Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka

Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg
ISBN: 978-83-208-2268-7
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Zapytaj

Gospodarka odpadami jest obecnie jednym z głównych elementów strategii ukierunkowanych na ochronę środowiska. Autorzy, uznając znaczenie tej gospodarki dla funkcjonowania gmin, miast, regionów oraz  państw, przedstawili w książce: przyczyny powstawania odpadów i gospodarowania nimi, uwarunkowania gospodarki odpadami, logistykę w kształtowaniu strumieni zwrotnych, logistykę zwrotną w systemach gospodarki odpadami i logistykę zwrotną w łańcuchach dostaw.

Książka jest przeznaczona dla studentów logistyki, zarządzani, ochrony środowiska. Może być również przydatna dla przedsiębiorców, menedżerów oraz osób profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań proekologicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Odpady
1.1. Źródła i przyczyny powstawania odpadów
1.2. Gospodarowanie odpadami
1.3. Klasyfikacja odpadów

 

2 Ekologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania gospodarki odpadami
2.1. Ekologiczne podejście do gospodarowania zasobami
2.2. Ekonomiczne uzasadnienie zagospodarowania odpadów
2.3. Prawne uwarunkowania gospodarki odpadami

 

3 Logistyka w kształtowaniu strumieni zwrotnych
3.1. Od modelu liniowego do zamykania cyklu gospodarowania
3.2. Logistyka zwrotna jako koncepcja kształtowania przepływów odpadów
3.3. Przedmiot, cele i zadania logistyki zwrotnej
3.4. System logistyczny gospodarowania odpadami

 

4 Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami
4.1. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gromadzenia odpadów
4.2. Zadania logistyki zwrotnej w zakresie transportu odpadów
4.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach zagospodarowania odpadów
4.3.1. Systemy ponownego użycia odpadów
4.3.2. Systemy ponownego wytworzenia
4.3.3. Systemy recyklingu
4.3.4. Systemy unieszkodliwiania odpadów

 

5 Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw
5.1. Łańcuch dostaw a działania logistyki zwrotnej
5.2. Rola logistyki zwrotnej w konfigurowaniu łańcuchów dostaw
5.3. Logistyka zwrotna a strategia pull-push — praktyka gospodarowania odpadami

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej oraz St. Petersburg State University of Railway Transport. Kierownik Katedry Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w służbie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zapoczątkował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, zainicjował i propaguje nowe obszary stosowania logistyki, tj. logistykę społeczną. Autor 6 podręczników akademickich, 3 monografii naukowych, 50 rozdziałów w monografiach naukowych, a także 120 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza granicą. Redaktor naukowy 15 prac naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich, w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Otrzymał nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Za podręcznik Podstawy logistyki miejskiej (wyd. II rozszerzone) w 2008 r. otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki.

Sebastian Twaróg
Sebastian Twaróg

Dr Sebastian Twaróg – adiunkt w Katedrze Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach w 2009 r., zaś w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie nowatorskiej rozprawy nt.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, za którą uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem i współautorem 55 publikacji w języku polskim i angielskim. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w stażach zagranicznych w Niemczech, Palestynie, Rosji, Szwecji.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy