Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny

Redakcja naukowa Irena Fierla
ISBN: 978-83-208-1915-1
Liczba stron: 368
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
69.90
Zapytaj

W książce Autorzy:
·  przedstawili poziom, dynamikę i zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski;
·  przeanalizowali wymienione zagadnienia na tle osiągnięć i przemian zachodzących w tym zakresie w innych państwach Europy;
·  opisali stan badanych zjawisk, przyczyny ich określonego kształtowania  się  oraz  towarzyszące  im  następstwa  społeczno­-ekonomiczne, a w określonych sytuacjach przyrodnicze;
·  przeanalizowali również czynniki wpływające na sytuację demograficzną, poziom rozwoju i strukturę gospodarki.


Książka skierowana jest do:
·  studentów wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów i politechnik,
·  nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Poziom i struktura gospodarki, Barbara Trzcińska
1.1. Geopolityczne położenie Polski w Europie
1.2. Struktura gospodarki
1.3. Rozwój społeczno-gospodarczy
 
Rozdział 2. Ludność i zasoby pracy, Zbigniew Strzelecki
2.1. Przemiany demograficzne Polski na tle przeobrażeń ludnościowych Europy
2.2. Zmiany w strukturze wieku. Starzenie się ludności Europy
2.3. Zmienność struktury wieku i przyspieszanie procesu starzenia się ludności Polski
2.4. Zasoby i rynek pracy
2.5. Zmiany poziomu urbanizacji
2.6. Perspektywy przemian demograficznych Europy. Ku starzejącej się Europie
2.7. Perspektywy demograficzne Polski
2.8. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Przemiany branżowo-przestrzennych struktur przemysłu, Irena Fierla
3.1. Poziom rozwoju i struktura przemysłu
3.2. Struktura zużycia i zaopatrzenie w surowce energetyczne
3.2.1. Energochłonność gospodarki
3.2.2. Struktura zużycia pierwotnych nośników energii
3.2.3. Górnictwo węgla kamiennego
3.2.4. Górnictwo węgla brunatnego
3.2.5. Wydobycie i wykorzystanie gazu ziemnego i ropy naftowej
3.3. Elektroenergetyka
3.3.1. Dynamika rozwoju i wielkość produkcji
3.3.2. Źródła wytwarzania
3.4. Hutnictwo
3.4.1. Udział w produkcji przetwórstwa przemysłowego
3.4.2. Hutnictwo żelaza
3.4.3. Hutnictwo i górnictwo metali nieżelaznych
3.5. Przemysł maszyn, urządzeń i środków transportu
3.5.1. Struktura produkcji
3.5.2. Przemysł maszyn i urządzeń
3.5.3. Przemysł maszyn i aparatury elektrycznej oraz wysokiej techniki
3.5.4. Przemysł środków transportu
3.6. Przemysł chemiczny
3.6.1. Przemysł związków nieorganicznych
3.6.2. Przemysł nawozów sztucznych
3.6.3. Przemysł związków organicznych i tworzyw sztucznych
3.6.4. Przemysł farmaceutyczny
3.6.5. Przemysł wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
3.7. Przemysł spożywczy
3.7.1. Ogólna charakterystyka
3.7.2. Przemysł mleczarski, mięsny, rybny i tłuszczowy
3.7.3. Pozostałe branże przemysłu spożywczego
3.8. Koncentracja przestrzenna przemysłu
 
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju oraz struktura i rejonizacja rolnictwa, Władysława Stola
4.1. Wprowadzenie
4.2. Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej
4.2.1. Warunki rozwoju rolnictwa
4.3. Struktura przestrzenna rolnictwa
4.3.1. Struktura agrarna
4.4. Ludność rolnicza
4.5. Sposoby gospodarowania w rolnictwie
4.6. Rolnicze użytkowanie ziemi
4.7. Chów zwierząt gospodarskich
4.8. Produkcja globalna rolnictwa
4.9. Produkcja towarowa rolnictwa
4.10. Regiony rolnicze
4.11. Zakończenie
 
Rozdział 5. Rozwój i przemiany struktury sektora usług, Jacek Brdulak
5.1. Trójsektorowość gospodarki narodowej
5.2. Usługi handlowe
5.3. Usługi komunikacyjne
5.4. Usługi turystyczne
 
Rozdział 6. Infrastruktura techniczna gospodarki, Jacek Brdulak
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Infrastruktura techniczna transportu samochodowego
6.3. Infrastruktura techniczna transportu kolejowego
6.4. Infrastruktura techniczna transportu wodnego śródlądowego
6.5. Infrastruktura techniczna transportu przesyłowego
6.6. Infrastruktura techniczna transportu morskiego
6.7. Infrastruktura techniczna transportu lotniczego
 
Rozdział 7. Atrakcyjność turystyczna kraju, Marcin Molenda
7.1. Walory turystyczne
7.2. Zagospodarowanie turystyczne
7.3. Ruch turystyczny
 
Rozdział 8. Współpraca gospodarcza z zagranicą, Dorota Niedziółka
8.1. Wprowadzenie
8.2. Powiązania handlowe
8.2.1. Uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego
8.2.2. Międzynarodowy przepływ kapitału
8.3. Bilans płatniczy
 
Rozdział 9. Regionalny układ gospodarki, Hanna Godlewska-Majkowska
9.1. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego
9.2. Dynamika zmian i restrukturyzacja regionów
9.3. Konkurencyjność polskich regionów i miast dla inwestorów zagranicznych

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł