Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji

Mirosława Pluta-Olearnik
ISBN: 978-83-208-2072-0
eISBN: 978-83-208-2555-8
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
53.90
liczba egzemplarzy:

Książka wpisuje się w nurt wieloletnich zainteresowań naukowych oraz badawczych Autorki.
Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji oraz określenie warunków kształtowania skutecznych działań marketingowych
na międzynarodowym rynku usług.


Prezentowana publikacja porządkuje i formuje podbudowę teoretyczną dla działalności podmiotów usługowych
na rynku międzynarodowym, a jednocześnie przynosi garść praktycznych uwag, ocen i rekomendacji dla przedsiębiorstw aspirujących do profesjonalnego uczestnictwa w międzynarodowym rynku usług.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Uwarunkowania i tendencje rozwoju sektora usług na przełomie XX i XXI wieku
1.1. Proces serwicyzacji gospodarki
1.2. Globalizacja gospodarki a rozwój usług
1.3. Innowacyjność technologiczna i organizacyjna w sektorze usług
1.4. Tendencje rozwoju konsumpcji usług
1.5. Rola marketingu w działalności rynkowej podmiotów usługowych

 

Rozdział 2. Ekonomiczne i marketingowe czynniki internacjonalizacji usług
2.1. Proces internacjonalizacji — przegląd i systematyzacja pojęć
2.2. Usługi jako przedmiot obrotu na rynku międzynarodowym
2.3. Uwarunkowania i czynniki internacjonalizacji usług
2.4. Modele internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw usługowych
2.5. Internacjonalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw usługowych
2.6. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa usługowego a jego strategia marketingowa

 

Rozdział 3. Zachowania przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji
3.1. Zachowania polskich przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji — podejście badawcze
3.2. Czynniki kształtujące zachowania przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji
3.3. Formy aktywności rynkowej przedsiębiorstw usługowych w otoczeniu międzynarodowym
3.4. Bariery rozwoju aktywności rynkowej przedsiębiorstw usługowych za granicą
3.5. Osiągnięte efekty działalności przedsiębiorstw usługowych na rynkach zagranicznych

 

Rozdział 4. Marketing przedsiębiorstw usługowych wobec perspektyw internacjonalizacji
4.1. Perspektywy internacjonalizacji usług — podejście badawcze
4.2. Uwarunkowania rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych
4.3. Rozwój form sprzedaży usług na rynku międzynarodowym
4.4. Strategie produktowe przedsiębiorstw usługowych na rynku międzynarodowym
4.5. Skuteczna komunikacja marketingowa w usługach na rynku międzynarodowym
4.6. Marketing w procesie internacjonalizacji podmiotów usługowych — uogólnienia i rekomendacje

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Mirosława Pluta-Olearnik
Mirosława Pluta-Olearnik

Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik –  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalista w zakresie zarządzania i marketingu usług. Ponad 100 opublikowanych prac - książek, artykułów i referatów. Posiada doświadczenie w kierowaniu badaniami i zespołami naukowymi oraz zarządzaniu (pełniła funkcje dziekana i prorektora ds. nauki i badań w szkole niepublicznej). Jest recenzentem prac naukowych: rozpraw doktorskich, prac habilitacyjnych, monografii, podręczników, artykułów w j. polskim i j. angielskim. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych. Wykłada na studiach podyplomowych. Posiada doświadczenia praktyczne - uczestniczyła jako konsultant w badaniach rynku, opracowywaniu planów marketingowych oraz szkoleniach dla przedsiębiorstw, a także jako koordynator projektów unijnych.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy