Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2591-6
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
Zapytaj

Celem podstawowym niniejszej monografii jest wskazanie prawdopodobnych trendów w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw, które z natury mają obecnie charakter międzynarodowy. Trendy te są prognozą wynikającą z obserwowanych procesów historycznych i bieżących. Można przyjąć, że stanowią swoisty azymut dla menedżerów logistyki i łańcuchów dostaw. Azymut, czyli punkty orientacyjne, które menedżer w każdym sektorze, branży i konkretnym przedsiębiorstwie może wykorzystać do wytyczenia indywidualnej i oryginalnej ścieżki rozwoju.

Książka rozpoczyna się od refleksji historycznej ukazującej ewolucję rozwoju zasad, metod i zastosowań logistyki. Następnie w kompleksowy sposób pokazano wpływ postępu w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na działalność logistyki i sterowanie procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw. W dalszej kolejności przedstawiono znaczenie i konsekwencje zjawiska tak zwanej hybrydyzacji oferty rynkowej przedsiębiorstw, czyli dążenia do podnoszenia satysfakcji odbiorców dzięki uzupełnianiu rzeczowej formy wyrobów przez świadczenie usług okołoproduktowych. W końcu starano się zidentyfikować i rozważyć wpływ dostrzeżonych zjawisk na przyszłą charakterystykę procesów logistycznych i zarządzanie łańcuchami dostaw. 

Można mieć nadzieję, że zaprezentowane ustalenia i opinie staną się przesłankami do refleksji i dyskusji przede wszystkim w środowisku badaczy przedmiotowych zjawisk oraz okażą się pomocne w inspirowaniu praktyków. 

 

Wstęp

Rozdział 1
Geneza i ewolucja logistyki międzynarodowej

Logistyka militarna w perspektywie czasu
Logistyka gospodarcza w perspektywie czasu
Logistyka społeczna w perspektywie czasu
Logistyka międzynarodowa w perspektywie czasu

Rozdział 2
Informatyzacja logistyki oraz zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw

Znaczenie informacji w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchami i sieciami dostaw
Funkcjonalność technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa oraz łańcuchem i siecią dostaw
Obiektowe ujęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa oraz łańcuchem i siecią dostaw
Perspektywa zarządzania logistyką oraz łańcuchami i sieciami dostaw 5.0

Rozdział 3
Serwicyzacja gospodarki światowej oraz jej wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw

Pojęcie i istota serwicyzacji
Ewolucja koncepcji serwicyzacji
Przesłanki rozwoju serwicyzacji
Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście serwicyzacji

Rozdział 4
Ku nowej logistyce międzynarodowej

Czy potrafimy przewidzieć przyszłość?
Logistyka międzynarodowa w reakcji na zmiany otoczenia
Serwicyzacja obsługi klienta i jej rola w funkcjonowaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw
Sprzeczność między ekonomizacją a zaufaniem

Zakończenie

Bibliografia

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania strategicznego oraz historii myśli o zarządzaniu.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf -  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego, Prowadzi badania także w obszarze logistyki miasta i smart city.

 

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania miast, w tym logistyki miasta. Jest pomysłodawcą stworzenia logistyki społecznej, traktowanej na równi z logistyką militarną i gospodarczą jako trzeci obszar koncepcyjny logistyki. Jest autorem dziewięciu podręczników akademickich i sześciu monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 200 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. Ma duże doświadczenie menedżerskie – pełnił funkcje zarządcze najwyższych szczebli w instytucjach bankowych, usługowych oraz w spółkach produkcyjnych, w tym z kapitałem zagranicznym.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy