Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji

Mirosława Pluta-Olearnik
ISBN: 978-83-208-2072-0
Pages: 208
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

Książka wpisuje się w nurt wieloletnich zainteresowań naukowych oraz badawczych Autorki.
Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji oraz określenie warunków kształtowania skutecznych działań marketingowych
na międzynarodowym rynku usług.


Prezentowana publikacja porządkuje i formuje podbudowę teoretyczną dla działalności podmiotów usługowych
na rynku międzynarodowym, a jednocześnie przynosi garść praktycznych uwag, ocen i rekomendacji dla przedsiębiorstw aspirujących do profesjonalnego uczestnictwa w międzynarodowym rynku usług.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Uwarunkowania i tendencje rozwoju sektora usług na przełomie XX i XXI wieku
1.1. Proces serwicyzacji gospodarki
1.2. Globalizacja gospodarki a rozwój usług
1.3. Innowacyjność technologiczna i organizacyjna w sektorze usług
1.4. Tendencje rozwoju konsumpcji usług
1.5. Rola marketingu w działalności rynkowej podmiotów usługowych

 

Rozdział 2. Ekonomiczne i marketingowe czynniki internacjonalizacji usług
2.1. Proces internacjonalizacji — przegląd i systematyzacja pojęć
2.2. Usługi jako przedmiot obrotu na rynku międzynarodowym
2.3. Uwarunkowania i czynniki internacjonalizacji usług
2.4. Modele internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw usługowych
2.5. Internacjonalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw usługowych
2.6. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa usługowego a jego strategia marketingowa

 

Rozdział 3. Zachowania przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji
3.1. Zachowania polskich przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji — podejście badawcze
3.2. Czynniki kształtujące zachowania przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji
3.3. Formy aktywności rynkowej przedsiębiorstw usługowych w otoczeniu międzynarodowym
3.4. Bariery rozwoju aktywności rynkowej przedsiębiorstw usługowych za granicą
3.5. Osiągnięte efekty działalności przedsiębiorstw usługowych na rynkach zagranicznych

 

Rozdział 4. Marketing przedsiębiorstw usługowych wobec perspektyw internacjonalizacji
4.1. Perspektywy internacjonalizacji usług — podejście badawcze
4.2. Uwarunkowania rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych
4.3. Rozwój form sprzedaży usług na rynku międzynarodowym
4.4. Strategie produktowe przedsiębiorstw usługowych na rynku międzynarodowym
4.5. Skuteczna komunikacja marketingowa w usługach na rynku międzynarodowym
4.6. Marketing w procesie internacjonalizacji podmiotów usługowych — uogólnienia i rekomendacje

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Mirosława Pluta-Olearnik
Mirosława Pluta-Olearnik

Professor Mirosława Pluta-Olearnik, PhD Dsc, the University of Economics in Wroclaw, expert in the area of management and services marketing. Over 100 published works - books, articles and papers. Experience in heading research projects and scientific and management teams (performed functions of the Dean Vice-rector for science and research in a non- public school). Reviewer of scientific works: doctoral and post-doctoral dissertations, monographs, manuals, articles in Polish and English. Actively participates in scientific conferences. Lectures in postgraduate studies. Has practical experience – participated, as a consultant, in market research, development of marketing plans and trainings for enterprises, also in the role of coordinator of the Community projects.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended