Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa

Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
ISBN: 978-83-208-2255-7
Liczba stron: 242
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Zmiany w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. mają na celu zwiększenie rzetelności, jasności i porównywalności sprawozdań finansowych oraz ograniczenie obciążeń ewidencyjnych i administracyjnych, przede wszystkim w mikro i małych przedsiębiorstwach. Jest to bardzo istotne, gdyż to właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa dominują w strukturze polskiej gospodarki.  Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nowej klasyfikacji jednostek gospodarczych, nowych definicji wielu pojęć, metod wyceny, sporządzania dokumentacji, ewidencji na potrzeby sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych, zmian zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat, treści informacji podatkowej, sprawozdania z działalności jednostki gospodarczej.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników mikro i małych firm odpowiedzialnych za ewidencję gospodarczą, osób prowadzących biura rachunkowe, uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości [szczególnie dla mikro i małych firm], studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, uczniów średnich szkół ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Mikro i małe jednostki gospodarcze oraz ich obowiązki ewidencyjne
Teresa Kiziukiewicz
1.1. Specyficzne cechy oraz kryteria podziału mikro i małych jednostek gospodarczych
1.2. Formy ewidencji prowadzonej przez mikro i małe jednostki
1.3. Dokumenty jako podstawa zapisów w ewidencjach podatkowych i księgach
rachunkowych

 

2. Ewidencja przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego
Teresa Kiziukiewicz
2.1. Ogólne zasady funkcjonowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2. Procedura ustalania ryczałtu
2.3. Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.4. Dodatkowe ewidencje podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
2.5. Ustalanie zobowiązania podatkowego na podstawie ewidencji przychodów

 

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Teresa Kiziukiewicz
3.1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.2. Układ podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.3. Bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów
3.4. Ewidencje uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.5. Czynności związane z zamknięciem PKPiR

 

4. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Teresa Kiziukiewicz
4.1. Zasady prowadzenia rachunkowości
4.2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
4.3. Zakładowy plan kont
4.4. Otwarcie, ewidencja i zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.5. Weryfikacja zapisów księgowych na podstawie inwentaryzacji

 

5. Ewidencja aktywów i pasywów
Kazimierz Sawicki
5.1. Aktywa trwałe
5.2. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
5.3. Należności krótkoterminowe
5.4. Materiały i towary
5.5. Kapitały i rezerwy
5.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
5.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

6. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego
Kazimierz Sawicki
6.1. Koszty, ich rozliczanie i kalkulacja
6.2. Przychody z normalnej działalności operacyjnej
6.3. Elementy wyniku finansowego i jego podział
6.4. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro i małych

 

7. Sprawozdania finansowe
Kazimierz Sawicki
7.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
7.2. Bilans
7.3. Rachunek zysków i strat
7.4. Informacja dodatkowa
7.5. Sprawozdanie z działalności
7.6. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych mikro
7.7. Uproszczenia dla jednostek gospodarczych małych

 

Bibliografia

Teresa Kiziukiewicz

Dyrektor Instytutu Rachunkowości, kierownik Katedry Rachunkowości i Rachunku Kosztów na Uniwersytecie Szczecińskim, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizator krajowych konferencji naukowych dotyczących rachunkowości. Autorka ponad 500 publikacji oraz redaktor naukowy prac zbiorowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, sprawozdań finansowych i ich analizy.

Kazimierz Sawicki

Profesor w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Rachunku Kosztów na Uniwersytecie Szczecińskim, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident. Autor ponad 500 publikacji oraz redaktor naukowy prac zbiorowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku i analizy kosztów oraz polityki bilansowej.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy