Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji

Józef Sala
ISBN: 978-83-208-2329-5
Ean: 9788320823295
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie wymuszanych przez zmiany zachodzące w jego otoczeniu. 


Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano istotę hotelarstwa, kryteria klasyfikacji hoteli oraz rolę hotelarstwa w  obsłudze ruchu turystycznego. W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej. Rozdział 3 prezentuje składniki głównej, cząstkowej usługi hotelowej, tj. usługi zakwaterowania. Kolejny rozdział 4 przedstawia m.in. istotę gastronomii i jej rolę w hotelarstwie, zakres usług gastronomicznych w hotelach i kierunki ich rozwoju. W rozdziale 5 scharakteryzowano główne usługi dodatkowe w hotelach. Rozdział 6 przedstawia specyfikę zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim. Rozdział 7 ukazuje funkcje głównych służb hotelu. Końcowy rozdział 8 prezentuje procesy koncentracji i integracji w hotelarstwie. Praca jest wynikiem wieloletnich zainteresowań naukowych Autora.


Książka jest adresowana głównie do studentów studiów ekonomicznych i wychowania fizycznego, studiujących na kierunku „turystyka i rekreacja”. Pomyślana jest jako opracowanie służące prowadzeniu wykładu z przedmiotu „podstawy hotelarstwa”. Może być także przydatna osobom i menedżerom zarządzającym firmami hotelarskimi.

 

Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1. Hotelarstwo i jego rola w obsłudze ruchu turystycznego
1.1. Pojęcia hotelu i hotelarstwa oraz ich cechy
1.2. Istota, struktura i podstawowe cechy usługi hotelarskiej
1.3. Miejsce hotelarstwa w strukturze turystycznych obiektów noclegowych
1.4. Kryteria klasyfikacji hoteli
1.5. Kategoryzacja hoteli i turystycznych obiektów noclegowych
1.6. Marka jako instrument gwarancji jakości i promocji usługi hotelowej
1.7. Rola hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego
1.8. Rozwój hotelarstwa na świecie
1.9. Hotelarstwo jako ogniwo gospodarki turystycznej w Polsce

Rozdział 2.  Podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej
2.1. Turystyczna baza noclegowa a współczesne tendencje rozwoju turystyki
2.2. Główne współczesne rodzaje turystycznych obiektów noclegowych
2.2.1. Hotele kurortowe (resort hotels)
2.2.2. Hotele biznesowe i konferencyjne
2.2.3. Hotele z pełnym cyklem obsługi (full service hotels)
2.2.4. Hotele butikowe
2.2.5. Hotele przy portach lotniczych, dworcach kolejowych i autobusowych
2.2.6. Tanie hotele
2.2.7. Motele
2.2.8. Pensjonaty
2.3. Inne formy turystycznej bazy noclegowej
2.3.1. Kempingi
2.3.2. Hostele
2.3.3. Gospodarstwa agroturystyczne
2.3.4. Schroniska młodzieżowe
2.3.5. Schroniska

Rozdział 3. Usługi zakwaterowania w hotelach
3.1. Istota i zakres usług zakwaterowania w hotelach
3.2. Kształtowanie programu użytkowego jednostek mieszkalnych
3.2.1. Cechy i elementy jednostek mieszkalnych współczesnego hotelu
3.2.2. Rodzaje jednostek mieszkalnych w hotelarstwie europejskim
3.3. Lobby hotelowe i jego funkcje
3.4. Organizacja i zadania zespołu wielofunkcyjnego
3.5. Wskaźniki operacyjne wykorzystywane w analizie działalności pionu usług zakwaterowania

Rozdział 4. Istota, funkcje i rola gastronomii w hotelach
4.1. Istota i funkcje gastronomii
4.2. Rodzaje zakładów gastronomicznych
4.3. Rola usług gastronomicznych na rynku turystycznym
4.4. Znaczenie usług gastronomicznych w hotelarstwie
4.5. Zakres usług gastronomicznych w hotelach i czynniki go kształtujące
4.6. Obsługa żywieniowa gości w hotelach (dining room)
4.7. Room service w hotelach i jego organizacja 
4.8. Rola lounge service’u w hotelach
4.9. Organizacja bankietów i działalności cateringowej
4.10. Współczesne tendencje rozwoju gastronomii hotelowej

Rozdział 5. Usługi dodatkowe w hotelach
5.1. Istota i czynniki kształtujące zakres usług dodatkowych w hotelach
5.2. Główne rodzaje usług dodatkowych w hotelach
5.2.1. Obsługa turystyki biznesowej
5.2.2. Usługi wellness & spa 
5.2.3. Usługi animacji czasu wolnego 
5.2.4. Gry hazardowe 
5.2.5. Usługi handlowe 
5.2.6. Usługi salonów piękności i fryzjerskie
5.2.7. Usługi butlerskie
5.2.8. Inne usługi dodatkowe

Rozdział 6. Zarządzanie hotelem 
6.1. Specyficzne cechy przedsiębiorstwa hotelowego jako organizacji
6.2. Istota i funkcje zarządzania w hotelarstwie
6.3. Planowanie w przedsiębiorstwie hotelowym
6.4. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa hotelowego
6.4.1. Istota i znaczenie organizowania w przedsiębiorstwie hotelowym
6.4.2. Czynniki kształtujące struktury organizacyjne w biznesie hotelowym
6.4.3. Rodzaje struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie hotelowym 
6.4.4. Współczesne tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hotelowych 
6.5. Przewodzenie i motywowanie jako funkcja zarządzania
6.6. Kontrola jako funkcja zarządzania w przedsiębiorstwie hotelowym 
6.7. Zarządzanie jakością usług hotelarskich 
6.8. Zarządzanie dochodami (Revenue Management) w przedsiębiorstwie hotelowym 

Rozdział 7. Organizacja i funkcje głównych służb hotelu
7.1. Główne służby hotelu
7.2. Organizacja i funkcje służb obsługi jednostek mieszkalnych hotelu 
7.2.1. Służba obsługi pokoi i pomieszczeń
7.2.2. Recepcja
7.2.3. Concierge
7.2.4. Służba rezerwacji
7.2.5. Służba ochrony hotelu 
7.2.6. Służba pięter (housekeeping)
7.2.7. Pralnia hotelowa
7.2.8. Służba inżynieryjno‑techniczna
7.3. Organizacja i funkcje komórek działu gastronomii
7.4. Organizacja i funkcje komórek działu odnowy biologicznej, rekreacji i wypoczynku

Rozdział 8. Procesy koncentracji i integracji w hotelarstwie
8.1. Uwarunkowania procesów koncentracji i integracji w hotelarstwie
8.2. Hotele niezależne i ich strategie działania na rynku
8.3. Konsorcja hotelowe i tendencje ich rozwoju 
8.3.1. Istota i cechy konsorcjów hotelowych 
8.3.2. Formy współpracy konsorcjów hotelowych 
8.3.3. Obszary kooperacji konsorcjów hotelowych 
8.3.4. Tendencje rozwoju konsorcjów hotelowych 
8.4. Korporacje hotelowe oraz ich paradygmaty rozwoju 
8.4.1. Pojęcie i cechy korporacji hotelowych
8.4.2. Rola i czynniki przewagi konkurencyjnej korporacji hotelowych na rynku turystycznym 
8.4.3. Rozwój międzynarodowych korporacji hotelowych na rynku polskim
8.4.4. Sposoby rozwoju korporacji hotelowych 
8.4.5. Internacjonalizacja i globalizacja korporacji hotelowych 

Bibliografa 

Józef Sala
Józef Sala

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu hotelarstwa, ekonomiki i organizacji gastronomii oraz marketingu. Jego wieloletnie zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce roli gastronomii na rynku dóbr żywnościowych i turystycznym. Jest autorem licznych artykułów i monografii publikowanych w Polsce i poza granicą. Pod jego kierunkiem w ostatnich latach wykonano kilka projektów badawczych z zakresu turystyki biznesowej, bazy turystycznej, turystyki religijnej oraz determinant zachowań konsumentów na rynku turystycznym. Autor i współautor wielu publikacji, m.in Marketing w gastronomii (PWE, 2011).

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy