Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2591-6
Pages: 140
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
number copies:

Celem podstawowym niniejszej monografii jest wskazanie prawdopodobnych trendów w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw, które z natury mają obecnie charakter międzynarodowy. Trendy te są prognozą wynikającą z obserwowanych procesów historycznych i bieżących. Można przyjąć, że stanowią swoisty azymut dla menedżerów logistyki i łańcuchów dostaw. Azymut, czyli punkty orientacyjne, które menedżer w każdym sektorze, branży i konkretnym przedsiębiorstwie może wykorzystać do wytyczenia indywidualnej i oryginalnej ścieżki rozwoju.

Książka rozpoczyna się od refleksji historycznej ukazującej ewolucję rozwoju zasad, metod i zastosowań logistyki. Następnie w kompleksowy sposób pokazano wpływ postępu w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na działalność logistyki i sterowanie procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw. W dalszej kolejności przedstawiono znaczenie i konsekwencje zjawiska tak zwanej hybrydyzacji oferty rynkowej przedsiębiorstw, czyli dążenia do podnoszenia satysfakcji odbiorców dzięki uzupełnianiu rzeczowej formy wyrobów przez świadczenie usług okołoproduktowych. W końcu starano się zidentyfikować i rozważyć wpływ dostrzeżonych zjawisk na przyszłą charakterystykę procesów logistycznych i zarządzanie łańcuchami dostaw. 

Można mieć nadzieję, że zaprezentowane ustalenia i opinie staną się przesłankami do refleksji i dyskusji przede wszystkim w środowisku badaczy przedmiotowych zjawisk oraz okażą się pomocne w inspirowaniu praktyków. 

 

Wstęp

Rozdział 1
Geneza i ewolucja logistyki międzynarodowej

Logistyka militarna w perspektywie czasu
Logistyka gospodarcza w perspektywie czasu
Logistyka społeczna w perspektywie czasu
Logistyka międzynarodowa w perspektywie czasu

Rozdział 2
Informatyzacja logistyki oraz zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw

Znaczenie informacji w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchami i sieciami dostaw
Funkcjonalność technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa oraz łańcuchem i siecią dostaw
Obiektowe ujęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa oraz łańcuchem i siecią dostaw
Perspektywa zarządzania logistyką oraz łańcuchami i sieciami dostaw 5.0

Rozdział 3
Serwicyzacja gospodarki światowej oraz jej wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw

Pojęcie i istota serwicyzacji
Ewolucja koncepcji serwicyzacji
Przesłanki rozwoju serwicyzacji
Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście serwicyzacji

Rozdział 4
Ku nowej logistyce międzynarodowej

Czy potrafimy przewidzieć przyszłość?
Logistyka międzynarodowa w reakcji na zmiany otoczenia
Serwicyzacja obsługi klienta i jej rola w funkcjonowaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw
Sprzeczność między ekonomizacją a zaufaniem

Zakończenie

Bibliografia

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Head of Logistics Department at Poznan University of Economics and Business. His research interests are focused in the field of logistics and supply chain management, the strategic management and the history of management thought.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf

Director of the Institute of Management and Quality at the University of Opole, Head of the Department of Logistics and Marketing. For over 15 years, she has focused her research interests on the use of the potential of logistics and supply chain management in local government units. She also conducts research in the field of city and smart city logistics.

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Professor of Economic Sciences, Head of the Department of Social Logistics at the University of Economics in Katowice. He has been focusing his scientific interests for over 15 years on the potential of logistics in urban management, health care, humanitarian actions and other applications of social logistics. In his research and theoretical considerations he draws on the experience of other scientific disciplines, implementing an interdisciplinary approach in the field of city functioning, including city logistics. He is the originator of social logistics, treated on an equal footing with military and economic logistics as the third conceptual area of logistics. He is the author of nine academic textbooks and six scientific monographs, over 60 chapters in scientific monographs, over 200 scientific articles published in the country and abroad. He is a scientific editor of 17 scientific papers. He has extensive managerial experience – he has held management positions at the highest levels in banking and service institutions and in production companies including those with foreign capital.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
You can buy this product CHEAPER in the set
Logistics

Logistyka jako czynnik dobrostanu

10.00 € 8.50 €
Discount: 29% Availability: Available

Price: 24.00 €
Price set: 17.00 €
Recommended