Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Turystyka kulinarna

Magdalena Woźniczko, Tadeusz Jędrysiak, Dominik Orłowski
ISBN: 978-83-208-2204-5
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Turystyka kulinarna, jako jeden z ważniejszych segmentów turystyki, w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Coraz więcej turystów jest zainteresowanych poznawaniem kuchni i tradycji kulinarnych osób w innych krajach czy regionach, próbując charakterystycznych produktów żywnościowych i potraw. Pozwala na to szybko rozwijająca się gastronomia, zapewniająca mieszkańcom i turystom możliwość konsumpcji tradycyjnych posiłków, często również w autentycznej oprawie. Wyjątkowa i oryginalna oferta gastronomiczna może wspomagać rozwój miejscowości pozbawionych walorów przyrodniczych czy kulturowych.

Autorzy przedstawili m.in. istotę turystyki kulinarnej, znaczenie gastronomii w turystyce, sztukę kulinarną, rodzaje i formy organizacji turystyki kulinarnej, kuchnię polską j jej tradycje żywieniowe, kuchnie regionalne w Polsce, tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe w Polsce oraz ich ochronę w Unii Europejskiej.

Książka jest przeznaczona dla osób poszukujących doznań smakowych i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o dziedzictwie kulinarnym kraju, regionu czy miejscowości. Z pewnością powinni z niej korzystać studenci na kierunkach: turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i ocena żywności, gastronomia i hotelarstwo, kulturoznawstwo, etnografia, a także słuchacze studiów podyplomowych i uczniów szkół turystyczno-hotelarsko-gastronomicznych. Może też być przydatna dla osób profesjonalnie zajmujących się organizacją turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej właściwych w sprawach rolnictwa, kultury, turystyki i promocji żywności.

http://smakiempomapie.pl/ksiazka-turystyka-kulinarna-czyli-proba-uporzadkowania-zjawiska/

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I
Dziedzictwo kulinarne jako element turystyki

 

1. Znaczenie gastronomii w turystyce
2. Sztuka kulinarna jako podstawowy składnik gastronomii
3. Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo kulinarne
4. Pojęcie turystyki kulinarnej, jej wartość i zakres
5. Rodzaje turystyki związanej z dziedzictwem kulinarnym
6. Turyści zainteresowani turystyką kulinarną
7. Sztuka kulinarna i jej miejsce na Liście Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO
8. Rozwój turystyki kulinarnej na świecie
9. Kreatywność jako szansa rozwoju turystyki kulinarnej

 

Rozdział II
Formy organizacji turystyki kulinarnej w Polsce

 

1. Inicjatywy mające na celu promocję turystyki kulinarnej
2. Jarmarki, festyny i kiermasze żywnościowe
3. Święta i festiwale kulinarne
4. Targi gastronomiczne
5. Prezentacje, pikniki kulinarne, konkursy i zawody mistrzów kuchni
6. Pokazy wytwarzania tradycyjnych produktów spożywczych
7. Szlaki kulinarne
8. Muzea kulinarne
9. Muzea skansenowskie jako ostoja podtrzymania ludowych tradycji kulinarnych

 

Rozdział III
Kuchnia polska i jej tradycje żywieniowe

 

1. Historia kuchni polskiej na przestrzeni wieków
2. Kuchnia jako element kultury ludowej
3. Zmysły człowieka i ich znaczenie w kuchni polskiej
4. Charakterystyczne surowce, produkty i potrawy, występujące we współczesnej kuchni polskiej
5. Świąteczne tradycje kulinarne w Polsce
6. Tradycje polskiej gościnności
7. Polskie kuchnie regionalne jako element narodowego dziedzictwa kulinarnego

 

Rozdział IV
Kuchnie regionalne w Polsce

 

1. Pojęcie i podział kuchni regionalnych w Polsce
2. Charakterystyka polskich kuchni regionalnych oraz ich bogactwo i różnorodność kulinarna

 

Rozdział V
Marka tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i Polsce

 

1. Istota i rola marki turystycznej
2. Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe oraz ich ochrona w Unii Europejskiej
3. Lista Produktów Tradycyjnych w Polsce
4. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Magdalena Woźniczko
Dr inż. Magdalena Wożniczko – doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie , specjalista ds. żywienia, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz niezależny w zakresie gastronomii i hotelarstwa w turystyce oraz etnografii, współpracuje z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowski-Curie w Warszawie (kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i gastronomia) oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie (kierunek: Zarządzanie, specjalność: Usługi gastronomiczne i dietetyka). Jest autorką i współautorką ponad 115 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach, zeszytach oraz czasopismach naukowych.
Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doktor nauk technicznych, znawca kultur świata, stypendysta Międzynarodowego Instytutu Hydrologii i Ochrony Środowiska w Delft (Niderlandy). Współpracuje z internetowym czasopismem dwumiesięcznym „Turystyka Kulturowa” – opisując swoje doświadczenia turystyczne i podróże. Był współorganizatorem i prezesem niezależnego Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników Miejskich im. Adama Jarzębskiego. Pracując jako pilot rajdów zagranicznych, zwiedził ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. Autor książek poświęconych turystyce: Turystyka kulturowa (PWE 2008) i Wiejska turystyka kulturowa (PWE 2010). Współautor książek Militarna turystyka kulturowa (PWE 2011), Turystyka kulinarna (PWE 2015), Turystyka muzealna (PWE 2017), Turystyka etnograficzna (Fundacja Oko-Lice Kultury). Współautor przewodnika-albumu w języku angielskim Visiting Poland.

Dominik Orłowski

Adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w turystyce oraz hotelarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej. Ma na swoim koncie współautorstwo monografii naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki kulinarnej: „Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce” (2010), „Związki dziedzictwa kulturowego z turystyką” (2011), „Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce” (2011).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

Recenzja książki "Turystyka kulinarna"

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Magdaleny Woźniczko, Tadeusza Jędrysiaka i Dominika Orłowskiego Turystyka kulinarna, która ukazała się na łamach czasopisma "Turystyka Kulturowa".
Czytaj więcej

Recenzja

W miesięczniku "Poznaj swój kraj" zamieszczono recenzję książki Turystyka kulinarna. W numerze tym znajdziecie Państwo też wiele innych ciekawych artykułów o najpiękniejszych zakątkach Polski.
Czytaj więcej
Polecamy