Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Turystyka kulinarna

Magdalena Woźniczko, Tadeusz Jędrysiak, Dominik Orłowski
ISBN: 978-83-208-2204-5
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
liczba egzemplarzy:

Turystyka kulinarna, jako jeden z ważniejszych segmentów turystyki, w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Coraz więcej turystów jest zainteresowanych poznawaniem kuchni i tradycji kulinarnych osób w innych krajach czy regionach, próbując charakterystycznych produktów żywnościowych i potraw. Pozwala na to szybko rozwijająca się gastronomia, zapewniająca mieszkańcom i turystom możliwość konsumpcji tradycyjnych posiłków, często również w autentycznej oprawie. Wyjątkowa i oryginalna oferta gastronomiczna może wspomagać rozwój miejscowości pozbawionych walorów przyrodniczych czy kulturowych.

Autorzy przedstawili m.in. istotę turystyki kulinarnej, znaczenie gastronomii w turystyce, sztukę kulinarną, rodzaje i formy organizacji turystyki kulinarnej, kuchnię polską j jej tradycje żywieniowe, kuchnie regionalne w Polsce, tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe w Polsce oraz ich ochronę w Unii Europejskiej.

Książka jest przeznaczona dla osób poszukujących doznań smakowych i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o dziedzictwie kulinarnym kraju, regionu czy miejscowości. Z pewnością powinni z niej korzystać studenci na kierunkach: turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i ocena żywności, gastronomia i hotelarstwo, kulturoznawstwo, etnografia, a także słuchacze studiów podyplomowych i uczniów szkół turystyczno-hotelarsko-gastronomicznych. Może też być przydatna dla osób profesjonalnie zajmujących się organizacją turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej właściwych w sprawach rolnictwa, kultury, turystyki i promocji żywności.

http://smakiempomapie.pl/ksiazka-turystyka-kulinarna-czyli-proba-uporzadkowania-zjawiska/

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I
Dziedzictwo kulinarne jako element turystyki

 

1. Znaczenie gastronomii w turystyce
2. Sztuka kulinarna jako podstawowy składnik gastronomii
3. Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo kulinarne
4. Pojęcie turystyki kulinarnej, jej wartość i zakres
5. Rodzaje turystyki związanej z dziedzictwem kulinarnym
6. Turyści zainteresowani turystyką kulinarną
7. Sztuka kulinarna i jej miejsce na Liście Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO
8. Rozwój turystyki kulinarnej na świecie
9. Kreatywność jako szansa rozwoju turystyki kulinarnej

 

Rozdział II
Formy organizacji turystyki kulinarnej w Polsce

 

1. Inicjatywy mające na celu promocję turystyki kulinarnej
2. Jarmarki, festyny i kiermasze żywnościowe
3. Święta i festiwale kulinarne
4. Targi gastronomiczne
5. Prezentacje, pikniki kulinarne, konkursy i zawody mistrzów kuchni
6. Pokazy wytwarzania tradycyjnych produktów spożywczych
7. Szlaki kulinarne
8. Muzea kulinarne
9. Muzea skansenowskie jako ostoja podtrzymania ludowych tradycji kulinarnych

 

Rozdział III
Kuchnia polska i jej tradycje żywieniowe

 

1. Historia kuchni polskiej na przestrzeni wieków
2. Kuchnia jako element kultury ludowej
3. Zmysły człowieka i ich znaczenie w kuchni polskiej
4. Charakterystyczne surowce, produkty i potrawy, występujące we współczesnej kuchni polskiej
5. Świąteczne tradycje kulinarne w Polsce
6. Tradycje polskiej gościnności
7. Polskie kuchnie regionalne jako element narodowego dziedzictwa kulinarnego

 

Rozdział IV
Kuchnie regionalne w Polsce

 

1. Pojęcie i podział kuchni regionalnych w Polsce
2. Charakterystyka polskich kuchni regionalnych oraz ich bogactwo i różnorodność kulinarna

 

Rozdział V
Marka tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i Polsce

 

1. Istota i rola marki turystycznej
2. Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe oraz ich ochrona w Unii Europejskiej
3. Lista Produktów Tradycyjnych w Polsce
4. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Magdalena Woźniczko
Dr inż. Magdalena Wożniczko – doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie , specjalista ds. żywienia, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz niezależny w zakresie gastronomii i hotelarstwa w turystyce oraz etnografii, współpracuje z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowski-Curie w Warszawie (kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i gastronomia) oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie (kierunek: Zarządzanie, specjalność: Usługi gastronomiczne i dietetyka). Jest autorką i współautorką ponad 115 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach, zeszytach oraz czasopismach naukowych.
Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej oraz stypendysta Międzynarodowego Instytutu Hydrologii i Ochrony Środowiska w Delft (Holandia). Pracując jako pilot wycieczek zagranicznych, zwiedził ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. Od kilkunastu lat jako przewodnik miejski oprowadza po Warszawie, jest również instruktorem przewodnictwa oraz zastępcą przewodniczącego stałej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich, powołanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Stale współpracuje z internetowym miesięcznikiem naukowym "Turystyka Kulturowa", opisując swoje doświadczenia turystyczne i podróże. Szczególnie interesuje się historią i kulturą krajów azjatyckich. Był współorganizatorem i prezesem nowego niezależnego Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego.

Autor i współautor książek poświęconych turystyce oraz przewodników po Warszawie dla grup angielskojęzycznych.

Dominik Orłowski

Adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w turystyce oraz hotelarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej. Ma na swoim koncie współautorstwo monografii naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki kulinarnej: „Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce” (2010), „Związki dziedzictwa kulturowego z turystyką” (2011), „Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce” (2011).

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

Recenzja książki "Turystyka kulinarna"

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Magdaleny Woźniczko, Tadeusza Jędrysiaka i Dominika Orłowskiego Turystyka kulinarna, która ukazała się na łamach czasopisma "Turystyka Kulturowa".
Czytaj więcej

Recenzja

W miesięczniku "Poznaj swój kraj" zamieszczono recenzję książki Turystyka kulinarna. W numerze tym znajdziecie Państwo też wiele innych ciekawych artykułów o najpiękniejszych zakątkach Polski.
Czytaj więcej
Polecamy