Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw

Natalia Szozda, Artur Świerczek
ISBN: 978-83-208-2239-7
Pages: 266
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Zarządzanie popytem na produkty jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem ze względu na znaczenie przepływu dóbr rzeczowych między firmami. Autorzy przedstawili: popyt na produkty w zarządzaniu łańcuchem dostaw, planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw, organizowanie zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw, koordynowanie działań przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw, kontrola działań w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw, przykłady zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania. Może być również wykorzystywana przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z dziedziny logistyki.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Popyt na produkty w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.1. Rys historyczny rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.2. Podstawy ontologiczno-epistemologiczne koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
1.3. Specyfika popytu na produkty z perspektywy łańcucha dostaw
1.4. Rola popytu w kształtowaniu oferty produktowo-usługowej łańcu¬cha dostaw
1.4.1. Produkt całkowity jako przedmiot przepływu fizycznego w łańcuchu dostaw
1.4.2. Charakterystyka popytu jako podstawa systematyki pro¬duktów w łańcuchu dostaw

 

2. Koncepcja zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
2.1. Ewolucja i przesłanki formułowania koncepcji zarządzania popy¬tem na produkty w łańcuchu dostaw
2.2. Koordynacja (synchronizacja) strumieni podaży i popytu na produkty
2.3. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty
2.4. Uwarunkowania zarządzania popytem na produkty i ich rola w kształtowaniu łańcucha dostaw
2.5. Zintegrowany proces zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

3. Planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.1. Istota i etapy planowania popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.2. Zbieranie informacji o przyszłym popycie na produkty w łańcuchu dostaw
3.2.1. Rola informacyjnego punktu rozdziału w gromadzeniu danych o popycie na produkty
3.2.2. Źródła informacji o popycie na produkty w ogniwach łańcucha dostaw
3.3. Metody prognozowania popytu na produkty w łańcuchu dostaw
3.4. Sprawdzenie wykonalności wyznaczonych planów popytu
3.5. Strategie wspierające planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw

 

4. Organizowanie zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
4.1. Organizowanie łańcucha dostaw
4.2. Dylematy organizacji zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
4.3. Struktury organizacyjne w zarządzaniu popytem na produkty w łań¬cuchu dostaw
4.3.1. Podmioty relacji międzyorganizacyjnych jako podłoże struktur organizacyjnych łańcucha dostaw
4.3.2. Typologia struktur organizacyjnych w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

5. Koordynowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
5.1. Struktura współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
5.2. Mechanizmy koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarzą¬dzaniu popytem na produkty
5.3. Rola mechanizmów koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w kreowaniu oferty produktowo-usługowej łańcucha dostaw
5.4. Wykorzystanie lokalizacji materiałowego i informacyjnego punktu rozdziału w koordynowaniu działań wielopodmiotowych zarządza¬nia popytem na produkty
5.5. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw

 

6. Kontrolowanie działań w zarządzaniu popytem na produkty w łańcu¬chu dostaw
6.1. Znaczenie kontroli w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchu dostaw
6.2. Pomiar efektywności zarządzania popytem na produkty jako narzędzie wspomagające kontrolę
6.3. Metody i narzędzia pomiaru efektywności zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw
6.4. Efektywność zarządzania popytem na produkty w dwu- i trójstrefo¬wych łańcuchach dostaw
6.4.1. Zakres realizacji koncepcji zarządzania popytem na produkty w strefach łańcucha dostaw
6.4.2. Efekty realizacji popytu na produkty w strefach łańcucha dostaw

 

7. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż
7.1. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży meblarskiej .
7.2. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej
7.3. Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw branży odzieżowej
7.4. Ocena procesu zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw wybranych branż i propozycje usprawnień

 

Zakończenie

 

Załącznik. Badanie problematyki zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw

 

1. Zakres i charakter badań bezpośrednich dotyczących zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw

 

2. Dobór i charakterystyka próby badawczej

 

3. Budowa instrumentu pomiarowego

 

4. Klasyfikacja łańcuchów dostaw ze względu na lokalizację materiałowego i informacyjnego punktu rozdziału

 

5. Grupowanie zmiennych wyrażających intensywność współdziałania przedsiębiorstw w badanych łańcuchach dostaw

 

Bibliografia

Natalia Szozda
Artur Świerczek
Artur Świerczek

PhD Dsc of economic sciences in the area of sciences on management, associate professor in the University of Economics in Katowice, Head of the Chair of Economic Logistics. Author and co-author of scientific monographs, over a dozen articles published in magazines indexed on the JCR list (including “International Journal of Logistics Management”, “Supply Chain Management: An International Journal”, “International Journal of Production Economics”) and papers presented in conferences. Participated in over 70 scientific conferences (i.a. in the United Kingdom, France, Canada, USA, South Korea, Hongkong, Japan, Indonesia, New Zealand, China). Performed managing functions in five research grants financed from the resources of the National Center for Science. As fellow of the Kosciusko Foundation conducted Research in W.P. Carey School of Business in Arizona State University. Laureate of many prestigious awards, including one for an outstanding scientific article (Distinguished Track Paper) in the section of Logistics and Distribution during the 43rd Conference of the Decision Sciences Institute in San Francisco, and of the Highly Commended Paper award in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence, awarded by the editors of “International Journal of Logistics Management” magazine. At present performs the function of Vice-President of Global Manufacturing Research Group. Member and cooperator of many scientific associations and industry organizations, including Production and Operations Management Society, International Society for Inventory Research, Center for Supply Networks and CAPS Research Institute.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 46 €
Recommended