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost ich różnorodności, a można ją osiągnąć m.in. dzięki rozwojowi turystyki. Udział w turystyce kulturowej zwykle dotyczy odwiedzania miast. Obszary wiejskie rzadziej kojarzone są z tym rodzajem turystyki, a przecież mają duże zasoby kulturowe. Obszary te należy jednak zagospodarować i wypromować, aby zachęcić turystę do odkrywania tego, co mało znane i niedoceniane.

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich dla turysty jest nośnikiem wiedzy, a dla wsi metodą na ocalenie dziedzictwa kulturowego. Celem takiej turystyki jest bowiem poznanie dziedzictwa kulturowego danego rejonu, które przejawia się m.in. w stylu budownictwa mieszkalnego, zabytkach architektury, elementach ludowej twórczości, kuchni regionalnej. Pielęgnowanie duchowej i materialnej kultury danego miejsca umożliwia zachowanie odrębności regionalnej, a dzięki temu tworzenie atrakcyjnych, unikatowych ofert turystycznych.

W książce Tadusz Jędrysiak omówił zagadnienia związane z wiejską turystyką kulturową jako jednym z ważniejszych segmentów współczesnej turystyki. Książka jest przeznaczona dla studentów różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyką, krajoznawstwem, geografią turystyczną. Z pewnością będzie też przydatna dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz osób profesjonalnie zajmujących się organizacją turystyki. Wiele informacji w niej zawartych może być przydatnych dla pilotów wycieczek obsługujących imprezy objazdowe po Polsce z turystami krajowymi i zagranicznymi.

Spis treści

Wstęp


Rozdział 1. Wiejska turystyka kulturowa - definicja, specyficzne problemy i czynniki rozwoju
1. Charakterystyka współczesnej polskiej wsi
2. Turystyka wiejska
3. Specyficzne problemy turystyki wiejskiej
4. Wiejska turystyka kulturowa
5. Zrównoważona wiejska turystyka kulturowa i czynniki jej rozwoju
6. Wiejska turystyka kulturowa a sezonowość i wielkość popytu turystycznego
7. Agroturystyka szansą rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej
 

Rozdział 2. Wartości dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
1. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi
2. Krajobraz polskiej wsi
3. Regiony etnograficzne i grupy etniczne w Polsce
4. Elementy kultury ludowej należące do dziedzictwa kulturowego 
Pojęcie kultury ludowej
Tradycja
Folklor - kultura duchowa wsi
Kultura materialna wsi
Sztuka ludowa
 

Rozdział 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi a rozwój turystyki kulturowej
2. Sposoby ochrony i popularyzacja dziedzictwa kulturowego wsi
3. Skanseny jako miejsca zachowania kultury ludowej
4. Zespoły folklorystyczne i festiwale ostoją dziedzictwa kulturowego
5. Twórczość ludowa - ginące zawody
6. Zachowanie dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi
 

Rozdział 4. Wiejska turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju regionu
1. Ekonomiczne korzyści z rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej
2. Dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu oferty turystycznej w wiejskiej turystyce kulturowej
3. Produkt turystyki wiejskiej i jego składniki
4. Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej
5. Produkty regionalne jako atrakcja turystyczna
6. Szlaki turystyczne jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego
 

Bibliografia

Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doktor nauk technicznych, znawca kultur świata, stypendysta Międzynarodowego Instytutu Hydrologii i Ochrony Środowiska w Delft (Niderlandy). Współpracuje z internetowym czasopismem dwumiesięcznym „Turystyka Kulturowa” – opisując swoje doświadczenia turystyczne i podróże. Był współorganizatorem i prezesem niezależnego Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników Miejskich im. Adama Jarzębskiego. Pracując jako pilot rajdów zagranicznych, zwiedził ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. Autor książek poświęconych turystyce: Turystyka kulturowa (PWE 2008) i Wiejska turystyka kulturowa (PWE 2010). Współautor książek Militarna turystyka kulturowa (PWE 2011), Turystyka kulinarna (PWE 2015), Turystyka muzealna (PWE 2017), Turystyka etnograficzna (Fundacja Oko-Lice Kultury). Współautor przewodnika-albumu w języku angielskim Visiting Poland.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy