Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji

Józef Sala
ISBN: 978-83-208-2329-5
Ean: 9788320823295
Pages: 300
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

The point of writing this book was to attempt and present the role of hospitality industry in the tourist market, and describe directions of changes, both in its management system and its development, predominantly determined by transformations occurring in its environment.


The book consists of eight chapters. Chapter 1 discusses the essence of hospitality industry, the criteria of classification of hotels and the role of hospitality industry in servicing the tourist traffic. Chapter 2 presents basic types of contemporary tourist accommodation base. Chapter 3 describes the elements of the principal if only fractional hotel service which is accommodation. Then, chapter 4 presents, among other things, the essence of catering and its the role in the hospitality industry, the scope of catering services in hotels and directions of their development. Chapter 5 addresses the most common additional services offered in hotels. Chapter 6 presents the specificity of a hotel business management. Chapter 7 specifies the functions performed by the principal service staff in a hotel. The final chapter 8 presents the processes of concentration and integration in the hospitality industry. The work is an outcome of the Author’s long-standing scientific interest in this sector.


The book is mainly addressed to students of economics and physical education studying in the direction “tourism and recreation”. It is intended as an aid to deliver lectures in the course of “the fundaments of hospitality industry”. It may also be useful to managers of hotel businesses.

 

Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1. Hotelarstwo i jego rola w obsłudze ruchu turystycznego
1.1. Pojęcia hotelu i hotelarstwa oraz ich cechy
1.2. Istota, struktura i podstawowe cechy usługi hotelarskiej
1.3. Miejsce hotelarstwa w strukturze turystycznych obiektów noclegowych
1.4. Kryteria klasyfikacji hoteli
1.5. Kategoryzacja hoteli i turystycznych obiektów noclegowych
1.6. Marka jako instrument gwarancji jakości i promocji usługi hotelowej
1.7. Rola hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego
1.8. Rozwój hotelarstwa na świecie
1.9. Hotelarstwo jako ogniwo gospodarki turystycznej w Polsce

Rozdział 2.  Podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej
2.1. Turystyczna baza noclegowa a współczesne tendencje rozwoju turystyki
2.2. Główne współczesne rodzaje turystycznych obiektów noclegowych
2.2.1. Hotele kurortowe (resort hotels)
2.2.2. Hotele biznesowe i konferencyjne
2.2.3. Hotele z pełnym cyklem obsługi (full service hotels)
2.2.4. Hotele butikowe
2.2.5. Hotele przy portach lotniczych, dworcach kolejowych i autobusowych
2.2.6. Tanie hotele
2.2.7. Motele
2.2.8. Pensjonaty
2.3. Inne formy turystycznej bazy noclegowej
2.3.1. Kempingi
2.3.2. Hostele
2.3.3. Gospodarstwa agroturystyczne
2.3.4. Schroniska młodzieżowe
2.3.5. Schroniska

Rozdział 3. Usługi zakwaterowania w hotelach
3.1. Istota i zakres usług zakwaterowania w hotelach
3.2. Kształtowanie programu użytkowego jednostek mieszkalnych
3.2.1. Cechy i elementy jednostek mieszkalnych współczesnego hotelu
3.2.2. Rodzaje jednostek mieszkalnych w hotelarstwie europejskim
3.3. Lobby hotelowe i jego funkcje
3.4. Organizacja i zadania zespołu wielofunkcyjnego
3.5. Wskaźniki operacyjne wykorzystywane w analizie działalności pionu usług zakwaterowania

Rozdział 4. Istota, funkcje i rola gastronomii w hotelach
4.1. Istota i funkcje gastronomii
4.2. Rodzaje zakładów gastronomicznych
4.3. Rola usług gastronomicznych na rynku turystycznym
4.4. Znaczenie usług gastronomicznych w hotelarstwie
4.5. Zakres usług gastronomicznych w hotelach i czynniki go kształtujące
4.6. Obsługa żywieniowa gości w hotelach (dining room)
4.7. Room service w hotelach i jego organizacja 
4.8. Rola lounge service’u w hotelach
4.9. Organizacja bankietów i działalności cateringowej
4.10. Współczesne tendencje rozwoju gastronomii hotelowej

Rozdział 5. Usługi dodatkowe w hotelach
5.1. Istota i czynniki kształtujące zakres usług dodatkowych w hotelach
5.2. Główne rodzaje usług dodatkowych w hotelach
5.2.1. Obsługa turystyki biznesowej
5.2.2. Usługi wellness & spa 
5.2.3. Usługi animacji czasu wolnego 
5.2.4. Gry hazardowe 
5.2.5. Usługi handlowe 
5.2.6. Usługi salonów piękności i fryzjerskie
5.2.7. Usługi butlerskie
5.2.8. Inne usługi dodatkowe

Rozdział 6. Zarządzanie hotelem 
6.1. Specyficzne cechy przedsiębiorstwa hotelowego jako organizacji
6.2. Istota i funkcje zarządzania w hotelarstwie
6.3. Planowanie w przedsiębiorstwie hotelowym
6.4. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa hotelowego
6.4.1. Istota i znaczenie organizowania w przedsiębiorstwie hotelowym
6.4.2. Czynniki kształtujące struktury organizacyjne w biznesie hotelowym
6.4.3. Rodzaje struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie hotelowym 
6.4.4. Współczesne tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hotelowych 
6.5. Przewodzenie i motywowanie jako funkcja zarządzania
6.6. Kontrola jako funkcja zarządzania w przedsiębiorstwie hotelowym 
6.7. Zarządzanie jakością usług hotelarskich 
6.8. Zarządzanie dochodami (Revenue Management) w przedsiębiorstwie hotelowym 

Rozdział 7. Organizacja i funkcje głównych służb hotelu
7.1. Główne służby hotelu
7.2. Organizacja i funkcje służb obsługi jednostek mieszkalnych hotelu 
7.2.1. Służba obsługi pokoi i pomieszczeń
7.2.2. Recepcja
7.2.3. Concierge
7.2.4. Służba rezerwacji
7.2.5. Służba ochrony hotelu 
7.2.6. Służba pięter (housekeeping)
7.2.7. Pralnia hotelowa
7.2.8. Służba inżynieryjno‑techniczna
7.3. Organizacja i funkcje komórek działu gastronomii
7.4. Organizacja i funkcje komórek działu odnowy biologicznej, rekreacji i wypoczynku

Rozdział 8. Procesy koncentracji i integracji w hotelarstwie
8.1. Uwarunkowania procesów koncentracji i integracji w hotelarstwie
8.2. Hotele niezależne i ich strategie działania na rynku
8.3. Konsorcja hotelowe i tendencje ich rozwoju 
8.3.1. Istota i cechy konsorcjów hotelowych 
8.3.2. Formy współpracy konsorcjów hotelowych 
8.3.3. Obszary kooperacji konsorcjów hotelowych 
8.3.4. Tendencje rozwoju konsorcjów hotelowych 
8.4. Korporacje hotelowe oraz ich paradygmaty rozwoju 
8.4.1. Pojęcie i cechy korporacji hotelowych
8.4.2. Rola i czynniki przewagi konkurencyjnej korporacji hotelowych na rynku turystycznym 
8.4.3. Rozwój międzynarodowych korporacji hotelowych na rynku polskim
8.4.4. Sposoby rozwoju korporacji hotelowych 
8.4.5. Internacjonalizacja i globalizacja korporacji hotelowych 

Bibliografa 

Józef Sala
Józef Sala

Professor in Cracow University of Economics, head of the Chair of Tourism in the Faculty of Management there. Lectures in the area of hospitality industry, economics, and catering organization and marketing. His long-standing scientific interests focus upon problems of the role of catering in the food and tourism markets. Author of many articles and monographs published in Poland and abroad. Under his direction several research projects were carried out over the recent years in the area of business tourism, tourist base, religious tourism and determinants of consumer behaviors in the tourism market. Author and co-author of many publications, including Marketing w gastronomii (Marketing in catering industry, PWE, 2011).

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended