Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw

Natalia Szozda, Artur Świerczek
ISBN: 978-83-208-2239-7
Liczba stron: 266
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Zarządzanie popytem na produkty jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem ze względu na znaczenie przepływu dóbr rzeczowych między firmami. Autorzy przedstawili: popyt na produkty w zarządzaniu łańcuchem dostaw, planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw, organizowanie zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw, koordynowanie działań przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw, kontrola działań w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw, przykłady zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania. Może być również wykorzystywana przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z dziedziny logistyki.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Popyt na produkty w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.1. Rys historyczny rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.2. Podstawy ontologiczno-epistemologiczne koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.3. Specyfika popytu na produkty z perspektywy łańcucha dostaw
1.4. Rola popytu w kształtowaniu oferty produktowo-usługowej łańcu¬cha dostaw
1.4.1. Produkt całkowity jako przedmiot przepływu fizycznego w łańcuchu dostaw
1.4.2. Charakterystyka popytu jako podstawa systematyki pro¬duktów w łańcuchu dostaw

 

2. Koncepcja zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
2.1. Ewolucja i przesłanki formułowania koncepcji zarządzania popy¬tem na produkty w łańcuchu dostaw
2.2. Koordynacja (synchronizacja) strumieni podaży i popytu na produkty
2.3. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty
2.4. Uwarunkowania zarządzania popytem na produkty i ich rola w kształtowaniu łańcucha dostaw
2.5. Zintegrowany proces zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

3. Planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.1. Istota i etapy planowania popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.2. Zbieranie informacji o przyszłym popycie na produkty w łańcuchu dostaw
3.2.1. Rola informacyjnego punktu rozdziału w gromadzeniu danych o popycie na produkty
3.2.2. Źródła informacji o popycie na produkty w ogniwach łańcucha dostaw
3.3. Metody prognozowania popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.4. Sprawdzenie wykonalności wyznaczonych planów popytu
3.5. Strategie wspierające planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw

 

4. Organizowanie zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
4.1. Organizowanie łańcucha dostaw
4.2. Dylematy organizacji zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
4.3. Struktury organizacyjne w zarządzaniu popytem na produkty w łań¬cuchu dostaw
4.3.1. Podmioty relacji międzyorganizacyjnych jako podłoże struktur organizacyjnych łańcucha dostaw
4.3.2. Typologia struktur organizacyjnych w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

5. Koordynowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
5.1. Struktura współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
5.2. Mechanizmy koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarzą¬dzaniu popytem na produkty
5.3. Rola mechanizmów koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w kreowaniu oferty produktowo-usługowej łańcucha dostaw
5.4. Wykorzystanie lokalizacji materiałowego i informacyjnego punktu rozdziału w koordynowaniu działań wielopodmiotowych zarządza¬nia popytem na produkty
5.5. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

6. Kontrolowanie działań w zarządzaniu popytem na produkty w łańcu¬chu dostaw
6.1. Znaczenie kontroli w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
6.2. Pomiar efektywności zarządzania popytem na produkty jako narzędzie wspomagające kontrolę
6.3. Metody i narzędzia pomiaru efektywności zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
6.4. Efektywność zarządzania popytem na produkty w dwu- i trójstrefo¬wych łańcuchach dostaw
6.4.1. Zakres realizacji koncepcji zarządzania popytem na produkty w strefach łańcucha dostaw
6.4.2. Efekty realizacji popytu na produkty w strefach łańcucha dostaw

 

7. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż
7.1. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży meblarskiej .
7.2. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej
7.3. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży odzieżowej
7.4. Ocena procesu zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż i propozycje usprawnień

 

Zakończenie

 

Załącznik. Badanie problematyki zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw

 

1. Zakres i charakter badań bezpośrednich dotyczących zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw

 

2. Dobór i charakterystyka próby badawczej

 

3. Budowa instrumentu pomiarowego

 

4. Klasyfikacja łańcuchów dostaw ze względu na lokalizację materiałowego i informacyjnego punktu rozdziału

 

5. Grupowanie zmiennych wyrażających intensywność współdziałania przedsiębiorstw w badanych łańcuchach dostaw

 

Bibliografia

Natalia Szozda

Dr Natalia Szozda

Natalia Szozda jest adiunktem w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz menedżerem kierunku Logistyka. Jest także konsultantem w GlobalLogic, firmie zajmującej się inżynierią oprogramowania produktów cyfrowych. Brała udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach, sympozjach i spotkaniach w Europie, Ameryce i Azji. Odegrała czołową rolę w czterech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczących tematyki zarządzania popytem, rezylientnych łańcuchów dostaw, zarządzania sieciowością oraz wpływu technologii blockchain na zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest autorką i współautorką monografii naukowych i artykułów opublikowanych w znanych czasopismach naukowych, takich jak Supply Chain Management: An International Journal i Electronic Markets.

Artur Świerczek
Artur Świerczek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym: International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Production Economics) i referatów konferencyjnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei Południowej, Hongkongu, Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii, Chinach). Pełnił funkcję kierownika w 5 grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy