Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wiejska turystyka kulturowa

Tadeusz Jędrysiak
ISBN: 978-83-208-1844-4
eISBN: 978-83-208-2614-2
Pages: 164
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
Additional information: papier kredowy, kolorowe ilustracje
13.00
12.00
number copies:

W ciągu ostatnich kilkunastu lat turystyka wiejska żywiołowo się rozwija. Obejmuje ona zjawiska związane z rozwojem turystyki na terenach pozamiejskich. Turystyka wiejska nie jest jednak tożsama z agroturystyką, choć pojęcia te mocno się zazębiają. Rozwój turystyki na terenach wiejskich jest priorytetem w Unii Europejskiej od jej powstania. Już pierwsze programy pomocowe w ramach wspólnej polityki rolnej zwracały uwagę, że podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost ich różnorodności, a można ją osiągnąć m.in. dzięki rozwojowi turystyki. Udział w turystyce kulturowej zwykle dotyczy odwiedzania miast. Obszary wiejskie rzadziej kojarzone są z tym rodzajem turystyki, a przecież mają duże zasoby kulturowe. Obszary te należy jednak zagospodarować i wypromować, aby zachęcić turystę do odkrywania tego, co mało znane i niedoceniane.

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich dla turysty jest nośnikiem wiedzy, a dla wsi metodą na ocalenie dziedzictwa kulturowego. Celem takiej turystyki jest bowiem poznanie dziedzictwa kulturowego danego rejonu, które przejawia się m.in. w stylu budownictwa mieszkalnego, zabytkach architektury, elementach ludowej twórczości, kuchni regionalnej. Pielęgnowanie duchowej i materialnej kultury danego miejsca umożliwia zachowanie odrębności regionalnej, a dzięki temu tworzenie atrakcyjnych, unikatowych ofert turystycznych.

W książce Tadusz Jędrysiak omówił zagadnienia związane z wiejską turystyką kulturową jako jednym z ważniejszych segmentów współczesnej turystyki. Książka jest przeznaczona dla studentów różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyką, krajoznawstwem, geografią turystyczną. Z pewnością będzie też przydatna dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz osób profesjonalnie zajmujących się organizacją turystyki. Wiele informacji w niej zawartych może być przydatnych dla pilotów wycieczek obsługujących imprezy objazdowe po Polsce z turystami krajowymi i zagranicznymi.

Spis treści

Wstęp


Rozdział 1. Wiejska turystyka kulturowa - definicja, specyficzne problemy i czynniki rozwoju
1. Charakterystyka współczesnej polskiej wsi
2. Turystyka wiejska
3. Specyficzne problemy turystyki wiejskiej
4. Wiejska turystyka kulturowa
5. Zrównoważona wiejska turystyka kulturowa i czynniki jej rozwoju
6. Wiejska turystyka kulturowa a sezonowość i wielkość popytu turystycznego
7. Agroturystyka szansą rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej
 

Rozdział 2. Wartości dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
1. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi
2. Krajobraz polskiej wsi
3. Regiony etnograficzne i grupy etniczne w Polsce
4. Elementy kultury ludowej należące do dziedzictwa kulturowego 
Pojęcie kultury ludowej
Tradycja
Folklor - kultura duchowa wsi
Kultura materialna wsi
Sztuka ludowa
 

Rozdział 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi a rozwój turystyki kulturowej
2. Sposoby ochrony i popularyzacja dziedzictwa kulturowego wsi
3. Skanseny jako miejsca zachowania kultury ludowej
4. Zespoły folklorystyczne i festiwale ostoją dziedzictwa kulturowego
5. Twórczość ludowa - ginące zawody
6. Zachowanie dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi
 

Rozdział 4. Wiejska turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju regionu
1. Ekonomiczne korzyści z rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej
2. Dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu oferty turystycznej w wiejskiej turystyce kulturowej
3. Produkt turystyki wiejskiej i jego składniki
4. Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej
5. Produkty regionalne jako atrakcja turystyczna
6. Szlaki turystyczne jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego
 

Bibliografia

Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doctor of technological sciences in the Warsaw University of Technology; fellow in the International Institute of Hydrology and Environment Protection in Delft (Netherlands). During his work as a guide of tourist groups visited over 100 countries on all continents. Since over a dozen years guides excursions in Warsaw, also working as an instructor of tourist guides and the Deputy Chairman of the standing Examination Commission of City Guides established by the Marshal Office of Mazowieckie Voivodship. Permanent contributor to a web-based scientific monthly magazine “Turystyka Kulturowa” where he describes his tourism experiences and travels. His areas of particular interest include history and culture of Asian countries. Co-organizer and former President of a new, independent Adam Jarzębski Warsaw Association of Tourist Guides. Author and co-author of books dedicated to tourism and guides of Warsaw for English-speaking groups.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended