Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Systemy wspomagania decyzji

Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik
ISBN: 978-83-208-2076-8
eISBN: 978-83-208-2604-3
Pages: 376
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
14.00
number copies:

The aim of the manual is to provide an outline of problems concerning decision support systems (DSS), both in the scope of theoretical fundaments of constructing and structuring decisions as in that of practical aspects regarding methods of their implementation and using. As tools helpful in consolidating the knowledge, there are questions and control exercises included at the end of each chapter. A broad range of references from literature allows readers to independently deepen the knowledge provided.

 

The manual is mainly dedicated to the 1st and 2nd level students of management and production engineering in various types of universities, as well as to students of logistics, administration and related faculties. Moreover, it may also prove interesting to managers in private companies and business practitioners.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Istota systemów wspomagania decyzji
1.1. Geneza i znaczenie systemów wspomagania decyzji (SWD)
1.1.1. Definicja SWD i historia powstania
1.1.2. Pierwsze przykłady — funkcje i struktura SWD
1.1.3. Główne koncepcje, obszary zastosowań i kierunki rozwoju SWD
1.2. Fazy procesu decyzyjnego
1.2.1. Problem decyzyjny
1.2.2. Decyzja
1.2.3. Proces decyzyjny
1.3. Poziomy procesów decyzyjnych
1.3.1. Poziomy decyzji w procesie zarządzania
1.3.2. Poziomy decyzji ze względu na stopień ich strukturalizowania
1.3.3. Poziomy decyzji ze względu na stopień ryzyka decyzyjnego
1.3.4. Wspomaganie decyzji ze względu na poziomy procesu decyzyjnego

 

Rozdział 2. Symulacje i techniki komputerowe w SWD
2.1. Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych
2.1.1. Klasyfikacja modeli symulacyjnych
2.1.2. Istota procesu decyzyjnego − modele i symulacje
2.1.3. Modele optymalizacyjne w procesie decyzyjnym
2.1.4. Rodzaje i przykłady eksperymentów symulacyjnych
2.2. Zastosowania metod optymalizacyjnych
2.2.1. Logiczne metody optymalizacyjne
2.2.2. Statystyczne metody optymalizacyjne
2.2.3. Metody heurystyczne
2.3. Techniki kalkulacyjne w eksperymentach symulacyjnych
2.3.1. Obliczenia statystyczne — przykłady
2.3.2. Techniki iteracyjne — przykłady
2.3.3. Reguły decyzyjne i algorytmy wnioskowania logicznego — przykłady
2.4. Przygotowanie BD na potrzeby SWD
2.4.1. Struktura i istota działania BD
2.4.2. Modelowanie logiczne i fizyczne BD
2.4.3. Przetwarzanie transakcyjne w BD
2.4.4. Funkcjonalne i eksploatacyjne aspekty przygotowania BD dla celów SWD
2.4.5. Przykład przetwarzania faktów i reguł decyzyjnych w BD
2.5. Pytania i zadania kontrolne
2.5.1. Pytania kontrolne
2.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 3. Interfejs użytkownika SWD
3.1. Wymagania funkcjonalne
3.1.1. Modelowanie wymagań funkcjonalnych
3.1.2. Język specyfikacji wymagań funkcjonalnych
3.1.3. Przykład specyfikacji wymagań funkcjonalnych dla potrzeb logistycznych
3.2. Wymagania eksploatacyjne
3.2.1. Założenia techniczno-organizacyjne
3.2.2. Założenia ekonomiczne
3.2.3. Przykład specyfikacji wymagań eksploatacyjnych
3.3. Projektowanie interfejsu użytkownika
3.3.1. Ergonomiczne cechy interfejsu
3.3.2. Bezpieczeństwo interfejsu
3.3.3. Przykłady interfejsów
3.4. Pytania i zadania kontrolne
3.4.1. Pytania kontrolne
3.4.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 4. Modele abstrakcyjne w projektowaniu SWD
4.1. Płaskie i hierarchiczne problemy decyzyjne
4.1.1. Graficzny model płaskiego problemu decyzyjnego
4.1.2. Wartościowanie decyzji oraz procedura dekompozycji drzewa decyzyjnego
4.1.3. Procedura dekompozycji drzewa
4.1.4. Grafowy model hierarchicznego problemu decyzyjnego
4.2. Zbiory rozmyte w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.2.1. Koncepcja zbiorów rozmytych L. Zadeha
4.2.2. Operacje na zbiorach rozmytych
4.2.3. Relacje rozmyte i ich własności
4.2.4. Operacje wnioskowania na zbiorach rozmytych
4.2.5. Przykłady procesów decyzyjnych na zbiorach rozmytych
4.3. Zbiory przybliżone Z. Pawlaka w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.3.1. Koncepcja zbiorów przybliżonych Z. Pawlaka
4.3.2. Operacje wnioskowania na zbiorach przybliżonych
4.3.3. Przykłady procesów decyzyjnych na zbiorach przybliżonych
4.4. Zasada charakteryzacji w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.4.1. Koncepcja zasady charakteryzacji
4.4.2. Problem decyzyjny w ujęciu zasady charakteryzacji
4.4.3. Przykład algorytmu konstruowania zbioru decyzji alternatywnych
4.5. Pytania i zadania kontrolne
4.5.1. Pytania kontrolne
4.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 5. Konkretyzacja rozwiązań projektowych SWD
5.1. Strategie projektowania SWD
5.1.1. Przyrostowa i kaskadowa strategia projektowania
5.1.2. Spiralna strategia projektowania
5.1.3. Architektoniczne uwarunkowania rozwoju SWD
5.2. Elementy składowe architektury SWD
5.2.1. Bazy i hurtownie danych
5.2.2. Baza wiedzy i moduł wnioskujący
5.2.3. Magistrala danych i oprogramowanie integrujące
5.2.4. Konsole i interfejsy użytkownika
5.3. Hurtownia danych (HD) w SWD
5.3.1. Struktura i istota działania HD
5.3.2. Modelowanie logiczne i fizyczne HD
5.3.3. Przetwarzanie analityczne w HD
5.3.4. Funkcjonalne i eksploatacyjne aspekty projektowania HD na potrzeby SWD
5.3.5. Przykład przetwarzania analitycznego w HD
5.4. Baza wiedzy (BW) i moduł wnioskujący w SWD
5.4.1. Definicja i istota działania BW
5.4.2. Charakterystyka i projektowanie regułowych baz wiedzy
5.4.3. Przykład wykorzystania BW i modułu wnioskującego w SWD
5.5. Pytania i zadania kontrolne
5.5.1. Pytania kontrolne
5.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 6. Metody i narzędzia projektowania SWD
6.1. Metody projektowania SWD
6.1.1. Specyfikacja funkcjonalności SWD
6.1.2. Modelowanie architektury SWD
6.1.3. Weryfikacja niesprzeczności modeli elementów architektury SWD
6.2. Narzędzia projektowania SWD
6.2.1. Narzędzia inżynierii wiedzy
6.2.2. Prototypowanie SWD
6.2.3. Weryfikacja prototypów SWD
6.3. Przykłady prostych narzędzi projektowania SWD
6.3.1. Arkusz kalkulacyjny MS Excel
6.3.2. Tablice decyzyjne
6.3.3. Scenariusze i animacja zdarzeń
6.4. Zastosowanie systemów zarządzania BD w projektowaniu SWD
6.4.1. Elementy języka SQL
6.4.2. Przykłady zapytań SQL
6.4.3. Przykład definiowania BD w SWD
6.5. Języki programowania wysokiego poziomu w projektowaniu SWD
6.5.1. Języki i pakiety inżynierii wiedzy
6.5.2. Przykład formułowania decyzji w języku programowania wysokiego poziomu
6.5.3. Przykład zastosowania pakietów inżynierii wiedzy w realizacji SWD
6.6. Pytania i zadania kontrolne
6.6.1. Pytania kontrolne
6.6.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 7. Weryfikacja i wdrożenie SWD
7.1. Metodyka wdrożenia systemu informatycznego klasy SWD
7.1.1. Opracowanie docelowego modelu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
7.1.2. Opracowanie strategii i planu wdrożenia SWD
7.1.3. Przygotowanie finansowe i logistyczne przedsięwzięcia
7.1.4. Zarządzanie projektem wdrożenia SWD
7.2. Metodyka wielokryterialnego wyboru systemu informatycznego klasy SWD
7.2.1. Istota modelu wielokryterialnego
7.2.2. Budowa modelu przedsięwzięcia
7.2.3. Przestrzeń decyzyjna
7.2.4. Wielokryterialna procedura wyboru
7.3. Pytania i zadania kontrolne
7.3.1. Pytania kontrolne
7.3.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 8. Wpływ SWD na gospodarczą działalność organizacji
8.1. Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji
8.1.1. Współczesne kierunki rozwoju i obszary zastosowań SWD
8.1.2. Wielokryterialne podejmowanie decyzji
8.1.3. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
8.1.4. Prawne aspekty zastosowań SWD
8.2. Rola wiedzy eksperckiej w SWD
8.2.1. Wiedza eksperta zapisana w bazie przypadków
8.2.2. Rola przestrzeni tolerancji w przetwarzaniu wiedzy eksperta
8.2.3. Formułowanie zapytań — prezentacja wywodu eksperckiego
8.3. Pytania i zadania kontrolne
8.3.1. Pytania kontrolne
8.3.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 9. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD
9.1. Metody sztucznej inteligencji
9.1.1. Klasyfikacja metod sztucznej inteligencji
9.1.2. Zastosowanie aparatu logiki matematycznej
9.1.3. Zastosowanie analogii naturalnych
9.2. Sieci neuronowe
9.2.1. Idea i struktura sieci neuronowych
9.2.2. Strojenie (uczenie) sieci neuronowej
9.2.3. Model decyzyjny sieci neuronowej
9.2.4. Przykłady zastosowań sieci neuronowych
9.3. Algorytmy genetyczne
9.3.1. Idea budowy i schemat funkcjonowania algorytmów genetycznych
9.3.2. Model decyzyjny algorytmu genetycznego
9.3.3.Przykłady praktycznych zastosowań algorytmów genetycznych
9.4. Algorytmy mrówkowe
9.4.1. Idea budowy i schemat funkcjonowania algorytmów mrówkowych
9.4.2. Model decyzyjny algorytmu mrówkowego
9.4.3. Przykłady zastosowań algorytmów mrówkowych
9.5. Hybrydowe modele decyzyjne
9.5.1. Idea i struktura hybrydowych modeli decyzyjnych
9.5.2. Przykłady rozwiązań hybrydowych modeli decyzyjnych
9.6. Pytania i zadania kontrolne
9.6.1. Pytania kontrolne
9.6.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 10. Integracja w systemach SWD
10.1. Business Intelligence (BI)
10.1.1. Koncepcja i istota działania BI
10.1.2. Struktura i metody BI
10.1.3. Projektowanie rozwiązań BI
10.2. System ekspertowy
10.2.1. Struktura i istota działania SE
10.2.2. Projektowanie SE
10.2.3. Przykłady zastosowań SE
10.3. Hybrydowy SWD
10.3.1. Architektura hybrydowego SWD
10.3.2. Problemy projektowania i eksploatacji HSWD
10.3.3. Przykłady zastosowań HSWD
10.4. Pytania i zadania kontrolne
10.4.1. Pytania kontrolne
10.4.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 11. Przykłady praktycznych zastosowań SWD
11.1. System Business Intelligence w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym
11.1.1. Cechy funkcjonalne systemu BI
11.1.2. Architektura systemu BI
11.1.3. Eksperymenty symulacyjne
11.1.4. Charakterystyki eksploatacyjne systemu BI
11.2. System ekspertowy w zarządzaniu produkcją rolniczą
11.2.1. Cechy funkcjonalne SE
11.2.2. Architektura SE
11.2.3. Eksperymenty symulacyjne
11.2.4. Wyniki zastosowania SE w planowaniu wyposażenia przedsiębiorstw rolnych
11.3. Pytania i problemy kontrolne
11.3.1. Pytania kontrolne
11.3.2. Problemy zastosowań SWD

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Indeks

Waldemar Bojar

Associate Professor Waldemar Bojar, PhD Dsc BEng, Professor of UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz; head of the Chair of Management Engineering in the Faculty of Management, UTP in Bydgoszcz. Performs the function of the President of the Polish Association of Knowledge Management and that of the Chairman of the Polish division of the Society of Production Management in Bydgoszcz. His scientific activity includes, among other things, decision supporting systems, and, in particular, application of methods of artificial intelligence and export systems in management, adaptation processes in agribusiness, including forecasting in the area of food safety under conditions of climate change, and models of inter-organizational cooperation, and especially transformations in the network of enterprises operating in agricultural and food industry sector in Poland, and in the countries of the European Union. The Author’s knowledge in the field of inter-organizational cooperation stems both from his studies in expert literature and from his extensive experience of cooperation with many research centers in Europe and globally, under research projects carried out, as well as from cooperation with business under the Knowledge and Innovation in Production Engineering Community Cluster. The Author teaches in subjects concerning inter-organizational cooperation in the study directions Management, and Production Management and Engineering in UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The “Company means people” slogan is for the Author the guiding idea both in his private and professional life.

Katarzyna Rostek

Katarzyna Rostek, PhD BEng, is an associate professor in the Faculty of Management, in the Warsaw University of Technology. Specialized in issues related with decision supporting systems, business analysis and data bases and date warehouses. She teaches in these areas and participates in performance of scientific and research, and R&D projects. Member of the Council of the Faculty of Management, of the Polish Society of Production Management and the Association of Polish Sybase User Group. Published several dozen articles in reviewed scientific magazines and monographs. Member of the editorial of „ Public Administration Research”. Received individual and teamwork scholar and educational awards of the Rector of the Warsaw University of Technology.

Leszek Knopik

Leszek Knopik, PhD Dsc, Professor of UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, works in the Chair of Information Technologies in Management, in the Faculty of Management, UTP in Bydgoszcz. Member of the Polish Society of Production Management. His scientific interests concerning the application of probability methods, and in particular of the theory of reliability, methods of mathematical statistics, and operational research in issues of examination of operating efficiency of complex technological facilities. His educational activity also includes problems of modelling of processes and systems of exploitation and controlling of processes applied in complex systems of exploitation in the context of work profit maximization systems. Involved in research concerning reliability, readiness and operating efficiency of transport systems. Author of over 60 scientific studies published nationally and abroad.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended